Isi Kandungan

ISI KANDUNGAN

 

1.0  Prakata

2.0  Sejarah Gereja Yesus Benar di Sabah

Kesimpulan Eksekutif

2.1        Pemberitaan Kebenaran Ke Sabah

2.2        Pembangunan & Kemajuan

2.3        Penubuhan Lembaga Cawangan

2.4        Penginjilan Kebenaran Ke Kawasan Bumiputera

2.5        Pendudukan Jepun

2.6       Pertukaran Ibu Gereja Ke Jesselton dan

Persidangan Sabah yang pertama

2.7        Latihan Petugas Kerja Suci

2.8        Pendidikan Agama

2.9        Persidangan Perwakilan Sedunia Pertama

2.10Ulang Tahun Penginjilan Ke-50

2.11Penginjilan Sepenuh Masa

2.12Perubahan Berlaku Di Ibu Gereja Sabah

2.13Penyertaan Penginjilan Dunia

Kesimpulan

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1:   Bilangan Pemercaya Sejak Tahun 1987

Lampiran 2:   Senarai Penatua/Diakon

Lampiran 3:   Senarai Penginjil

Lampiran 4:   Senarai Ahli Eksekutif Ibu Gereja Dari 1960-1987

Lampiran 5:   Senarai Pengamanah

Lampiran 6:   Jawatankuasa Perlembagaan

Lampiran 7:   Lembaga Penapisan Dan Penyuntingan

Lampiran 8:   Pembangunan Fisikal

Lampiran 9:   Pembangunan Kewangan

Lampiran 10: Rekod Pembangunan Gereja-Gereja Sabah:

1927-2987

 

3.0   Penubuhan dan Pembangunan Jabatan-Jabatan &
Jawatankuas-Jawatankuasa

3.1     Jabatan Pendidikan Agama

Lampiran 11: Senarai Pekerja-Pekerja Bahagian
Pendidikan Agama / Jabatan Pelajaran

3.2     Jabatan Buku Dan Majalah

3.3     Kursus Latihan Teologi

3.4     Jawatankuasa Penerbitan

3.5     Jawatankuasa Penterjamahan

4.0   Undang-Undang dan Perlembagaan Gereja Yesus Benar Sabah

Bab 1  Peruntukan Am

Bab 2  Tujuan-tujuan dan Kepercayaan

Bab 3  Organisasi

Bab 4  Tugas dan Tanggungjawab

Bab 5  Mesyuarat

Bab 6  Kewangan

Bab 7  Odit

Bab 8  Pengamanahan

Bab 9  Pendeta

Bab 10 Penatua dan Diakon

Bab 11 Kolej KeTuhanan [ Teologi ]

Bab 12 Undang-undang dan Peraturan-peraturan Kecil

Bab 13 Jawatankuasa Bantuan Kecemasan

Bab 14 Jawatankuasa Penerbitan/Penapisan

Bab 15 Tatatertib [ Disiplin ]

Bab 16 Pembubaran

Bab 17 Pindaan Perlembagaan

4.1     Carta Organisasi

5.0    Untuk Mengetahui Gereja Benar

6.0    Dasar Kepercayaan Gereja Yesus Benar

7.0    Sejarah dan Perkembangan Gereja-Gereja Tempatan

Gereja

Anambai Baru
Apin Apin
Balung
Bamban
Bawang
Beaufort
Beaufort 66
Bingkor
Kabu Baru
Kalangsat
Kampung Lima
Keningau
Kota Kinabalu
Kudat
Labuan
Lupak
Marais Lama
Menunggang
Pahat
Papar
Pengarawan
Ponontomon
Purun
Ranau
Rongalis
Saga
Sandakan
Sepulot
Sibuga
Somodon
Sugiang
Sungai Apih
Sungai Paal
Tamparuli
Tawau
Tenom
Timbou
Tinuhan
Tuaran
Wangkod

