3. Tiga Tingkatan Rohani

Tingkatan Rohani umat Kristian dapat dibagi menjadi 3 bagian, Tingkat pertama dan kedua belum mencukupi syarat berohani, hanya setelah sampai pada tingkat ketiga baru dapat disebut berohani dan berkenan kepada Allah.

I.       MEMBALAS KEBAIKAN DENGAN KEJAHATAN – TINGKAT PERTAMA

  • Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya (Ams 17 : 13).

1.      Kerana Nabel membalas kebaikan dengan kejahatan terhadap Daud, maka dipukul Allah sehingga mati (1 Sam 25 : 21, 36-38).

2.      Kerana Saul membalas kebaikan dengan kejahatan terhadap Daud, maka bapa dan anak, empat orang mengalami kebinasaan (1 Sam 24 : 16-18;  31 : 2-6).

II.     GIGI GANTI GIGI – TINGKAT KEDUA

  • Saling gigit dan saling menelan, maka dapat saling membinasakan (Gal 5 : 15).

1.      Kerana suku Benyamin dan orang Israel tidak mahu saling mengalah, sehingga terjadi peperangan (Hak 20 : 12-17), akhirnya terbunuh 50,100 orang dari suku Benyamin (Hak 20 : 35, 44-46), dan orang Israel telah mati sebanyak 4,000 orang (Hak 20 : 21, 25, 31).

2.      Kerana Abner dan Yoab ingin adu kekuatan, sehingga membinasakan sebanyak 360 orang pasukan Abner, dan Yoab kehilangan 19 orangnya dan juga Asael adiknya (2 Sam 2 : 14-17, 23, 30-31).

III.    MEMBALAS KEJAHATAN DENGAN KEBAIKAN (Rm 12 : 21)

1.      Yusuf melayani dengan kebaikan terhadap para abangnya yang mencelakai dia (Kej 50 : 15-21).

2.      Tuhan melayani dengan kebaikan terhadap orang yang menyalibkan Dia,  memohon pengampunan kepada Allah Bapa bagi mereka, serta meninggalkan teladan yang baik bagi kita (Luk 23 : 34).

  • Kita sebagai anak-anak Bapa, hendaklah menghargai nasihat/petuah “membalas kejahatan dengan kebaikan” tersebut.

Saudara-saudara, engkau termasuk tingkat yang mana?

2. Malaikat Allah

I.       ASAL USUL MALAIKAT (MALAIKAT ALLAH)

1.      Diciptakan oleh Allah (Ruj : Yeh 28 : 15, 13-14).

2.      Diciptakan lebih dahulu dari segala sesuatu (Ayb 38 : 6-7).

3.      Jumlahnya banyak dan berorganisasi (Dan 7 : 10;  Mat 26 : 53).

II.     SIFAT MALAIKAT

1.      Roh yang diciptakan (Ibr 1 : 14).

2.      Tidak kahwin dan tidak dikahwinkan (Mat 22 : 30).

3.      Suci (Mrk 8 : 38;  Ruj : 2 Kor 11 : 14-15).

4.      Rendah hati (Why 19 : 10;  22 : 8-9).

III.    PEKERJAAN MALAIKAT

1.      Melayani Allah (Dan 7 : 9-10;  Mat 4 : 11).

2.      Diutus untuk bekerja (Luk 2 : 8-14;  Kej 19 : 12-22).

3.      Berjasa bagi bangsa pilihan (Mzm 91 : 11;  Kis 12 : 6-11).

4.      Mempunyai kekuatan besar (Why 20 : 1-2;  2 Raj 19 : 35;  2 Taw 32 : 21).

  • Jangan menyembah sujud kepada Malaikat (Kol 2 : 18;  Why 19 : 10;  22 : 8-9).

1. Musuh Allah

I.       ASAL USUL IBLIS (MUSUH ALLAH)

1.      Asal mulanya adalah Malaikat (Yeh 28 : 13;  Yes 14 : 12).

2.      Berdosa, sehingga menjadi sebagai Iblis (2 Ptr 2 : 4;  Yeh 28 : 16).

3.      Jumlahnya banyak dan berorganisasi (Mrk 5 : 6-9;  Mat 12 : 24-26).

II.     SIFAT IBLIS

1.      Congkak (Yeh 28 : 17;  Yes 14 : 13-14).

2.      Tidak jujur (Yoh 8 : 44;  Mat 5 : 37).

3.      Najis/kotor (Ef 2 : 2-3;  Gal 5 : 19-21).

4.      Kejam (Yoh 8 : 44;  Why 12 : 4-5).

III.    PEKERJAAN IBLIS

1.      Merosak kebahagiaan manusia (Kej 2 : 8-16;  3 : 16-24).

2.      Menghalangi penebusan Allah (Mat 2 : 13;  16 : 22-23).

3.      Melawan Keselamatan manusia (Kis 13 : 10-13;  12 : 1-4).

  • Bersandar pada kekuatan Allah pasti dapat mengalahkan Iblis (Yak 4 : 7;  Why 12 : 11).
  • Pada akhir zaman mereka pasti dilemparkan ke dalam lautan api (Why 20 : 10;  Mat 25 : 41).