Bahagian 13: Bersukacita Kerana Keinsafan Seiman

Bahagian 13: Bersukacita Kerana Keinsafan Seiman

Nas kitab: 7:13-16

[1]      Respon Terhadap Kesungguhan Kerja Titus (7:13)

            “Sebab kamu semua menyegarkan hati Titus”.

Δ Kesetiaan dan kesungguhan Titus telah mendorongkan jemaat Korintus sehingga mereka rela menerima nasihatnya dan ini menggirangkan hati Titus.

“Kami lebih lagi bersukacita”.

Δ Jemaat Korintus menerimakan Titus, juga melayaninya dengan mesra dan menghormatinya, juga membuktikan mereka benar-benar menerimakan Paulus – ini amat menggirangkan Paulus dan teman-    teman sekerja lain.

[2]      Kemegahannya Tentang Jemaat Korintus Ternyata Benar (7:14)

“Aku memegahkan kamu kepada Titus dan kamu tidak mengecewakan aku”.

“Kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar”.

“Kami senantiasa mengatakan yang benar kepada kamu”.

Δ Tujuan Paulus menegor sekeras-kerasnya jemaat Korintus ialah supaya mereka memulih-baiki semula kerohanian mereka. Namun, di belakang ia juga memperkatakan segala yang baik tentang mereka kepada orang lain. Ini bukanlah memain taktik melainkan menunjukkan akhlak seorang gembala. Dan akhirnya, apa yang ia megahkan semua dinampakkan, lantas ia berkata: ‘ternyata benar’ dan itulah sebabnya Paulus merasa amat gembira.

– Marilah kita teladani Paulus: jangan di depan orang kita memuji-mujinya, sebaliknya di belakang pula kita memburuk-burukkannya bahkan memfitnahnya (Tit 3:2).

[3]     Bersukacita Kerana Semua Orang Taat Kepada Titus Bahkah Melayaninya Dengan Takut Dengan Gentar (7:15-16)

“Apabila Titus mengingat ketataan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar”.

“Kasihnya bertambah besar terhadap kamu”.

“Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal (16).

Δ Taat, takut dan gentar.

Δ Ternyata dosa yang dilakukan jemaat Korintus amatlah berat; atas kesungguhan dan keikhlasan nasihat  Titus, mereka amat tergerak lalu menyesali diri dan bertobat. Mereka mulai menghormati hamba Tuhan dan melayani Titus dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan.

“Menaruh kepercayaan keadaan kamu dalam segala hal”.

Δ Paulus percaya dengan yakin, setelah jemaat Korintus bangun semula daripada kegagalan, mereka pasti  lebih mengasihi Tuhan.

Δ Apakah kerohanian seseorang itu baik atau tidak, bukan hanya dinyatakan pada aspek ia mengalahkan  dosa, melainkan melihat juga apakah ia benar-benar bertobat setelah berbuat dosa, ataupun adakah ia masih mahu membela diri cuba menutupi dosa sendiri – begitulah diujinya tahap kerohanian seseorang pemercaya.

Bahagian 12: Penghiburan Dalam Perjuangan

Bahagian 12: Penghiburan Dalam Perjuangan

Nas kitab: 7:5-12

 

[1]       Keadaan Sewaktu Di Makedonia (5)

i. “Kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami” (5a).

Δ Kis 20:1-5.

ii. “Di mana-mana kami mengalami kesusahan” (5b).

–  Dari luar pertengkaran.

– Dari dalam ketakutan.

 

[2]      Penghiburan Yang Diperolehi Sewaktu Takut (6-7)

i. Allah telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus (6).

– Memaklumkan kepada Paulus kabar tentang pertobatan jemaat Korintus (7).

Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu (7a).

Kerana ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku (7b).

 

[3]     Kasih Dan Sukacita Seorang Penasihat Tulus Ikhlas (8-9)

i. Merasa susah hati atas kata-kata tegoran yang keras (8)

“Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu” ~ ditujukan kepada surat pertama yang dituliskannya untuk menegor jemaat Korintus menyebabkan mereka menjadi sedih.

