Mengapakah Sibuk?

A. Hal-hal yang  disibukkan

1. Sibuk demi mencari ilmu pengetahuan dan kedudukan. (Pengkhotbah 8:16, 12:12)

2. Sibuk demi mendapat kekayaan. (Mazmur 39:7)

3. Sibuk demi kerjaya. (Lukas 14:18-19)

4. Sibuk demi menikmati kehidupan (Pengkhotbah 6:7; Lukas 21:34)

B. Akibat Sibuk

1. Pengetahuan membuat orang menjadi sombong. (1 Korintus 8:1; Pengkhotbah 1:18)

2. Orang kaya senang melupakan Tuhan (Amsal 30:9; Matius 19:21-22)

3. Sibuk membuat orang memandang ringan terhadap anugerah Tuhan. (Lukas 14:17-20)

4. Sibuk akan menjadi huru-hara dan tidak mendatangkan kebaikan. (Ibrani 13:9; Lukas 10:40-41)

C. Apakah Yang Harus Diperbuat Apabila Dalam Kesibukan?

1. Meluangkan masa untuk berdoa. (Lukas 5:15-16)

2. Jangan lupa berkebaktian dan mendengar firman walaupun dalam kesibukan. (Lukas 10:42)

3. Jangan melupakan Tuhan walaupun dalam kesibukan. (Matius 4:18-22; 1Raja-raja 19:19-21)

4. Rasa cukup dalam segala  sesuatu. (1 Timotius 6: 6-7)

Kesimpulan :

1. Bekerjalah  untuk  makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. ( Yohanes 6:27)

2. Tidak ada gunanya memperoleh seluruh dunia. (Matius 16:26)

3. Jangan mencari hal-hal yang besar bagimu. (Yeremia 45:5)

Tuhan Menghajar

Ayat Alkitab : Ibrani 12:6-8

Kata Pendahuluan:  Ibu bapa menghajar anak-anak.

A. Mengapa menghajar?

1. Anak-anak yang dikasihi Allah. (Wahyu 3:19; Yeremia 31:20)

2. Untuk kebaikan kita. (Ibrani 12:10; Yesaya 48:17)

3. Menunjukkan jalan yang harus ditempuhi. (Mazmur 31:8)

4. Memperoleh keselamatan dan hidup kekal. (Yesaya 38:17, 54:13; Amsal 23:14)

B. Menghajar dengan  cara apa ?

1. Tuhan sendiri menghajar. (Kejadian 2:16-17; Ibrani 1:2)

2. Melalui Roh Kudus. (Yohanes 16:7-8; Efesus 2 :24-26; Yeremia 20:8-9)

3. Melalui hamba Tuhan. (Ibrani 1:1; 1Timotius 5:20; 2 Timotius 2:24-26; Amsal 27:5)

4. Melalui mimpi dan penglihatan yang ajaib. (Ayub 33:14-18; Kejadian 31:24)

5. Melalui Alkitab. (2 Timotius 3:16; Mazmur 118:17)

6. Melalui segala sesuatu. (Roma 1:20; Ibrani 3:4)

7. Melalui kesengsaraan. (Ayub 36:15-16; Yeremia 18:11)

C. Apakah yang harus diperbuat apabila  dihajar?

1. Jangan anggap enteng terhadap didikan Tuhan. (Amsal 3:11-12­; Ibrani 12:5)

2. Menyelidiki diri dan bertaubat. (Pengkhotbah 7:14; Yehezkiel 33:11; Amsal 29:1)

3. Mendengar dan tidak mengeraskan hati. (Amsal 4:1-2, 8:33; Ibrani 3:7)

4. Bersabar menanggung dan meminta belas kasihan. (Ibrani 12:7-10; Hosea 11:8)

5. Meminta Tuhan memimpin dan menuntun. (Yesaya 50:4-4; Mazmur 31: 4)

 

