Krisis & Tindak Balas Umat Pilihan Zaman Akhir (2)

Bagaimanakah menghadapi Krisis Zaman Akhir?

 

Pada masa kini, kuasa menentang Tuhan, menganiaya gereja telahpun muncul. Ia sedang mengembangkan sempadannya, iblis akan mengambil kesempatan sebelum kedatangan hari kiamat, melancarkan peperangan yang terbesar, dan penganiayaan yang terhebat (Wah 6:3,4; 13:7). Yang melakukan Pembinasa keji pada akhir zaman telahpun muncul. Bagaimanakah umat pilihan Tuhan harus menghadapinya?

  • Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan

Pada ketika ketibaan malapetaka besar zaman akhir, kita haruslah melarikah diri ke pegunungan Tuhan, iaitu Bukit Sion yang rohani, Gereja Tuhan (Yes 2:2-3). Di situlah tempat yang paling selamat, juga merupakan kota Tuhan yang hidup, iaitu Yerusalem Syurgawi, di situlah adanya beribu-ribu malaikat, adanya jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di syurga, dan Tuhan yang menghakimi semua orang, dan roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan darah pemercikan (Ibr 12:22-24). Oleh itu, sebelum malapetaka besar, hendaklah menerusi darah Yesus yang bernilai, yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, masuk ke dalam gereja benar agar dapat terpelihara.

  • Jangan mengasihi akan dunia (Mrk 13:15-16)

Orang yang sedang di peranginan di atas rumah “janganlah ia turun dan masuk” untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang “janganlah ia kembali” untuk mengambil pakaiannya. Ia adalah merujuk kepada sewaktu kedatangan malapetaka, ia adalah pantas, dan membinasakan, hendaklah segera mengambil peluang untuk melarikan diri, agar jangan kehilangan nyawa. Kini pada zaman akhir, dunia akan berlalu dengan pantas, jangan mengasihi akan segala sesuatu di dunia ini. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. (I Yoh 2:15). Namun, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kitapun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. (I Tim 6:6-10; Luk 21:34-36). Oleh itu, sebelum ketibaan malapetaka besar, hendaklah berjaga-jaga, jangan tersandung dalam material duniawi (Luk 17:29-32; Ibr 12:16-17)

  • Jangan menghamilkan nafsu (Mrk 13:17)

Pada hari-hari melarikan diri daripada malapetaka, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Yang menghamil atau menyusu tidak dikira sebagai berdosa, cuma pada ketika hari kesukaran melarikan diri, adalah kesukaran atas kesukaran. Terhadap pengajaran rohani, ia adalah merujuk kepada penghamilan nafsu, tidak bertumbuh menjadi orang dewasa, maka tidak dapat berdepan dengan penganiayaan pada masa kelak (Yak 1:15; Rom 8:3; Gal 4:9; Ibr 5:12-13), kerana yang masih anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan (Ef 4:14); bagaimanakah dapat berdiri teguh dalam penganiayaan besar? Dengan itu, kita hendaklah menanggalkan manusia lama dahulu yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Mengenakan manusia baru yang menurut gambar rupa Tuhan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya (Ef 4:22-24), barulah tidak kehilangan dalam malapetaka besar. Hendaklah hati berkobar-kobar dalam melayani Tuhan (Mrk 13:18).

  • Percaya dengan mendalam bahawa pasti akan menerima belas kasihan Tuhan (Mrk 13:19-20)

“Pembinasa keji” dan “siksaan seperti yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi” adalah berkaitan. Sekiranya peperangan besar ini dilanjutnya masanya, maka tiada seorang manusia yang membawa tubuh jasmani dapat hidup. Ini adalah siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Tetapi demi umat pilihan, Tuhan mempersingkat waktunya. Syukur Tuhan, Tuhan masih berbelas kasihan dalam amarahNya, tidak memperhentikan kasihNya terhadap pemercaya. Oleh itu, apabila kita terjatuh dalam penderitaan, hendaklah percaya dengan sedalam-dalamnya bahawa Tuhan kita akan menjaga, memelihara; seperti yang dikatakan oleh rasul Paulus yang merasainya: ” Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. (II Tim 4:17-18)

