Huraian Singkat Dari Kitab Pengkhotbah:Pasal 10 – 12

38) Janganlah menjadi orang bodoh (10:1-4)

10:1 Dengan sedikit kebodohan akan menjadi penyesalan untuk selamanya (Ruj II Sam 11).

10:2 “Kanan”: Yang dimaksud kebaikan (Mat 25:34), “kiri” menunjukkan yang jahat (Mat 25:41).

10:3 Kebodohan daripada orang yang tidak berhikmat dapat dilihat/diketahui melalui suatu tingkah perangai kecil yang biasa ia lakukan.

10:4 Di hadapan sang penguasa, jangalah menunjukkan suatu gaya/sikap yang melawan (8:3).

39) Suatu kemalangan atas tunggang baliknya tatatertib (10:5-7)

10:5, 7 Ketunggang balikkan tata tertib akan mendatangkan bencana. Tanpa ketertiban serta membalikkan tata tertib merupakan keadaan yang kacau, yang akan mengakibatkan ketidak tenteraman.

40) Hati-hatilah dalam melakukan sesuatu (10:8-11)

10:8,9 Jangan lakukan suatu yang membahayakan.

10:10 Harus ada persiapan penuh. Janganlah sampai terjadi setelah tiba di medan/garis depan baru mengasah pedangnya, setelah dahaga baru menggali perigi, “mata pedang” (keterangan: Tidak terdapat dalam kitab terjemahan bahasa Inggeris) yang menunjukkan hikmat, pandai.

10:11 Senantiasa berwaspada dalam melakukan sesuatu, Bagi pelaku mantera sebelum menguasai ular dan melakukan manteranya, berjaga-jaga agar tidak digigit oleh ular (Ruj Mzm 5(l4-5; Yer 8:17).

41) Tingkah dan tutur orang bodoh menunjukkan kebodohannya (10:12-15)

10:12 “Menelaah orang itu sendiri”: Perkataan-perkataan orang bodoh akan mencelakan orang itu sendiri.

10:13 “Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan”: “Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan” (Ams 15:2).

 • “Kebebalan yang mencelakakan”: Pembicaraan orang bodoh yang akan mencelakakan.

10:14 “Orang yang bodoh banyak bicaranya”: Ruj 5:3; Ams 10:19.

 • “Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi”: Keterbatasan akal manusia, namun bagi orang yang bodoh menganggap bahawa bagi dirinya tahu atas segala sesuatu a.l.  sok tahu (Ams 26:12; Rm 12:16; I Kor 8:2; 13:9-12).

10:15 “Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri”: Segala jerih lelahnya sia-sia belaka, namun tidak berhasil.

“Kerana ia tidak mengetahui jalan ke kota”: Menggambarkan bahawa kebodohannya tidak tertolong lagi.

 •  Oleh sebab itu kita harus menjauhi orang yang bebal, agar tidak dirugikan (Ams 13:20; 14:7; 17:12; 26:6).

42) Mengenai malapetaka serta keberuntungan bagi suatu negara (10:16-20)

10:16 Apabila seorang raja kanak-kanak yang tidak berpengetahuan, dan para pemimpinnya hanya berpesta pora tidak pedulikan negaranya, nescaya malanglah bagi negara tersebut.

10:17 Jika seorang raja yang gagah perkasa, lagi pula dapat mengekang diri bagi para pemimpin dalam hal makan dan minum, niscaya berbahagialah negara itu.

10:18 Demikianlah bagi suatu rumah, bagi suatu negara pun sama halnya.

10:19 Pesta/perjamuan anggur dapat menambah kekuatan, meriangkan hidup, wang memungkinkan segala sesuatu, namun harus mempergunakan sebaik-baiknya.

10:20 Berjagalah dalam mengucapkan sesuatu, jangan mengutuk raja, lagi pula jangan mengutuk siapapun juga (Ruj Mat 7:1-5; I Ptr 3:9-10; Yak 3:9-12). Kerana siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan (Ams 13:3; 18:21; 21:23).

43) Mengenai melakukan kebajikan, memenuhi kewajipan, bersukacita (11:1-8)

11:1-2 Berbuatlah amal serta memberi sedekah.

11:1 “Lemparkanlah rotimu ke air”: Yang bererti yakni tidak menunggu pembalasan atas kebajikannya (Ruj Mat 6:3-4; Luk 14:12-13; Ams 19:17). Lemparkan rotimu ke dalam air, mengumpamakan bagi sesuatu yang telah pergi tidak akan kembali lagi.

11:3 Bahawa perbuatan Allah terdapat suatu kepastian, namun manusia tidak dapat menerkanya.

