Buku Kumpulan Santapan Rohani : Prakata

Prakata

 

[I]     Skrip-skrip asal nas khotbah di dalam buku ini adalah dibekalkan oleh para pendeta dan siswa-siswa teologi; setelah dipilih dan ditapis oleh Badan Editor, maka semua nas-nas khotbah dijilidkan untuk menghasilkan buku ini.

 

[II]    Buku ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian

Bahagian Aplikasi: Perbincangan Firman, Pelayanan, Tokoh-Tokoh, Penyempurnaan Rohani dan Keluarga.

Bahagian Kajian Kitab: Pesanan Musa (Kitab Ulangan fasal 10-14), Riwayat Raja-Raja, Mesej Kitab Habakuk, Makna Penting Kitab Efesus dan Ikhtisar Kitab Kolose.

Nas-nas karya di atas adalah ringkas, jelas dan dibentangkan dalam bentuk garis kasar demi memudahkan kita memahami kebenaran dalam Alkitab. Justeru itu, ianya sesuai dijadikan bahan-bahan kajian Alkitab peribadi, kajian kitab persahabatan-persahabatan atau untuk kebaktian keluarga dan terutamanya boleh dijadikan bahan-bahan khotbah dalam kesaksian firman gereja.

 

[III]   Ucapan terima kasih dirakamkan kepada para pendeta dan siswa-siswa teologi yang telah membekalkan hasil-hasil tulisan, kepada ahli-ahli penapis dalam Badan Editor, ahli-ahli Jabatan Penginjilan-Pengembalaan yang membantu mengumpulkan nas-nas khotbah, juga kepada ahli-ahli Badan Editor. Semoga Tuhan merahmati dan memberkati agar fungsi buku ini berkembang luas secara berkesan.

 

 

Jabatan Kesusasteraan Ibu Gereja Taiwan, 15 Okt. 1991

[Diterjemahkan Jbt Kesusasteraan Ibu Gereja Sabah, 2000]

Tangan Doa

Tangan Doa

[Lai Yin Fu]

Prakata

Para pemercaya sepatutnya menadahkan tangan yang suci untuk berdoa di mana-mana jua (I Tim 2:8). Berikutnya akan dibentangkan 4 aspek berkenaan pengaruh tangan yang berdoa terhadap hati manusia, kerja suci, dunia dan Allah (nas ini boleh dibahagikan kepada dua kali khotbah).

[1]   Pengaruh Atas Hati Manusia

1. Tangan yang menggerakkan hati manusia

Δ       Ketika berada di atas kayu salib dengan dua tangan yang mengalirkan darah dalam kesakitan, Tuhan Yesus berdoa memohon pengampunan untuk orang-orang yang menganiayaNya (Luk 23:33, 34)

Δ        Tangan Tuhan yang berdoa telah menggerakkan ratusan ribu umat Kristian untuk berdoa bagi musuh dan bagi orang-orang yang menganiaya mereka (Mat 5:44, 45)

2. Tangan yang membalikkan hati manusia

Δ    Tuhan berdoa untuk murid-murid supaya mereka insaf dan iman mereka jangan gugur iman mereka (Luk 22:31, 32)

Δ   Berdoa memohon kuasa dari Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng Iblis dan menawan segala fikiran dan menaklukkannya kepada Kristus (II Kor 10:4, 5)

3. Tangan yang mengubah hati manusia

Δ        Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkanNya ke mana Ia ingini (Ams 21:1)

Δ      Umat Tuhan berpuasa tiga hari tiga malam lalu Ester menghadap raja tanpa izinnya; Allah menjadikan hati raja berkenan lalu bangsa Yahudi terselamat (Est 4:15-17; 5:1-4)

[2]   Pengaruh Atas Kerja Suci

1. Tangan yang beroleh kuasa

Δ        Setelah menerima Roh Kudus pasti mendapat kuasa demi menjadi saksi Tuhan di mana-mana jua (Kis 1:8)

Δ    Petrus dan Yohanes selalu pergi ke Bait Suci untuk berdoa dan Tuhan telah mengaruniakan kuasa sehingga mereka dapat melakukan mujizat besar di Pintu Gerbang Indah (Kis 3:1-2, 6-8)

2. Tangan yang menyokong kerja suci dengan teguh

Δ    Setelah Tuhan sibuk melakukan kerja-kerja menyaksikan firman dan menyembuhkan penyakit, Ia telah mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa untuk menambahkan kekuatan dan kekuasaan rohani (Luk 5:12-16)

Δ     Tangan yang berdoa akan membukakan pintu pemberitaan Injil (Kel 4:2-4)