  • Hendaklah memohon hikmat untuk membedakan alam rohaniah

Sebelum kedatangan Tuhan, dunia akan mengalami kekacauan yang besar, gereja akan dianiaya oleh iblis, dirosakkan teruk; umat pilihan menanti-nantikan kedatangan Tuhan siang dan malam, pada ketika itu, syaitan akan menpergunakan kebangkitan mesias palsu dan nabi palsu, untuk melakukan pelbagai tanda ajaib dan mujizat, dan segala perkara aneh yang palsu, bahkan di hadapan manusia, menyuruh api diturunkan dari langit ke bumi (II Tes 2:9; Wah 13:11-14). Pada waktu itu, manusia yang dalam penderitaan, demi mendapatkan sandaran, sekiranya tidak berwaspada, ataupun demi menyelamatkan nyawa diri sendiri, seperti orang yang terjatuh dalam lautan dan mencari kayu apung untuk menyelamatkan diri, dan terkena pada jerat si jahat. Dengan itu, hendaklah memohon kepada Tuhan supaya kita mempunyai hikmat untuk membedakan alam rohaniah, barulah dapat mencegah diri disesatkan.

Kedatangan semula Tuhan, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, setiap mata akan melihat Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia, Dia datang secara terus terang. Bukan datang secara tersembunyi di sini atau di sana, atau di padang gurun atau di dalam rumah (Mat 24:24-27; Wah 1:7). Oleh itu, tidak kira sekarang atau kelak, sekiranya ada orang yang menggelar dirinya adalah Mesias, nabi palsu, gereja palsu yang muncul atau memberitakan injil yang berlainan daripada kebenaran Alkitab, tidak kira betapa besarnya tanda mujizat dan keajaiban yang dapat dilakukannya, jangan disesatkan dan percaya kepadanya (Gal 1:6-7; II Tes 2:4; II Kor 11:4).

Domba yang Mengikuti Tuhan

Di atas jalan desa, gembala domba muda berjalan perlahan memimpin domba. Ketika dilihat pelancong keadaan gembala muda yang relaks, maka berkata: Sekiranya tidak diikatkan tali pada domba, ia akan lari.

Setelah didengar gembala muda, maka dilepaskannya tali itu. Namun, domba masih tidak meninggalkannya. Gembala muda berkata: Saya memberikan ia air dan rumput, juga menjaga ia dengan teliti, maka ia sanggup mengikuti aku.

Seekor domba mengikuti tuannya, bukan kerana diikat oleh tali, tetapi kerana anugerah yang diberikan oleh tuannya.

Bagaimanakah kita yang mengikuti Tuhan? Bukan kerana diikat oleh Hukum Taurat Tuhan, tetapi digerakkan kita oleh anugerah-Nya. Anugerah ini amatlah besar, yang disediakan demi kita semenjak permulaan penciptaan dunia; juga merupakan anugerah penyelamatan dan penebusan oleh pengaliran darah.

Namun, walaupun dengan adanya penjagaan yang sedemikian teliti, masih ada anak domba yang nakal, meninggalkan “rumput hijau” yang amat berkualiti, untuk mencari sukaria daripada “rumput liar” dalam semak duri. Perlahan-lahan, ia kehilangan  arah tuju dalam rumpun semak duri, membawa tubuh yang letih dan lapar, membawa luka-luka yang berdarah akibat dicederakan onak duri, mengeluarkan suara ratapan nyawa-nyawa ikan. Kita sama sekali tidak boleh menjadi kambing domba yang sedemikian menderhaka.

Yohanes fasal 10 mengatakan: domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar. Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, kerana mereka mengenal suaranya.

Sebagai domba Tuhan, kita hendaklah memiliki tiga segi ini. Pertama, mengenal suara Gembala. Pada hari ini, terlalu banyak godaan, juga penyesatan. Kita juga terdedah kepada banyak firman yang seakan-akan benar, tetapi tidak. Oleh itu, kita hendaklah menbedakan, apakah suara Tuhan, yang merupakan kebenaran. Kedua, mengikuti Gembala. Jejak langkah Tuhan bagaikan tiang awan dan tiang api pada waktu umat Israel di padang gurun, memimpin mereka arah tuju di hadapan, maka mereka tidak akan menyimpang. Ketiga, sentiasa tetap terpelihara di dalam Tuhan, jangan cinta dan tamak akan dunia ini. Manusia, sekiranya mencintai dunia, maka hati yang mencintai Tuhan tidak ada dalamnya. Ketahuilah bahawa dunia akan membawa manusia ke dalam kebinasaan. Oleh itu, segeralah masuk ke dalam Bahtera akhir zaman !