11:4-6 Bagi manusia tidak dapat menerka perbuatan Allah, oleh kerana itu tidak perlu difikirkan tentang yang dilakukan sudah mencapai sudah seberapa jauh dan apakah akan berhasil atau sebaliknya. Bagi yang perlu dikerjakan lakukanlah dengan sekuat tenaga. Begitu pula mengenai pekerjaan pemberitaan Firman, baik atau tidak baik waktunya, lakukanlah dengan sepenuh hati (II Tim 4:2; I Kor 3:6).

11:7 “Melihat matahari”: Yakni selama masih hidup.

11:8 Suatu sikap periang dari pada penulis (Ruj 9:7-9).

 • Fasal 11 dan fasal 12 adalah suatu kesimpulan daripada kitab yang bersangkutan, juga merupakan bahagian yang paling menarik. Melakukan kebajikan lebih baik daripada keriangan hidup dan kebahagiaan (11:1-2), kewajiban (11:3-6), sukacita (11:7-8).

44) Bersuskarialah selagi masih muda (11:9-10).

11:9-10 Bersukacitalah selagi masih muda, akan tetapi jangan turuti segala keinginan daging/nafsu.

45) Peringatilah sang Pencipta pada masa muda (12:1-8).

12:2-5 Mengeumpamakan keadaan yang demikian sunyi/sepinya pada masa tua.

12:2 “Matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap”: Yang dimaksud masa depan yang suram.

 • “Awan-awan datang kembali sesudah hujan”: Yakni cuaca di musim dingin di Palestina (musim hujan). Yang menunjukkan suatu masa depan yang suram.

12:3 “Penjaga-penjaga rumah gementar”: Rumah mengumpamakan tubuh orang, penjaga-penjaga rumah menunjukkan kedua tangan, mengumpamakan tangan orang tua yang tidak bertenaga dan gementar.

 • “Orang-orang kuat membungkuk”: Mengumpamakan bengkok/lengkungnya pinggang (atau dikatakan dada).
 • “Penggiling berhenti kerana berkurang jumlahnya”: Mengumpamakan kerontokan gigi.
 • “Jendela”: Menunjukkan jendela roh – mata.

12:4 “Pintu-pintu di tepi jalan”: Mengumpamakan kedua telinga yang mendengar berita-berita dari luar.

 • “Bunyi penggilingan menjadi lemah”: Kerana gugurnya gigi, suara bicara menjadi tidak jelas.
 • “Burung berkicau, orang menjadi bangun”: (Keterangan: terdapat sedikit kelainan dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia), yakni mengumpamakan orang tua tidak dapat tidur lelap/tidur ayam.
 • “Semua penyanyi perempuan tunduk”: Mengumpamakan merendahnya suara orang tua.

12:5 “Orang menjadi takut tinggi, dan ketakuatan ada di jalan”: Kerana bagi gerak-gerinya merasa tidak leluasa, sehingga takut ke tempat yang tinggi, dan waktu berjalan, takut akan kenderaan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi.

 • “Pohon badam berbunga”: Mengumpamakan bahawa rambutnya telah menjadi uban (bahagian pangkal/puncak bunga badam berwarna putih, dan bahagian bawah bunga dekat tangkai kemerah-merahan, lagi pula berbunga sekian banyaknya, hingga dapat membayangkan uban daripada orang tua itu. Dan pula pohon badam dalam bahasa Ibrani yang mempunyai erti kesedaran, sebab bagi pohon badam di Palestina yang lebih cepat/lebih dulu bertunas dan berkembang dari pepohonan lainnya di akhir musim dingin).
 • “Belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi”: Semangat/keghairahanya menurun dan hilangnya nafsu berahi.
 • “Rumahnya yang kekal”: Yakni tubuh kembali ke debu dan roh naik ke Sorga.
 • “Peratap-peratap berkeliaran di jalan”: Kesibukan di jalan bagi orang-orang yang mempersiapkan perkabungan.

12:6 “Rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan”: Pelita emas adalah guci untuk menampung minyak, rantai perak adalah untuk menggantung pelita emas. Padamnya api pelita mengumpamakan hilangnya nyawa.

 • “Tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda tima dirosakkan di atas sumur”: Air diumpamakan hidup/nyawa, kerana sumber kehidupannya telah menjadi kering-kontang, maka tempayan dan roda timba semuanya ditinggalkan hingga rosak.

12:7 “Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya”: Pada zaman Perjanjian Lama, mengenai ke mana roh manusia akan pergi, masih samar-samar (Ruj 3:21; Kej 37:35; 44:29; Ayb 7:9; 14:10-12). Sebab itu kalimat tersebut seolah-olah bagaikan menyambut suatu titik terang daripada fajar siddik pada zaman Perjanjian Baru, adalah suatu penemuan yang menakjubkan. Bagi Ayub di tengah-tengah keraguan (Ayb 16:18-22; 23:1-9), pula pernah mendapat suatu ilham, mengetahui suatu rahsia tentang sang penebus akan datang kembali pada hari kiamat, kemudian melakukan penghakimannya (Ayb 19:25-27).