3. Tangan yang menggenapi anugerah keselamatan

Δ    Sebelum Tuhan disalibkan, di Taman Getsemani Ia telah berjaga-jaga di dalam doa memohon Bapa Syurga memberikan kekuatan untuk menggenapi kerja anugerah keselamatan (Luk 22:39-46)

Δ    Permohonan Elia telah dikabulkan Tuhan lalu memulihkan kembali iman kepercayaan umat Israel sehingga mereka meninggalkan yang palsu berbalik kepada yang benar (I Raj 18:36-40)

[3]   Pengaruh Atas Dunia

1. Tangan yang menopangkan dunia

Δ    Langit dan bumi baru yang dijanjikan Tuhan masih belum tergenap sehingga sesetengah orang menganggap itu sebagai kelalaian, tetapi pada hakikatnya itu adalah kesabaran (II Ptr 3:9)

Δ    Terdapat satu ucapan pembuka tirai di sebuah program ‘Doa Malam’ di suatu siaran radio yang berbunyi: ‘Seandainya dahan-dahan pokok yang menopangkan burung-burung; maka dunia ini adalah ditopangkan oleh tangan-tangan yang berdoa’. Oleh itu, adakah anda pernah berdoa demi keselamatan manusia pada setiap hari?

2. Tangan yang mengubahkan dunia

Δ        Allah mendengar doa Yosua sehingga matahari dan bulan tidak bergerak sepanjang satu hari ~ ini telah mengubahkan masa satu hari dunia (Yos 10:12-14)

Δ        Atas doa Elia yang sungguh-sungguh maka hujan tidak turun di atas tanah Israel selama tiga tahun enam bulan; lalu ia berdoa lagi, maka langit menurunkan hujan dan bumipun mengeluarkan buahnya. Tangannya yang berdoa telah mengubahkan dunia orang Israel (Yak 5:16-18)

3. Tangan yang memperbaharui dunia

Δ        Tuhan mengajar murid-muridNya supaya berdoa dahulu untuk kedatangan kerajaan Allah dan supaya terjadilah kehendakNya di bumi seperti di Syurga ~ tujuannya adalah untuk memperbaharui dunia yang penuh dosa kejahatan (Mat 6:10)

Sambil menantikan langit dan bumi baru, haruslah kita berusaha mengejar kekudusan, kesalehan; perbaharui diri sendiri dahulu, maka doa sedemikian adalah berkesan, yang dapat memperbaharui manusia dengan bersandarkan Tuhan (II Ptr 3:10-13)

[4]   Pengaruh Atas Tuhan

1. Tangan yang dibelas kasihani oleh Tuhan

Δ        Doa yang rendah hati mengharapkan belas kasihan Tuhan pasti disayangi Tuhan (Mzm 123)

Δ        Perempuan Kanaan memohon dengan sungguh-sungguh untuk dapatkan belas kasihan Tuhan dengan tidak tawar hati, akhirnya dikabulkan Tuhan lalu anak perempuannya beroleh damai sejahtera (Mat 15:25-28)

2. Tangan yang menggerakkan Tuhan

Δ    Umat Israel menyembah anak lembu emas telah membangkitkan murka Tuhan sehingga ingin membinasakan mereka; tetapi Musa memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mengampuni mereka dan doanya telah didengarNya (Kel 32:7-14)

Δ     Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa sambil menangis kepada Tuhan, Tuhan telah memperpanjangkan hidupnya lima belas tahun lagi (Yes 38:2-5)

3. Tangan yang mereda-lenyapkan amarah Tuhan

Δ        Manusia sememangnya lemah, justeru itu haruslah memohon Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan yang tidak kita sedari, dan melindungi kita terhadap hal-hal jahat (Mzm 19:13-15)

Δ        Yunus mengengkari perintah Tuhan lalu ia dihajar. Di dalam perut  ikan besar ia memohon penyelamatan Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkannya ke darat (Yun 2:1-3,7,10)

Δ        Penduduk kota Niniwe, baik orang dewasa mahupun anak-anak kesemuanya berpuasa memohon belas kasihan Allah; Allah melihat segala tersebut maka menyesallah Allah dan Iapun tidak jadi melakukannya (Yun 3:5-10)

Penutup

Semoga kita semua akan berdoa setiap waktu di dalam Roh (Ef 6:18)

Pelayanan Doa

Pelayanan Doa

[Wang Min Chang]

Prakata

Kata Paulus: “Saudara-saudara, doakanlah kami” (I Tes 5:25). Paulus merupakan seorang penginjil yang berpendidikan, penuh kuasa kewibawaan dan kekuatan, namun ia juga yang meminta saudara-saudara berdoa untuknya. Terbukti betapa sukar dan pentingnya kerja pemberitaan Injil itu. Tambahannya, kerja doa merupakan suatu yang sekali-kali tidak boleh kekurangan dalam pelayanan. Bagaimanakah kita berdoa untuk melayani Tuhan?