Rumah Doa

Brunei
Guong
Kepayan Lama
Kota Belud
Kuala Belait
Mapila
Miri
Penampang
Pensiangan
Serudong Jaya
Telipok

 

8.0      Alamat-alamat & Nombor-nombor telefon bagi
Gereja-gereja di Sabah

9.0      Sajak Ulangtahun ke-60

10.0    Aktiviti-Aktiviti Sempena Peringatan Perayaan Ulangtahun
Ke-60 Sabah 1987

11.0    Penghargaan

12.0    Gambar-gambar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghargaan

PENGHARGAAN

 

Jawatankuasa Penerbitan ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada semua Penatua, Diakon, Pendeta, Saudara dan Saudari yang telah bekerja keras untuk beberapa bulan dan yang lain yang telah memberi bantuan dan sokongan secara langsung dan tidak langsung bagi membuat penerbitan Buku Cenderamata ini berjaya. Semoga Tuhan memberkati mereka.

Dalam kerja membuat buku ini, adalah diambil perhatian bahawa bukan semua butir sejarah termasuk nama-nama adalah 100% tepat. Ini disebabkan beberapa gereja tidak mempunyai sistem catitan yang baik dan beberapa perkara disampai oleh anggota-anggota melalui ingatan saja.

Jawatankuasa juga ingin memohon maaf atas nama ahli-ahli yang tidak dimasukkan  dalam buku ini tetapi telah memberi sumbangan dalam bentuk tenaga, bahan ataupun kewangan terhadap pembangunan dan kemajuan Gereja Yesus Benar disebabkan oleh perkara-perkara yang tersebut di atas. Semoga Tuhan mengingati tenaga mereka.

 

Jawatankuasa Penerbitan

31 Disember 1987

 

Lembaga Penapisan Dan Penyuntingan

LAMPIRAN 7
LEMBAGA PENAPISAN DAN PENYUNTINGAN
1966 Mark Chin [ Pengerusi ]
Lois Kong, Timothy Tseng
1974 Heman Wong  [ Pengerusi ]
Wong Thau Chon dan Pang Tshung Chee [ Naib Pengerusi ]
Chong Fook Hin, Yong Kin Fui, Kam Kin Yen
1979-81 Jawatankuasa Kecil Terjemahan *:-
Ng Boh Kien [ Pengerusi ]
Wong Thau Chon,Teo Then Wah, Wong Su Moi, Chui Nyet Yin, Wong Fui Cheng,
Elizabeth Borubui, Wong Yit Sam, Chong Fook Hin, Pang Man Kui, Liew Tee Mien,
Addy Tseng, Wong Shui Khin, Au Pit Lin ( Penasihat: Pang Tshung Chee )
Nota * Jawatankuasa Kecil Terjemahan di bawah kuasa Lembaga Penapisan
   dan Penyuntingan
1979-83 Daniel Pang ( Pang Tshung Chee ) [ Pengerusi ]
Heman Wong, Lois Wong, Stephen Tham dan Chong Fook Hin [ Cina ],
Kam Kin Heon dan Wong Fui Cheng [ Inggeris ]
Wong Thau Chon dan Wong Su Moi [ Bahasa Malaysia ]
1984 Daniel Pang [ Pengerusi ]
Andrew Pang, Thomas Kam, Stephen Tham, Heman Wong, Gaius Leong, Ezra Kam
Philip Chong, Wong Thau Chon [ Laporan Tahunan ]
Chong Fook Hin [ Surat Berita Gereja ], Teo Then Wah [ Taman Rohani ]
1985-86 Daniel Pang [ Pengerusi ]
Andrew Pang, Stephen Tham, Thomas Kam,  Philip Chong, Teo Then Wah,
 Wong Thau Chon
1987 Daniel Pang [ Pengerusi ]
Andrew Pang, Stephen Tham, Thomas Kam,  Philip Chong, Wong Thau Chon
Chong Su Nyen, Heman Wong, Ezra Kam, Gaius Leong