12:8 Mengenai kalimat yang terakhir daripada kitab ini, dibandingkan dengan 1:2, membuktikan kesia-siaan dalam hidup.

 • Kalimat yang pertama dari permulaan kitab ini ialah kesia-siaan (1:2), begitu pula pada kalimat yang terakhir.

46)   Akhir kata (12:9-14).

12:9-10 Penjelasan tentang semangat dalam mengarang.

12:11 Penjelasan mengenai adanya kitab ini pun berkat pengilhaman Allah (II Ptr 1:20-21).

 • “Kusa”: Suatu tongkat penghalau lembu (Hak 3:31). Firman Allah bagaikan kuasa, yang bermafaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran (II Tim 3:15-17).
 • “Paku-paku yang tertancap”: Yang bermakna memiliki suatu ketetapan/ketentuan dengan kekuasaan (Mzm 19:7; 119:89).

12:12-14 Suatu akhir kata yang paling penting dalam kitab ini, dan juga merupakan suatu ajaran yang perlu dipatuhi oleh manusia di bumi (Ruj Ayb 28:28; Mzm 111:10).

12:12 “Anakku”: Menunjukkan bahawa Salomo dengan suatu sikap citra rasa perlakuan anak, yang berulang-ulang berikan pengajaran bagi kaum muda.

 • Lagi pula dari pada kedua kalimat 11:9 “Hai pemuda” serta 12:1 “pada masa mudamu” dapat diketahui, bahwa ditulisnya kitab ini bukanlah untuk kaum tua/yang berusia lanjut, adalah yang ditulis untuk kaum muda; Maka mengenai kitab ini dapat dikatakan adalah sebuah kitab yang penuh hikmat yang beri bimbingan dalam hidup kita di dunia, juga merupakan suatu nasihat yang sangat berguna bagi kaum muda.

Huraian Singkat Dari Kitab Pengkhotbah:Pasal 7 – 9

21) Renungkanlah hari kesudahan manusia (7:1-4)

7:1 Dikatakan pula dalam Alkitab: “Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar” (Ams 22:1), kerana itu kita harus menghargai nama baik. “Minyak yang mahal” menunjukkan bahawa bagi bayi yang baru dilahirkan, setelah dibasuh, diurapi dengan suatu minyak yang mahal atas tubuhnya (Ruj Yeh 16:9; Rut 3:3), yakni semerbak yang bersifat sementara yang termasuk materi yang melambangkan suatu kelahiran, namun yang demikian tidak dapat dibandingkan dengan suatu semerbak daripada semangat yang kemudian dipancarkan melalui nama baik dan tidak akan binasa.

Apabila orang masih hidup nama baiknya akan goyah dan tidak menentu. Kerana itu manusia harus “meninggalkan suatu nama yang harum untuk turun temurun”, janganlah “kerana suatu perbuatan yang tercela sehingga mendapat caci-maki selama-lamanya”.

Apa yang dikatakan nama, bukan menunjukkan nama yang hampa, melainkan menunjukkan suatu nama baik yang datang daripada iman serta budi pekerti yang baik.

7:3 Ruj.  II Kor 7:10-11; Mat 5:4, 6.

Kita harus ingat, bahawa suatu hari kesudahan bagi diri kita akan tiba, kerana itu segeralah percaya Tuhan bagi orang yang belum percaya (II Kor 6:2; Ams 27:1);peliharalah diri sendiri bagi yang sudah percaya, juga lebih

 • Banyak pekerja bagi Tuhan, lebih banyak lakukan kebajikan tetapi persiapkan untuk dunia yang akan datang (Ibr 6:10).

22) Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh (7:5-7)

7:5 “Nyanyian”: Menunjukkan nyanyian yang hina. Kerana itu kita harus hindari nyanyian hina juga perkataan yang ksosng dan sembrono (Efe 5:4).

7:7 “Pemerasan”: Dalam terjemahan lain “penindasan”. Lagi pula orang berhikmat khuatir dipermainkan oleh orang fasik.

23) Hendaklah panjang sabar (7:8-10)

7:8 “Suatu hal”: Dapat diterjemahkan menjadi “perkataan”. Atau nas tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Keberhentian perkataan (berdiam diri), lebih baik daripada memulai perkataan (berbicara)”. Yang bersamaan dengan suatu peribahasa barat: Speech is silver, silence is gold (berkata adalah perak, berdiam diri adalah emas) (Ruj Ams 17:28).

7:10 Janganlah bersungut-sungut, tetapi sabarlah atas keadaan susah sekarang ini.

24) Suatu kebaikan bagi yang beroleh hikmat (7:11-14)

7:11 “Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan”: Pada terjemahan lain “adalah baik apabila hikmat disertai warisan”, namun sebaliknya tidaklah baik jika berhikmat tetapi miskin (6:7-9; 9:13-16).