Ketaatan

Kita yang hidup di dunia ini,  dalam hidup tubuh daging, mempunyai keperluan jasmani. Sebagai contoh: keperluan kebendaan. Oleh kerana keperluan material ini, kita perlu bekerja, perlu berdepan dengan pekerjaan, berdepan dengan perkembangan masyarakat, berdepan dengan persaingan antara sesama manusia. Tekanan yang kita hadapi semakin besar, dan kita sesungguhnya mengharapkan satu pekerjaan yang relaks dan pada waktu yang sama bergaji lumayan. Dengan itu, kita menghadiri pelbagai jenis peperiksaan, latihan. Namun, apabila hasrat atau impian kita tidak tercapai, bagaimanakah kita menghadapinya?

Dalam Kitab Yakubus ada mengatakan “Karena itu tunduklah kepada Allah“.

Pertama, kita hendaklah mengetahui dengan jelas bahawa Tuhan adalah yang Mahatinggi dan tiada tandingan. Dialah yang bersemayam di tempat mahatinggi. Seandainya Iblis, juga tertewas di bawah kekuasaanNya. Apabila kita melihat Iblis mencubai Ayub, Iblis juga perlu mendapatkan persetujuan daripada Tuhan. Oleh yang demikian, kita dapat lihat bahawa Tuhanlah tuan  atas segala sesuatu, Dialah berkuasa atas segala perkara kita di dunia ini.

Kedua, kita hendaklah jelas bahawa Tuhan telah memilihkan kita, agar kita digelar sebagai anak-anaknya. Tuhan adalah murah kasih, Dia boleh melihat perkara yang belum terjadi. Dia mengetahui apakah pekerjaan yang sesuai dengan diri kita, apakah pekerjaan yang tidak patut diberikan kepada kita. Walaupun manusia merasakan Tuhan tidak mengaruniakan pekerjaan yang baik kepada kita, kita juga hendaklah tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Ada satu pepatuh yang hangat diperkatakan di Internet: Ketika manusia asyik mengambil berat tentang apakah anda berterbang dengan tinggi, siapakah yang juga pada masa yang sama mengambil berat mengenai adakah anda terbang dengan letih? Kebiasaannya, hanyalah ibu bapa kita sahaja yang mengambil berat tentang diri kita, apakah kita terbang dengan penat, adakah kita hidup dengan gembira. Oleh itu, kita mempunyai alasan kukuh untuk percaya bahawa Bapa kita di Syurga juga mengasihi kita dengan sedemikian.

Terakhir, sekiranya dalam hati kita tidak mentaati Tuhan, kita akan memberikan kesempatan kepada Iblis. Iblis akan mengambil peluang untuk menjarakkan hubungan kita dengan Tuhan, agar kita menuju kepada arah ekstrim, supaya kita meninggalkan Tuhan. Ketaatan adalah satu pembelajaran yang perlu kita belajari sepanjang masa. Kita boleh akur kepada seseorang dari segi lahiriah, namun tidak akur dari hati. Dengan itu, ketaatan dari hati terhadap Tuhan yang tidak dapat dilihat adalah satu latihan yang paling besar bagi kita. Semoga dalam proses latihan kita, Tuhan memelihara kita dalam kasihNya, supaya kehidupan rohani terus berkembang.

 

Sumber bahan: True Jesus Church New Life Alliance Network Center (Air Hidup Bil.8/2011)

Krisis & Tindak Balas Umat Pilihan Zaman Akhir

Tuhan Yesus tidak berputus-putus mengingatkan murid-muridNya untuk menantikan kedatangan hari kiamat dengan sikap yang berwaspada dan berjaga-jaga. Manusia adakala juga menjadi lamban dalam janjiNya. Dengan itu, manusia memerlukan tanda-tanda, yang dijadikan kesedaran dan perhatian terhadap perkara-perkara yang akan terjadi. Maka, dengan spontannya Tuhan Yesus juga telah menubuatkan pelbagai malapetaka pada zaman akhir, Apabila terjadinya malapetaka-malapetaka tersebut, itulah tanda-tanda atau pengumuman tentang sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua, juga merupakan krisis yang perlu dihadapi oleh umat pilihan; lebih-lebih lagi, untuk mengingatkan umat pilihan bersiap sedia sebelum kedatangan kembali Tuhan.