Bilangan Pemercaya Sejak 1987

LAMPIRAN 1
BILANGAN PEMERCAYA SEJAK 1987
BIL GEREJA BIL DIBAPTIS PENDIDIKAN AGAMA
BIL KELAS BIL MURID
1 Anambai Baru 82 1 22
2 Apin Apin 194 3 29
3 Balung 128 7 70
4 Bamban 121 3 28
5 Bawang 120 2 12
6 Beaufort 640 1 12
7 Beaufort 66 105
8 Bingkor 122 1 8
9 Kabu Baru 108 1 24
10 Kalangsat 193
11 Keningau 442 6 55
12 Kampung Lima 140 3 38
13 Kota Kinabalu 1526 14 280
14 Kudat 555 6 72
15 Labuan 71 4 22
16 Lupak 40
17 Marais 220 1 22
18 Menunggang 45
19 Pahat 36
20 Papar 67 2 13
21 Pengarawan 200 1 20
22 Ponontomon 708 3 39
23 Purun 38
24 Ranau 59 3 22
25 Rongalis 87 3 24
26 Saga 100 2 18
27 Sandakan 679 15 150
28 Sepulot 149 1 29
29 Sibuga
30 Somodon 116 2 30
31 Sugiang 149 1 16
32 Sungai Apih 363 5 75
33 Sungai Paal 30 2 9
34 Tamparuli 320 7 94
35 Tawau 214 8 92
36 Tenom 94 6 56
37 Timbou 223 3 66
38 Tinuhan 105 5 38
39 Tuaran 350 3 25
40 Wangkod 153 4 50
BIL RUMAH DOA BIL DIBAPTIS PENDIDIKAN AGAMA
BIL KELAS BIL MURID
41 Brunei 10
42 Guong 82
43 Kepayan Lama 81
44 Kota Belud 26
45 Kuala Belait 110
46 Mapila 24
47 Miri 11
48 Penampang 0
49 Pensiangan 32
50 Serudong Jaya 85
51 Telipok 87
JUMLAH 9640 129 1560

Senarai Pekerja-Pekerja Bahagian Pendidikan Agama / Jabatan Pelajaran

SENARAI PEKERJA-PEKERJA BAHAGIAN PENDIDIKAN AGAMA/ JABATAN PELAJARAN

 

Bahagian Pendidikan Agama1974-75

:

Kam Kin Yen (Pengerusi), Chong Fook Hin (Setiausaha), Chui Nyet Yin (Bendahari), Chonf Mui Jin (Hal Ehwal Am) 
Kaunselor-Kaunselor

:

K.K 

 

Tawau

 

Sandakan

 

Tenom

 

Beaufort

 

Wangkod

 

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

Chong Mui Jin, Chong Fook Hin, Chong Nyuk yun, Liew Mui Yung, Chui Nyet Yin 

Chang Chew Kong

 

Pang Min Tok

 

Unggau Bin Suyan

 

Liew Kun Chin

 

Ginsu Bin Borubui

 

Bahagian Pendidikan Agama1976-77

:

Tham Ping Fong (Penguasa) 

 

Kaunselor-Kaunselor

:

Kam Kin Heon, Chui Nyet Yin, Chong Nyuk Yun, Kam Kin Yen, Chong Fook Hin, Wong Fui Cheng, Elizabeth Borubui 
Bahagian Pendidikan Agama1978-79

:

Ezra Kam (Pengerusi), Chong Fook Hin (Naib Pengerusi) 

 

Kaunselor-Kaunselor

:

Wong Fui Cheng, Elizabeth Borubui, Chui Nyet Yin, Vun Thau Kiong, Tham Thien Vui, Pang Fong Wei, Chang Hock Hen 
Bahagian Pendidikan Agama1982

:

Thomas Kam (Pengerusi), Chui Nyet Yin (Naib Pengerusi) 

 

Kaunselor-Kaunselor

:

Wong Fui Cheng, Pang Fong Wei, Vun Thau Kiong, Chang Hock Hen, Luke Tham 
Jabatan Pendidikan Agama1983-84