7:13 Ruj 1:15. Bahawa manusia tidak dapat menolak suatu pengaturan daripada nasib yang telah diatur oleh Allah.

7:14 “Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya”: Supaya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi (Ams 27:1; Yah 4:14). Kerana apa yang diatur oleh Allah, tidak dapat ditafsirkan oleh manusia, dan meramalnya, oleh kerana itu asalkan taat kepada Allah serta ikuti perkembangannya ke arah mana agar dapat sentosa.

25) Hadapilah zaman yang berliku-liku ini dengan hikmat (7:15-18)

7:15 Terdapat suatu kontradiksi di atas bumi (8:14; Ayb 21:6-21, 27-33).

7:16 Mengenai kejahatan di atas bumi, harus kenal suatu keadaan, tidak menurut kemampuan sendiri, tetapi membetulkannya dengan cara paksa, tunggulah suatu saat dan pengadilan dari Allah (8:5-6).

7:17 Lagi pula janganlah kerana melihat suatu kejahatan serta kontradiksi kemudian lakukan suatu tindakan yang hanya mendatangkan malang bagi dirinya, dan menjadi seorang yang bodoh atas kefasikannya.

7:18 “Memegang yang satu”: Jangan terlampau berbuat jahat.

“Juga tidak melepaskan yang lain”: Jangan terlalu saleh.

 • Kita harus percaya dan meyakini keadilan Allah, menunggu waktu serta penghakiman Allah, dan janganlah mendahului Allah dalam melakukan sesuatu. Tapi jangan berkompromi dengan kejahatan pula. Bila perlu “korbankanlah jiwa raga kita demi keadilan/kebenaran” (Mat 15:25-26; Dan 3:16-18; 6:10).

26) Janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang (7:19-22)

7:19 Besarlah kekuatan daripada hikmat (9:18a; Ams 24:3-7).

7:20 Di bumi tidak ada seorang yang sempurna.

7:21 Segala sesuatu yang diucapkan orang, terlebih perkataan-perkataan yang mengutuk engkau, janganlah engkau perhatikan (I Kor 4:3-5), berilah maaf kepada orang lain.

7:22 Tanyalah hati nurani diri kita, maka akan tahu bahawa kita pun pernah melaknati orang beberapa kali.

27) Sukar untuk menemukan orang yang tulus/jujur (7:23-29)

7:23-24 Sulit untuk mengejar suatu hikmat, sulit menyelami kebenaran dari segala sesuatu.

7:25-26 Hanya dapat diketahui bahawa adanya perempuan jalang merupakan suatu kenyataan, serta tipu dayanya bagaikan perangkap dan belenggu (Ams 5:3-6; 7:22-23; 22:14).

7:27-29 Sulit ditemukan seorang laki-laki yang tulus dari seribu orang laki-laki, mengenai perempuan yang tulus satu pun tidak ditemukan dari sekian banyak perempuan. Bagi Salomo mempunyai seribu isteri/gundik, mungkin seorang perempuan yang tulus tidak dapat ditemukan dari antara mereka (Ruj Yer 17:9). Tidak hanya demikian bahkan ia sendiri pun telah disesatkan untuk berbuat dosa (I Raj 11:4-8).

28) Kepatuhan kepada raja (8:1-9)

8:1 Mohonlah cahaya milik rohaniah (kebaikan dari dalam) (Ruj Kis 6:15; II Kor 3:7-18).

8:2 Ruj Rm 1:1, 2, 5; Tit 3:1; I Ptr 2:13, 14, 17.

8:3 “Janganlah tergesa-gesa perdi dari hadapannya”: Yakni jangan tunjukkan suatu sikap yang tidak mematuhi (10:4; Ruj Neh 2:1-2). Sekalipun terhadap raja lalim juga patuhi dengan sabar, tapi tunggulah waktu serta penghakiman dari Allah (Ruj I Ptr 2:18; Kol 3:22-25).

8:5 “Mengetahui waktu dan pengadilan”: “Pengadilan” atau juga “penghakiman”, yakni waktu serta penghakiman Allah (Ruj Ams 5:12-13).

8:6 Ruj 3:1.

8:7 Bahawa manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi.

8:8 “Angin”: Sesuai dengan kitab asal, juga dapat diterjemahkan menjadi “roh”. Bahkan jiwa raja pun ada di tangan Allah.

“Dalam peperangan”: Pada terjemahan lain “prajurit”.

“Kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya”: Raja lalim yang cenderung berbuat jahat, dengan cara kelalimannya pun tidak dapat menolong dirinya, kerana Allah akan menghakimi dia.

8:9 “Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka”: Walaupun demikian, lagi pula tidak luput dari pengadilan/penghakiman dari Allah.