[1]   Memohon Tuhan Mengaruniakan Keberanian Kepada Para Penginjil Untuk Bersaksi Demi Tuhan (Kis 4:29, 30)

 1. Tanpa keberanian, tidak akan berani bersaksi, bahkan tidak berani mengakui secara terus terang bahawa diri sendiri adalah seorang Kristian (Mat 26:69-75)
 2. Ada keberanian, barulah berani menyatakan apa yang patut dinyatakan (Ef 6:19-20)
 3. Berani bersaksi barulah memimpin banyak orang kepada Tuhan (Kis 11:19-21)
 4. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan (II Tim 1:7)

[2]   Memohon Tuhan Membolehkan Para Penginjil Segera Memberitakan Firman Agar Firman Tuhan Beroleh Kemajuan (II Tes 3:1)

 1. Memohon Tuhan membuka pintu pemberitaan (Kol 4:3)
 2. Memohon Tuhan memimpin ke tempat-tempat yang belum diberitakan Injil (Rm 15:20)
 3. Memohon Roh Kudus memimpin ke tempat-tempat orang yang telah dipilihNya (Kis 8:26; 10:9)

[3]   Memohon Tuhan Mengaruniakan Bakat Bicara Kpada Para Penginjil Untuk Memberitakan Rahasia Inil (Ef 6:19)

 1. Bakat bicara adalah dikarunia Tuhan (Kel 4:11-15; Luk 21:15)
 2. Memohon Roh Allah sendiri memimpin agar menyampaikan mesej yang sebenarnya (Mat 10:20)
 3. Hanyalah melalui bakat bicara yang dikaruniakan Roh Kudus sahaja yang menjadikan orang-orang faham dan hati terharu (Kis 2:4-8, 37)

[4]   Memohon Tuhan Bekerjasama Dengan Para Penginjil Supaya Tanda Mujizat Dimanifestasikan (Mat 10:1; Kis 4:30-31)

 1. Tanda mujizat meneguhkan firman yang diberitakan (Mrk 16:20)
 2. Tanda mujizat menyakinkan orang-orang kafir (Rm 15:18)
 3. Tanda mujizat menjadikan orang ramai menghormati kita (Kis 5:12-13)
 4. Dengan nyatanya tanda mujizat, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan (Kis 5:12-14)

[5]   Memohon Tuhan Membantu Para Penginjil Berdaya Mengalahkan Si Jahat (II Tes 3:2-5)

 1. Para penginjil perlu berjuang melawan si jahat (Ef 6:12; Kis 26:17, 18)
 2. Si jahat berkuasa atas dunia ini (Ef 2:2)
 3. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat (II Tim 4:17,18)
 4. Memohon Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kita (Mzm 90:17)

[6]   Semua Orang Saling Mendoakan (Kol 4:12)

 1. Menggenapkan kehendak Tuhan (Kol 4:12a)
 2. Berkeyakinan penuh (Kol 4:12b)
 3. Dapat berdiri teguh (Kol 4:12c)

Penutup

Memohon agar Roh Tuhan menggerakkan kesemua pemercaya, banyak melayani Tuhan dengan doa agar kerja pemberitaan Injil Tuhan akan berkembang luas sehingga ke seluruh dunia, dari dekat sampai jauh demi menyelesaikan amanat besar yang dipesankan Tuhan.

Teladan Cemerlang Pelayanan

Teladan Cemerlang Pelayanan

[Wang Min Chang]

Prakata

Perbuatan dan perlakuan hamba yang mengikut Saul untuk sama-sama mencari keledai yang hilang adalah wajar kita teladani. Ini memandangkan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan.

[1]   Berprihatin Akan Milik Pusaka Tuhan (I Sam 9:4-6)

 1. Mencari keledai tuan dengan semangat penuh iman, kesabaran, kesungguhan sambil berdoa.
 2. Anak-anak adalah milik pusaka dari pada Tuhan (Mzm 127:3)
 3. Umat Tuhan (para pemercaya) adalah milik pusaka dari pada Tuhan (Mzm 33:12; Ul 4:20)

[2]   Mengutamakan Iman Kepercayaan (I Sam 9:6)

 1. Tetap mengutamakan iman kepercayaan walaupun dalam kesibukan
 2. Jangan jadikan kesibukan sebagai penghalang antara kita dengan Tuhan (Luk 14:16-24; Ams 6:9-11)
 3. Bertobatlah dan lakukan apa yang kita lakukan pada semulanya (Ibr 3:14; Why 2:4, 5)

[3]   Setia (I Sam 9:7-8)