:

Daniel Pang (Pengerusi), Ezra Kam (Naib Pengerusi) 

 

Penyelia-Penyelia

:

Wong Fui Cheng, Vun Thau Kiong, Luke Tham, Chong Fook Hin, Chui Nyet Yin 
Jabatan Pendidikan Agama 1985-87

:

Ezra Kam (Pengerusi), Luke Tham (Naib Pengerusi) 

 

Penyelia-Penyelia

:

Kawasan Cina

:

Chui Nyet Yin, Wong Fui Cheng, Luke Tham, Tham Ping Hsien, Chong Fook Hin 
    Kawasan Bumiputera : Juperin Sumil, Ho Tsen Yun, Vun Thau Kiong, Duan Logidu 
Guru Sepenuh MasaJulai 1983-84

:

Anduan Bin Mulung 

 

Guru Sepenuh Masa1985-86

:

Anduan, Mulung, Gimolon Bin Kandaring, Kolong bin Sokon 

 

Guru Sepenuh Masa1987

:

Anduan Bin Mulung, Marias Bin Dn.Yohannes

Senarai Penatua Dan Diakon

LAMPIRAN 2
SENARAI PENATUA DAN DIAKON
BIL NAMA GEREJA TAHUN DIANGKAT
1 Dn Petrus Sodomon Apin-Apin 1977
2 Dns Salome Lee Balung
3 Dn James Fung Balung 1952
4 Dns Phoebe Chee Balung 1953
5 Dn Gaius Leong Balung 1954
6 Dns Dorcas Chin Balung 1961
7 Dn Andreas Liamat Bawang 1977
8 Dns Mary Chin Beaufort
9 Dns Lydia Pang Beaufort
10 Dn Nathanael Lee Beaufort
11 Dn Philip Tyan Beaufort 1928 [M]
12 Dn Timothy Ho Beaufort 1930 [M]
13 Dn James Liew Beaufort 1931
14 Dns Deborah Chee Beaufort 1931
15 Dn Eunice Wong Beaufort 1934 [M]
16 Dn Luke Wong Keningau 1968
17 Dns Eunice Cheu Keningau 1984
18 Dn Ngakim Chin Keningau 1985
19 Dn Nathanael Chong Kota Kinabalu 1955 [M]
20 Dns Huldah Lee Kota Kinabalu 1931 [M]
21 Dn Joses Lo Kota Kinabalu 1931
22 Dn Timothy Tseng Kota Kinabalu 1931
23 Dn Matthew Chong Kota Kinabalu 1934
24 Dns Lois Wong Kota Kinabalu 1951
25 Dn Philip Liew Kota Kinabalu 1952 [M]
26 Dns Tabitha Wong Kota Kinabalu 1952
27 Dn David Wong Kota Kinabalu 1956 [M]
28 Dns Phoebe Chin Kota Kinabalu 1957
29 Dns Persis Kau Kota Kinabalu 1958
30 Dn Thaddaeus Chang Kota Kinabalu 1961
31 Dns Lois kong Kota Kinabalu 1963
32 Dn Tertius Liew Kota Kinabalu 1963
33 Dns Anna Soong Kota Kinabalu 1963
34 DDn Cephas Chong Kota Kinabalu 1966 [M]
35 Dn Heman Wong Kota Kinabalu 1968
36 Dn Ezra Kam Kota Kinabalu 1979
37 Dn Daniel Pang Kota Kinabalu 1979
38 Dn John Wong Kota Kinabalu 1979
39 Dn Joseph Wong Kota Kinabalu 1979
40 Dn Jonah Yapp Kota Kinabalu 1979
41 Dns Priscilla Chin Kota Kinabalu 1984
42 Dns Rebecca Liew Kota Kinabalu 1984
43 Dn Luke Tham Kota Kinabalu 1984
44 Dns Deborah Thien Kota Kinabalu 1984
45 Dn Simon Chin Kudat [M]