29) Nescaya Allah akan menghakimi umat manusia (8:10-13)

8:10 Bahawa di atas bumi terdapat suatu yang kontradiksi dan hal-hal yang tidak masuk akal (7:15; 8:14).

8:11-13 Bagi penulis percaya mutlak terhadap penghakiman dan keadilan Allah. Pada nas 12a merupakan suatu fakta dari suatu hasil pengamatannya, namun bagi pengarang tetap meyakini keadilan Allah. Tidaklah oleh kerana fakta tersebut sehingga mempengaruhi iman dia, yang merupakan kemaha besaran bagi imannya.

“Aku tahu” adalah suatu kalimat yang paling berkekuatan dalam kitab tersebut, tahu yang bertolak daripada iman, dan bukan atas pengamatannya.

“Seratus kali hidup lama” (ayat 12) adalah fakta, “tidak akan panjang umar” (ayat 13) yakni pengakuan daripada iman. Apabila kita sekarang melihat dari terang Perjanjian Baru, sungguh tidak akan panjang umur bagi orang fasik (hidup kekal). Akan tetapi pada zaman Perjanjian Lama, terdapat iman sedemikian rupa, sungguh mengkagumkan. Ayub pun mempunyai iman yang menyerupai iman semacam itu (Ayb 17:6-9).

30) Tidak ada yang lebih baik daripada makan dan minum dan bersukaria dalam hidup (8:14-15)

8:14 Ruj 7:15; 8:10

8:15 Ruj 2:24-25; 3:12-13, 22; 5:18-20.

 31) Suatu kehidupan yang tidak dapat diselami (8:16-17).

8:16-17 Lihat 3:11, manusia tidak dapat menelaah perbuatan Allah.

32) Bahawa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat semuanya ada di tangan Tuhan (9:1)

9:1 “Dan perbuatan-perbuatan mereka”: Tidak hanya nasib mereka, bahkan tingkah langkah mereka pun ada di tangan Allah.

“Baik kasih mahupun kebencian, ada di tangan Allah”: Baik kasih atau kebencian mereka terhadap orang lain, serta kasih atau kebencian orang lain terhadap mereka, semuanya ada di tangan Allah. Allah dapat menguasai hati manusia (Ruj Flp 2:13; Ezr 1:1-5; 6:22; 7:27; Neh 7:5; Est 6:1-3; Ams 21:1). Misalnya, Yusuf dibenci kemudian dijual, semuanya menurut kemahuan Allah (Kej 45:5-8). Agar dalam segala sesuatu dapat mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia (Rm 8:28).

33) Semua orang akan menuju alam orang mati (mati) (9:26)

9:2-3 Maut akan sama menimpa semua orang (2:14-17).

9:4-6 Setelah mati hampalah segala sesuatunya, oleh kerana itu bagi manusia perlu perhatikan hal ini.

9:4 “Anjing”: Merupakan binatang yang hina.

“Singa”: Adalah binatang yang terhormat.

34) Hidup dengan bersukaria dan giatlah bekerja selama kita masih hidup (9:7-10)

9:7 Ruj 2:24-25; 3:12-13, 22; 5:18-20; 8:15.

9:8 Yakni menjaga kebersihan pakaian dan menghiasi kepala.

 • Peliharalah kebersihan dalam hati kita pada hari ini juga (Why 19:7-9) dan dengan kepenuhan Roh Kudus (Efe 5:18).

9:10 Selama masih hidup, lakukanlah dengan giat apa yang perlu kita kerjakan, terlebih pekerjaan bagi Allah, kerjakanlah sedini mungkin (Yoh 9:4).

35) Allah menguasai atas waktu dan nasib manusia (9:11-12)

9:11

9:12 “Waktunya”: Hari kematian (8:8) atau waktu atas datangnya suatu malapetaka/keberuntungan.

36) Kesia-siaan bagi orang miskin tapi berhikmat (9:13-16)

9:14 “Tembok-tembok pengepungan”: Pada terjemahan lain “suatu tangga”. Alat yang digunakan waktu diadakan penyerbuan terhadap sebuah kota/benteng pada zaman dahulu, yakni suatu menara pengamat yang dapat digerakkan yang dapat mencapai ketinggian tembok pelindung, pada tingkap atas dapat ditempatkan salah seorang pemanah untuk melancarkan serangan-serangan ke dalam kota.

9:16 Pada 9:11 menerangkan bahawa keterbatasan hikmat kerana suatu kesempatan, dalam nas tersebut menerangkan bahawa terbatasnya hikmat oleh kerana suatu situasi dan kondisi.

37) Kebaikan daripada hikmat (9:17:18)

9:17 “Teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh”: Perkataan-perkataan dari seorang raja gila.

9:18 “Orang yang keliru”: Seorang berhikmat dapat menolong banyak orang, sebaliknya seorang berdosa dapat menyusahkan banyak orang (Ruj Yos 7:1-12, 20-25).