 1. Menunjukkan kesetiaannya sewaktu diperlukan oleh Tuhan
 2. Kesetiaan adalah syarat perlengkapan seorang hamba (I Kor 4:2; Luk 16:10; Mat 6:24)
 3. Seberapa banyak yang diterima dari pada Tuhan, harus sumbangkan dengan sepenuhnya (Mat 25:20-22)

[4]    Taat (I Sam 9:25-27)

 1. Berangkat dahulu seperti disuruh oleh Saul
 2. Taat adalah akhlak yang wajib bagi seorang hamba (I Ptr 2:18)
 3. Taat adalah syarat untuk beroleh berkat (Luk 11:27, 28)
 4. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Allah (Yoh 4:34; 5:30; 6:38)
 5. Kata Paulus: Hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus (Flp 2:5)
 6. Hendaklah kita taat sepenuhnya kepada perkataan Tuhan.

 

Empat Keperluan Dalam Pembelajaran Pelayanan

Empat Keperluan Dalam Pembelajaran Pelayanan

[Wang Min Chang]

Prakata

Pelayanan pada hakikatnya juga merupakan suatu latihan. Latihan perlu ada langkah-langkahnya serta garis panduan. Justeru itu, berikut dibentangkan empat aspek sebagai rujukan bersama dalam pembelajaran pelayanan:

[1]     Perlu Berdoa

 1. Doa semalam-malaman (Luk 6:12)
 2. Doa sepanjang hari (Mzm 71:8)
 3. Tetaplah berdoa (I Tes 5:17; Why 4:8)
 4. Berpuasa dan berdoa (Mat 17:21; Mrk 9:29)

[2]   Perlu Membaca Alkitab

 1. Membaca di waktu pagi (ruj: Mzm 119:147, 148)
 2. Membaca setiap hari (ruj: Kis 17:11; 8:28)
 3. Membaca seumur hidup (ruj: Ul 17:18-21; Kol 3:16)

[3]   Perlu Menyempurnakan Rohani

 1. Awasi pertuturan (Ams 10:19; ruj: Mat 12:36-37)
 2. Awasi perbuatan (I Kor 9:27; I Tim 4:16)
 3. Awasi hati pemikiran (Ams 4:23; ruj: Luk 6:45)

[4]   Perlu Bekerja

 1. Kerja tiap-tiap hari (II Kor 12:28)
 2. Kerja dengan segenap kekuatan (I Kor 15:58; ruj: Mat 25:20-22)
 3. Kerja sepanjang hayat (II Ptr 1:12-15)

 

Marilah, Ikutlah Tuhan!

Marilah, Ikutlah Tuhan!

[Huang De Qin]

Nas Kitab: Peringkat permulaan pemberitaan Injil Tuhan Yesus (Mat 4:17-22)

Prakata

 1. Dunia bagaikan lautan pahit, Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang (Luk 19:10)
 2. Pilihan Tuhan (Yoh 15:16; Flp 2:13; Ef 2:8-9)

[1]   Menjual Segala Milik Demi Mengikut Tuhan (Mat 19:16-22)

 1. Kebimbangan orang muda yang kaya: Hukum Taurat? Milik Pusaka?
 2. Murid-murid meninggalkan jala (Mat 4:18-20; Mrk 1:16-20)
 3. Elisa membunuh kawanan lembu (I Raj 19:19-21)

Δ        Dorongan Tuhan (Luk 14:33)

[2]   Memikul Kayu Salib Mengikut Tuhan (Luk 14:27)

 1. Kayu salib menandakan pengorbanan (Ef 2:14-16) dan kesengsaraan (Ibr 5:7; 12:2)
 2. Pakukan keinginan daging dan nafsu pada kayu salib (Gal 5:25; II Kor 5:17)
 3. Paulus mengutamakan firman tentang kayu salib (Gal 6:14)

[3]   Berwaspada Dalam Mengikuti Tuhan (Luk 21:7-9)

 1. Penyesatan dan kekacauan dari Iblis, musuh kita (I Ptr 5:8; Ayb 1:7; 2:2)
 2. Penyesatan perbuatan-perbuatan jahat manusia (II Ptr 3:17; Mat 24:10-13)
 3. Peringatan dari Tuhan (Mat 26:40)

Δ        Dorongan Paulus (I Kor 10:12; Gal 1:6)

[4]   Sabar Sampai Pada Kesudahannya Demi Mengikut Tuhan (Mat 24:13)

 1. Waktu (Yoh 21:18) dan suasana (Luk 22:54-62) mengikut iman
 2. Cari kembali iman yang hilang (Luk 15:11-32)
 3. Berbahagialah yang tetap mempertahankan iman kepercayaan (Ibr 3:14; Yud 20-21)

Kesimpulan

Tuhan mempunyai perkataan hidup kekal, kepada siapakah aku akan pergi (Yoh 6:66-71)