 

Krisis Umat Pilihan Zaman Akhir

Meninjau kepada situasi dunia pada hari ini, sesungguhnya hari ziamat sudah mendekat, akan datang masa yang sukar (II Tim 3:1-5). Umat pilihan yang berada dalam situasi hari ziamat ini, juga akan menghadapi pelbagai krisis, bahkan jatuh tersandung dan meninggalakn Firman Hidup Kekal Tuhan (Mat 24:20-24). Oleh itu, hendaklah sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga, barulah dapat mengubah krisis menjadi titik perubahan (I Kor 9:27; I Tim 4:16).

Apakah krisis bagi umat pilihan?

Pasti Ada Malapetaka yang Besar

Tuhan pernah bernubuat bahawa sebelum menjelang tiba hari kiamat, pastinya ada malapetaka-malapetaka yang besar. Sejak permulaan dunia, sehingga kini, tidak ada malapetaka yang sedemikian, juga tidak berlaku pada hari kemudian. Tidak ada seseorang pun yang dapat terlepas daripada malapetaka yang besar ini, termasuklah umat pilihan (Mat 24:20-22).

Nabi Elia yang beriman besar, berkuasa, dan berani, bagaimanakah kemudian meminta mati di bawah pohoh arar? (I Raj 19:3-4). Petrus yang mengenali Tuhan yang memiliki firman hidup yang kekal, bahkan memberi janji kepada Tuhan “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau” (Yoh 6 : 66-68; Mrk 14 : 31), namun kemudian mengapakan dia tidak mengakui dirinya adalah murid Tuhan? (Mrk 14: 66-72). Kesemua ini adalah disebabkan malapetaka, yang menyebabkan dia kehilangan iman. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh malapetaka terhadap seseorang, maka hendaklah berwaspada terhadapnya.

Pasti Ada Mesej Palsu

Sebelum ketibaan hari kiamat, pastinya ada mesej palsu yang mengatakan “Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana.” (Mat 24: 23). Kesemua ini adalah perkara untuk menyesatkan manusia. Tuhan Yesus memberitahukan kita agar “jangan percaya”.

Paulus mengatakan: “Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia” (Gal 1:6-8), diperdayakan … dengan kelicikannya (II Kor 11 :2-4), rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan (Ef 4:14). Kita hendaklah memahami kebenaran, membezakan baik daripada jahat, supaya tidak disesatkan (Ibr 2:1; 5:12-14).

Pasti Ada Tanda Mukjizat Palsu

Sebelum kedatangan hari kiamat, pasti ada Mesias palsu, nabi palsu bangkit, melakukan tanda mukjizat besar, perkara ajaib yang besar, bahkan umat pilihan juga disesatkan (Mat 24:24).

Kita hendaklah mengetahui bahawa Iblis juga menyamar sebagai malaikat yang terang (II Kor 11:13-14), untuk mengacaubilaukan kepercayaan pemercaya. Oleh itu, para pemercaya hendaklah meneguhkan sasaran kepercayaan — menerima hidup kekal dan masuk ke dalam Kerajaan Syurga, barulah tidak digoda oleh tanda mukjizat, kerana yang membolehkan kita masuk ke dalam Kerajaan Syurga adalah dengan melakukan kehendak Bapa di Syurga, dan bukan hanya berdasarkan tanda mukjizat, perkara ajaib, kuasa luar biasa (Mat 7:21-23). Dengan itu, hendaklah menggunakan kebenaran untuk mengesahkan tanda mukjizat, perkara ajaib, kuasa luar biasa yang kita hadapi. Ini adalah firman yang seharusnya difahami umat pilihan, maka barulah dapat meluputkan diri daripada disesatkan oleh hal-hal tanda mukjizat palsu.

Pasti Ada Filsafat yang Kosong dan Palsu

Paulus memberikan amaran: “Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia” (Kol 2:8).

Sekiranya memperhatikan manusia pada hari ini yang menggunakan jiwa batin yang kosong untuk mendirikan agama dan pengajaran baru, menawan manusia: Pergerakan Zaman Baru, ajaran karma hidup masa lampau dan hidup kini, ilmu hipnosis …, “Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.” (I Yoh 4:1-3). Oleh itu, hendaklah berwaspada, jangan hanyut dibawa arus dan kehilangan kebenaran keselamatan, serta menuruti filsafat manusia yang kosong dan palsu (Ibr 2:1-4).

 

Sumber bahan: True Jesus Church New Life Alliance Network Center (Air Hidup Bil.8/2011)