Huraian Singkat Dari Kitab Pengkhotbah:Pasal 4 – 6

9) Terdapat segala penindasan di atas bumi (4:1-3)

10) Kesia-siaan dalam mendapat iri hati dari seseorang (4:4-6)

4:4 Kerana mencapai suatu prestasi, kemudian diirii oleh orang, inipun kesia-siaan.

4:5 Mencemoohkan kemalasan orang yang bodoh (Ams 6:6-11; 26:13-16; II Tes 3:10).

4:6 Merupakan suatu yang baik dalam hidup aman dan tenteram disertai rasa cukup (I Tim 6:6-8; Ams 30:8-9). Adalah hampa jika melakukan sesuatu dengan jerih payah yang berlebihan namun hanya mendatangkan iri hati (4), adalah kebodohan kerana sangat malas sehingga tidak dapat makanan (5), bila dapat tenang disertai rasa cukup merupakan suatu yang baik (6). Sang penulis usulkan memilih jalan sedang.

11) Kesia-siaan dalam hidup sendirian/kesepian (4:7-12)

4:8 “Kesia-siaan bagi yang tidak tahu menikmati suatu kenikmatan dan yang hanya seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah.

4:9-12 Mengungkapkan tentang kebaikan dari pada kegotong-royongan (Ruj Mzm 133:1; Ams 17:17; 18:24; 27:10).

12) Kesia-siaan daripada nama baik (4:13-16)

4:13 Kukuhnya seorang raja tua, yang tidak mahi diberi peringatan lagi.

4:15-16 Bagi raja yang baru mula-mula mendapat nama baik dari banyak orang dan memerintahkan rakyatnya, tetapi kemudian khalayak ramai tidak menyukainya lagi, oleh sebab itu nama baik pun tidak dapat diandalkan.

 13) Takutlah akan Allah (5:1-7)

4:17 “Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah”: Kerana di mana Allah hadir adalah tempat kudus (Kel 3:5; II Ptr 1:18). Kita pun harus menjaga langkah kita bila datang ke aula Gereja, dengan tenang mendengar firman Tuhan, poula harus mengenakan pakaian yang rapih.

“Menghampiri untuk mendengar”: Sewaktu kita datang ke Gereja juga harus menghampiri untuk mendengar, dan juga harus dengan cermat membezakan apa yang kita dengar (I Kor 14:29).

“Korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh”: Tidaklah berguna atas ibadah orang-orang bodoh secara formil yang tidak mendengar serta melakukan firman Tuhan, adalah yang dibenci oleh Allah (I Sam 15:22; Yes 1:11-17; Yer 7:21-23; Hos 6:6; Am 5:21-24; Mi 6:6-8; Mzm 50:7-14).

5:1 Jagalah mulut kita di hadapan Allah.

5:2 Disebabkan oleh banyak perkataan hingga menunjukkan kebodohannya (Ams 10:19; 17:27-28).

5:3-5 Jika bernazar jangalah menunda-nunda memnuhinya (Ul 23:21-23).

5:6 “Mimpi”: Dapat menunjukkan suatu khayalan atau apa yang didambakan tidak akan kunjung tiba. Nas tersebut pada terjemahan lain “mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah”.

14) Jangalan heran apabila orang miskin ditindas (5:8-9).

5:7 “Pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain”: Menunjukkan Allah (Ruj Kol 4:1). “Yang lebih tinggi”: Pada kitab asal ialah kata majmuk yang menunjukkan atasan.

5:8 Bagi sebuah negara harus berlandaskan pertanian (ada yang mengertikan dalam pengertian yang lain dan terjemahan yang berbeza).

15) Kesia-siaan bagi orang yang kaya-raya (5:9-11)

5:9 Ketidakpuasan hati manusia (1:8).

5:11 Orang kaya yang tidak dapat tidur nyenyak, tidaklah lebih baik daripada para pekerja yang badannya sihat walafiat disertai dengan ketenteraman (Ruj Ams 15:16-17; 17:1).

16) Tiga kemalangan bagi orang kaya-raya (5:12-16)

5:12 Suatu kemalangan yang menjadi kecelakaannya sendiri.

5:13 Kemalangan kerana binasanya/hilangnya kekayaan (“Oleh” atau diterjemahkan menjadi “lagi pula”) (Yak 1:10-11).

5:14-16 Kemalangan mengenai apa yang diperoleh sepanjang hidupnya namun tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatupun yang dapat dibawa dalam tangannya sewaktu ia pergi/meninggal (Ayb 1:21; I Tim 6:7-8).

 • Kumpulkanlah harta kita  di Sorga (Mat 6:19-21; 19:21-22; I Tim 6:17-19).