Kerana Percaya, Bukan Kerana Melihat

Pendahuluan
Allah  terus membangun dan mempersiapkan kita dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan, supaya kita hidup adalah kerana percaya, bukan kerana melihat. (2 Korintus 5: 5-7)

A. Yang diminta manusia adalah yang dapat dilihat

1. Manusia meminta bukti untuk percaya.

∆  Zakharia berkata: “Bagaimana aku tahu, bahawa hal ini akan terjadi?” (Lukas 1:13-20)

∆ Tomas berkata: “Sebelum aku melihat bekas paku pada tanganNya, sekali-kali aku tidak akan percaya.”  (Yohanes 20:25)

∆ Mereka yang kenyang kerana telah makan roti berkata: “Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu?” (Yohanes 6:29-30)

∆  Yesus berkata: “Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya.” (Yohanes 4:48)

2. Orang yang tidak percaya akan mengejek dan memperolok-olokkan.

∆ Serdadu-serdadu berkata: “Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya.”  (Markus 15:32)

 ∆ Sesungguhnya orang ini telah melihat, mereka pun tidak  percaya. (Yohanes 6:36, 12:37) (Lukas 22: 67 )

B. Belajar “Melihat kerana iman”

1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibrani 11:1-2)

2. Mengalami dan mengetahui  Allah dengan  mata hati. (Efesus 1:18-23)

3. Elia percaya kepada firman Tuhan, telah mendengar “bunyi derau hujan”. (I Raja-raja 18:1,41-46)

4. Kerana iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. (Ibrani 11:27)

5. Telah melihat dan memahami “kemah tempat kediaman di bumi” dan “tempat  kediaman di sorga yang kekal”, sebab itu, berusaha supaya berkenan kepada Tuhan. (2 Korintus 5:1-9)

C. Membantu orang lain supaya  dapat  melihat  Allah

1. Berdoa meminta Tuhan membuka mata hati seseorang. (Efesus 1:15-18)

 ∆ Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia malihat.” (2 Raja-raja 6:15)

2. Mempergunakan perkataan yang diajar oleh Roh. (1 Korintus 2:13)

∆ Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?”. (Kis 8:31)

 ∆ Jangan menghakimi saudaramu yang lemah iman, menasihati dan mengajar dalam segala hikmat. (Roma 14:1-6) (Kolose 1:28)

3. Memelihara kekudusan diri, tidak bercacat, memuliakan Tuhan. (Matius 5:13-16) (1 Petrus 2:12)

∆ Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. (1 Petrus 3:15)

∆ Dengan demikian semua orang akan tahu, bahawa kamu adalah murid-murid-Ku, iaitu jikalau kamu saling mengasihi. (Yohanes 13:35)

Kesimpulan

1. Kita diselamatkan dalam pengharapan.  Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. ( Roma 8:24)

2. “Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.” (Yohanes 20:28-29) “Jikalau engkau percaya, engkau akan memlihat kemulian Allah.” (Yohanes 11:40)

Sara

Kej 11: 29-32, 12:5, 10-20; 16:1-6, 17: 15-19, 20:1-18, 21:1-3, 6-12; 23: 1-20

1. Pengenalan ringkas tentang Sara :

Maksud Sara : Ibu kepada banyak bangsa (Kej 17:15-16)

Asal usul Nama : Nama asal ialah Sarai, kemudian diberkati Tuhan dan ditukar nama.

Dia sebenarnya adalah adik perempuan kepada Abraham yang dilahirkan oleh ibu lain (sama Bapa). Kemudian menjadi isteri Abraham, berkahwin di Ur. (Kej 20:21, 11:28-31)

Seumur hidup mengikuti Abraham tanpa bersungut-sungut, melalui kehidupan yang takut dan percaya akan Allah.  Melalui kehidupan sebagai pengembara, pernah dua kali menyelamatkan nyawa suaminya, mendengar arahan suaminya untuk berdusta, nyaris-nyaris menjadi isteri orang lain. Mendapat malu kerana suaminya, mengasihi suami, semangat taat dan memahami suami. memang tiada tandingan.