46 Elder Thaddaeus Chin Kudat 1927 [M]
47 Dns Lois kong Kudat 1927 [M]
48 Dn Joses Wong Kudat 1927 [M]
49 Dns Mary Chin Kudat 1931
50 Dn Micah Wong Kudat 1931
51 Dn Caleb Pang Kudat 1953 [M]
52 Dn Joshua Lu Kudat 1957
53 Dns Chin En Jin Kudat 1979
54 Dn Mark Ng Kudat 1979
55 Dns Lee En Chau Kudat 1979
56 Dn Simon Chong Kudat 1984
57 Dn Titus Yap Labuan 1936 [M]
58 Dns Yong Ngee Jin Labuan 1940 [M]
59 Dn Simon Kam Labuan 1954 [M]
60 Dns Anna Yap Labuan 1954
61 Dn Nathaniel Mak Lupak 1978
62 Dn Silas Wong Papar [M]
63 Dn Peter Wong Papar 1964
64 Dn Ki Hen Thau Papar 1978
65 Dn Eparas Bandah Ponontomon 1934
66 Dn Simon Lasak Rongalis 1947
67 Dns Kotu Rongalis 1950an [M]
68 Dn Thomas Angek Saga
69 Dn Mark Chin Sandakan 1927 [M]
70 Dns Phoebe Kong Sandakan 1927 [M]
71 Dn Philemon Ho Sandakan 1927 [M]
72 Dns Anna Thien Sandakan 1930 [M]
73 Dns Deborah Tsen Sandakan 1931 [M]
74 Dns Lois Fung Sandakan 1932 [M]
75 Dn Luke Yap Sandakan 1936 [M]
76 Dn Akipus Lee Sandakan 1940 [M]
77 Dn Philip Lee Sandakan 1940 [M]
78 Dns Anna Ho Sandakan 1953 [M]
79 Dn Andrew Pang Sandakan 1953
80 Dns Mary Chin Sandakan 1976
81 Dns Phoebe Pang Sandakan 1976
82 Dns Martha Chin Sandakan 1977
83 Dn Apollos Wai Sandakan 1977
84 Dn Timothy Pang Sandakan 1977
85 Dns Lydia Tyan Sandakan 1977
86 Dn Silas Yap Sandakan 1977
87 Dns Eunike Somodon
88 Dn Yohanes Tapikon Sungai Apih 1977
89 Dn Thomas Chew Sungai Paal 1961
90 Elder Zephaniah Fung Sungai Paal 1961 [M]
91 Dn Akipus Godos Tamparuli
92 Dn Peter Kwong Tamparuli 1934 [M]
93 Dn Titus Yong Tamparuli 1950
94 Dns Apphia Kong Tamparuli 1954
95 Dn Chin Soon Thau Tamparuli 1977
96 Dns Kong Soon Chin Tamparuli 1977
97 Dns Lo Soon Chu Tamparuli 1977
98 Dns Anna Tsen Tawau 1954
99 Dns Lois Ng Tawau 1964 [M]
100 Dn Isaac Chin Tawau 1985
101 Dns Mary Chong Tenom 1968
102 Dns Anna Yap Tenom 1968 [M]
103 Dn James Wong Tenom 1973
104 Dn Barnabas Yong Tenom 1979
105 Dn John Yong Tenom 1973
106 Dn Pinehas Sombulan Tinuhan 1980
107 Dn Thomas Gimba Tinuhan 1965
108 Dn John Chin Tuaran 1929 [M]
109 Dns Priscilla Gimpit Tuaran 1947 [M]
110 Dn Samuel Chin Tuaran 1951
111 Dns Chong Soon Chin Tuaran 1977
112 Dn Yakub Agan Wangkod 1947
113 Dn Benjamin Sinduman Wangkod 1982
114 Dn Silas Chong Kuala Belait 1957
115 Dn Daniel Ho Miri
116 Dn Titus Soong Telipok 1936 [M]
* M – Meninggal