17) Tidak ada yang lebih baik daripada makan minum dan menikmati segala sesuatu (5:17-19)

5:17-19 Merupakan sikap periang dari penulis (2:24; 3:12-13, 22), namun bersenang-senang semacam ini adalah kenikmatan di bawah karunia Allah, tetapi bukanlah menuruti segala nafsu semata.

18) Suatu kemalangan bagi orang yang dikaruniakan kekayaan, harta benda dan kemuliaan, anak banyak, usia panjang tetapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya (6:1-16)

6:2 Suatu kemalangan bagi yang dikaruniai kekayaan, harta dan kemuliaan tetapi tidak dapat menikmatinya.

6:3-6 Suatu kemalangan bagi yang banyak anak, umur panjang, namun tidak dapat menikmatinya.

19) Kesia-siaan bangi yang berhikmat tetapi miskin dihadapan orang (6:7-9)

6:8 Suatu kehampaan bagi yang berhikmat namun ia miskin (Ruj 9:11).

6:9 Menikmati sesuatu dalam kenyataan lebih baik daripada menuntut sesuatu yang sia-sia belaka.

20) Kesia-siaan tentang adanya manusia (6:10-12)

6:10 “Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya”: Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, lagi pula Allah yang memberikan namanya (Yes 40:26). Bila demikian, manusia hanyalah manusia belaka, yang tidak dapat melampaui nilai yang telah ditetapkan sebagai manusia.

“Dan sudah diketahui siapa manusia”: Bagi manusia tidak lain hanyalah debu (Kej 3:19; Mzm 90:3).

“Manusia” dari kitab asalnya adalah “adam”, dan “adam” pada kitab asal ialah yang berbentuk angka ganjil “adamah” (adam). Yang menyatakan manusia hanyalah sekeping tanah/debu. Lagi pula “debu” pada kitab asalnya adalah :remuk redam”, “elemen”.

“Yang lebih kuat daripadanya”: Menunjukkan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, dan nasibpun ditentukan oleh Allah, bagi siapapun tidak dapat menentangnya (Yes 45:9-10; Rm 9:20-21).

6:11 “Kata-kata”: Yang bererti bahawa segala sesuatupun menjemukan, tidak akan habis dikatakan”.

6:12 Kehampaan dalam kehidupan bagaikan bayangan, lagi pula tidak tahu nasib diri sendiri. Demikian bodoh serta tidak berharganya manusia, kerana itu takutlah akan Allah.

Huraian Singkat Dari Kitab Pengkhotbah:Pasal 1 – 3

#    Keterangan Singkat

1) Kata Pengantar (1:1-11)

1:1 Pengarang memperkenalkan diri.

1:2 Kehidupan manusia sebenarnya, yang dihubungkan dengan pemikiran dalam kitab ini.

1:3 Segala jerih payah manusia tidaklah berguna. Namun kini dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia (I Kor 15:58; Why 14:13).

1:4-11 Perputaran alamiah dengan perputaran insani, adalah sedemikian rupa dan tidak bererti.

2) Kehidupan manusia ialah keluh kesah dan kehampaan

1:13 Kehidupan manusia merupakan penderitaan yang sangat berat.

1:14 Kehidupan manusia adalah hampa dan usaha menjaring angin.

1:15 Kehidupan manusia yang tidak memuaskan, lagi pula tidak sempurna.

1:16-18 Hikmat pun sia-sia adanya.

3) Kemuliaan serta kekayaan/kehormatan juga sia-sia belaka (2:1-11)

2:4 “Mendirikan bagiku rumah-rumah”: Dalam tujuh tahun Salomo mendirikan Bait Suci (I Raj 6:38), lagi pula mencapai tiga belas tahun lamanya mendirikan istana raja (I Raj 7:1), maka seluruhnya telah memakan waktu selama dua puluh tahun (I Raj 9:10).

2:8 “Banyak gundik”: Di samping putri Firaun, masih mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik (I Raj 11:1-3).

4) Sekalipun lebih berhikmat juga sia-sia belaka (2:12-17)

2:12 “Raja”: Menunjukkan diri Salomo. Mengenai hikmat tidak ada seorangpun yang dapat dibandingkan dengan dia (I Raj 3:7-14; 4:29-34).

2:14 “Mata berhikmat”: Pada kitab Amsal “mata ada di kepalanya”; yakni ada mata berhikmat, yang bererti dapat memnadang sesuatu lebih jauh ke depan.

“Berjalan dalam kegelapan”: Yang bererti tidak pengetahuan (Ruj Yoh 1:11).

“Mereka semua”: Yakni dilupakan dan akan mati pula (16).

5) Kehampaan mengenai entah diwariskan kepada siapa atas hasil usaha yang dilakukan dengan jerih payah (2:18-23)

2:22-23 Suatu kemalangan besar atas diberikannya sesuatuh hasil yang dilakukan dengan jerih payah kepada orang yang tanpa melakukan suatu apapun dan menjadi miliknya.

6) Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum (2;24-26).

2:26 Di sinilah alasannya bahwa kita harus takut akan Tuhan, dan berpegang kepada perintah/hukumNya.

Akan tetapi sukacita rohani melebihi kenikmatan dalam materi (Mat 4:3, 4; Dan 1:8-20; I kor 6:13a; 8:8; Flp 4:11-13; Hab 3:17, 18; Ams 15:17; 17:1).

7) Untuk segala sesuatu ada waktunya (3:1-15)

3:1 “Masanya”: Mempunyai arti yang sama dengan waktunya yang diatur oleh Allah.

3:7  “Merobek”: Yakni mengoyak pakaian, ialah sedang berduka.

“Menjahit”: Yakni menjahit pakaian, tatkala kembalinya sesuatu pada semula.

3:9 Karena ketidak mampuan manusia untuk mengatasi tentang “masanya” bagi sesuatu.

3:11 Allah menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya (Kej 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). “Kekekalan”: Yakni hari kemudian yang masih jauh. Manusia memiliki suatu pemikiran untuk yang kekal, namun tidak ketahui hal kekekalan itu; yang mengungkapkan keterbatasannya akal manusia.

3:12-13 Apabila manusia tidak tahu perbuatan Allah sejak semula sampai pada kesudahan, tidak ada yang lebih baik daripada melakukan kebajikan semasa hidupnya, dan menikmati hasil dari apa yang ia lakukan dengan jerih payahnya.

3:14 Segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap akan ada untuk selamanya dan sempurna adanya. Oleh sebab itu manusia harus percaya serta mentaati Dia.

3:15 “Allah mencari yang sudah lalu”: Atau diterjemahkan menjadi “Allah akan mencari kembali bangi yang sudah terusir”. Walaupun tidak ada sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia (1:9-11), namun Allah akan mencari kembali sesuatu yang sudah lalu dan menghakiminya (12:14).

8) Tidak ada keadilan di atas bumi (3:16-22)

3:16 Ketidakadilan di atas bumi.

3:17 Bagi pengarang menyakini keadilah Allah.

3:18-20 Tidak ada perbezaan dari apa yang dialami manusia dengan binatang, sesudah mati kedua-duanya kembali kepada debu.

3:21 Nas ini merupakan suatu pertanyaan, yang bererti tiada seorangpun yang tahu. Sekalipun orang-orang waktu itu mengetahui tentang Henokh (Kej 5:24) naik ke Sorga, akan tetapi mereka tidaklah tahu bahawa pada umumnya roh manusia ke tempat manakah ia pergi. Namun akhirnya sang pengarangpun mengungkapkan kerahsiaannya bahawa “roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya” (12:7).

Lihat keterangan 12:7.

“Nafas”: Dalam kitab asal “roh”.

3:22 Suatu sikap periang bagi penulis (2:24; 3:12-13).

Huraian Singkat Dari Kitab Pengkhotbah:Pendahuluan

1) Pengarang :Salomo

2) Isi : Menceritakan tentang filsafat kehidupan manusia.

Inti pembahasan ialah, “Segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, semuanya kesia-siaan, semuanya menjaring angin” (1:14).

Kesimpulannya adalah “Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahNya” (12:13). Orang Yahudi telah menggolongkan kitab ini menjadi salah satu kitab intelek (kitab Ayub, Mazmur, surat Amsal, Pengkhotbah 4 jilid). Isi mengandungi pelbagai macam hikmat mengenai pergaulan antara sesama. Kitab ini juga disebut sebagai suatu kitab kepercayaan. Sekalipun bagi pengarang telah menelaah adanya hal-hal ketidakadilan (3:16), penindasan (5:8), serta kontradiksi (7:15; 8:14), namun tetap percaya adanya keadilan dari Allah (2:26) dan penghakiman (8:10-13; 11:9; 12:14). Lagi pula, walaupun kitab ini menunjukkan bahawa kehidupan manusia itu sia-sia belaka, akan tetapi tidaklah pesimis, melainkan disarankan agar di bawah karunia Allah bersenang-senang dalam hidup kita dan rajin bekerja (2:24; 3:12, 13; 5:18-20; 8:15; 9:7-10).

3) Hubungan Kitab ini dengan Injil

Kitab tersebut adalah suatu pandangan mengenai kehidupan sebelum dinyatakan Injil Kristus. Sebab itu kehidupan manusia itu dikatakan hampa, namun kini adanya penebusan Kristus, yang tadinya hampa diubah menjadi kepenuhan (Efe 1:23; 3:17-19; I Yoh 1:14, 16), sukacita kerohanian serta pengharapan di kemudian hari akan menggantikan pengejaran terhadap kenikmatan dalam material (Yoh 4:13, 14; 7:37-39; Yes 55:1, 2; Rm 14:17).