Dijanjikan oleh Tuhan, melahirkan Ishak pada umur 90 tahun.  Pada umur 127, mati di Hebron tanah Kanaan. (Kej 23:11-2)  Dikuburkan di dalam gua Makhpela yang dibeli dari Efron, selepas mati meninggalkan akhlak indah yang patut diingati.  Abraham meratapi dan menangisinya, tidak dapat melupakannya. (23:2)

2. Kebaikan :

Paras rupa yang cantik, sehingga berumur 80-90 tahun masih lagi ada raja yang ingin mengahwininya.

Seumur hidup berjerih payah walaupun di rumah ada budak perempan, seperti Hagar dan lain-lain lagi, tetapi masih lagi melakukan kerja memasak, suka menerima kunjungan tetamu. (Kej 18:6)

Seumur hidup takut akan Tuhan mengikuti suami, tidak bersungut-sungut, tidak menyesal. (1 Pet 3: 5-6, Kej 18:12) Demi suami dan cinta, tidak takut berjerih payah.

Dia telah dijanjikan Tuhan, orang pertama dikuburkan di tanah yang dijanjikan Tuhan, walaupun sudah mati, tetapi kesaksiannya yang indah, masih lagi berbicara kepada saudari-saudari muda.

3. Kekurangan:

Walaupun  beriman, seumur hidup mengikuti Abraham tetapi kekurangan iman dan pernah mengemukakan syarat-syarat tubuh daging (“kehendak manusia).  Melalui  Abraham mendapat anak lelaki, akhirnya selama 13 tahun Tuhan tidak menampakkan diri kepada mereka. (Kej 16: 1-3) Juga memperanakkan keturunan yang milik darah daging.

Hati yang sempit: Tidak dapat menerima Hagar dan anaknya, menyebabkan Hagar 2 kali menghadapi bahaya, akhirnya dikasihani dan dirahmati oleh Tuhan.

Sara melambangkan :

  • Isteri tuan yang utama : Hagar (Perjanjian Lama), melambangkan gereja yang milik darah daging.
  • Isteri yang dikenan : Sara (Perjanjian Baru) melambangkan Gereja Benar milik Roh.
  • Apakah peringatan dan teladan yang ditinggalkan oleh Sara kepada kita?

Pengharapan Yang Lebih Aktif

“Iman,pengharapan dan kasih” adalah maktlamat kehidupan yang harus dikejarkan oleh seorang umat Kristian, kehidupan yang mempunyai iman dan kasih pastilah akan menghasilkan pengharapan yang lebih aktif.

A. Mencontohi  Petani Yang Bersabar Menanti (Yakobus 5: 7-9)

1. Bersabarlah sampai kepada kesudahannya. (7)

∆ Sampai kepada kedatangan Tuhan.

2. Seperti  petani menantikan hasil  yang berharga dari tanahnya. (7)

∆ Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.

3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. (8)

∆ Kedatangan Tuhan sudah dekat.

4. Janganlah kamu bersungut-sungut saling mempersalahkan. (9)

∆ Supaya kamu jangan dihukum.

∆ Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu.

B. Turuti  teladan penderitaan dan kesabaran para nabi (Yakobus  5: 10)

1. Mereka adalah yang telah berbicara demi nama Tuhan. (10)

2. Mereka adalah teladan penderitaan dan kesabaran. (10)

C. Turuti  teladan Ayub yang menderita (Yakobus 5:11)

1. Mereka yang bertekun adalah orang yang berbahagia. (11)

2. Ketekunan Ayub diketahui olah semua orang. (11)

3. Kesudahan Ayub adalah yang sempurna. (11)

∆ Tuhan memberi kepadanya.

∆ Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan.

Kesimpulan:

Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kerana apabila ketekunan memperoleh buah yang matang, kerohanian kita juga akan menjadi matang dan tidak kekurangan suatu apa pun. (Yakobus 1: 2-4)