“Memang pernah aku menyesalkannya” ~ menunjukkan apa yang dikatakannya dalam surat pertama adalah terlalu keras dan apakah itu menyakiti  para pemercaya, lantas ia merasa ‘kesal’.

“Namun aku tidak menyesalkannya” ~ kerana ia tahu bahwa perkataan-perkataanya telah melahirkan hasil baik, itulah ia tidak menyesal.

“Kerana aku lihat, bahawa surat itu menyedihkan hatimu – kendatipun untuk seketika saja lamanya” (8).

 Bersukacita kerana menerima nasihat, berdukacita dan bertobat (9).

“Namun sekarang aku bersukacita, bukan kerana kamu telah berdukacita”

 “Melainkan kerana dukacitamu membuat kamu bertobat”

ΔDisebabkan setelah ditegor, maka menurut seperti yang digerakkan Tuhan, mereka berdukacita akan kesalahan-kesalahan sendiri.

“Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh kerana kami” (9).

Δ Sewaktu ditegor, andaikata kita melihat itu bukan tegoran dari pihak manusia, melainkan sebagai tegoran Allah, lalu kita berdukacita akan kesalahan sendiri di hadirat Allah, maka kerohanian kita akan bangkit-pulih semula; sebaliknya andaikata ktia menganggap tegoran para gembala sebagai layanan dan niat jahat seseorang, maka jiwa rohani sendiri yang dirugikan.

Δ Oleh itu, Paulus berkata: “Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh kerana kami”.

 

[4]     Menurut Kehendak Tuhan ~ Sehingga Beroleh Selamat (10)

“Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan”.

i. “Tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian” (10).

Δ Maksudnya ialah kegagalan-kegagalan di dunia [misalnya dalam percintaan, ekonomi dan apa jua hal-hal yang mendukakan hati], sekali-kali tidak berguna kepada jiwa rohani.

ii. Berdukacita menurut kehendak Tuhan mendatangkan hasil yang tak terhingga (11).

Δ  “Sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menurut kehendak Allah …”.

Δ Versi terjemahan baru: “Lihatlah! Sebagaimana Allah pergunakan dengan sebaik-baiknya  dukacitamu” (11).

Δ Keadaan praktikal: “Mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman”.

Δ “Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan, bahawa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu” (11b).

 

[5]     Sangat Terdorong Oleh Kegairahan Jemaat Korintus Setelah Mereka Bertobat (12)

i. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu:

“Maka bukanlah oleh kerana orang yang berbuat salah, atau oleh kerana orang yang menderita perbuatan salah” (12a).

“Orang yang telah berbuat salah” ~ ditujukan kepada mereka yang melakukan kesalahan besar sehingga menjejaskan jemaat.

“Orang yang menderita perbuatan salah” ~ ditujukan kepada Paulus sendiri.

 ii. “Melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah” (12b).

“Sebab itulah kami menjadi terhibur” (13a).

Δ “Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukcita oleh kerana Titus, sebab mereka semua menyegarkan hatinya” (13b).

Bahagian 11: Kehidupan Yang Kudus

Bahagian 11: Kehidupan Yang Kudus

Nas kitab: 6:11 – 7:4

[1]      Sebab Musubab Menjadi Kudus (14-18)

i. Yang percaya dengan tak percaya adalah tidak seimbang “Kamu merupakan pasangan yang tak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya” (14a).

‘Pasangan’ – berkahwin.

Δ Allah berseru: “Janganlah juga engkau kahwin-mengahwin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anak-anakmu laki-laki menyimpang daripadaKu sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera” (Ul 7:3-4).

‘…tak seimbang dengan orang-orang tak percaya’.

Δ Terjemahan bahasa Cina: Jangan sama-sama memikul satu kuk antara yang percaya dengan yang tidak percaya (14b).

Δ ‘Sama-sama memikul satu kuk’ – ini adalah berdasarkan keadaan waktu tersebut di mana, lembu-lembu dan kuda-kuda memikul kuk secara pasangan: dua ekor lembu dikenakan satu kuk yang sama, mereka mesti jalan serentak mengikut arah yang sama, sama-sama memikul beban; kalau tidak kerja tidak akan terlaksana.

Δ Bagaimanakah umat kristian boleh sehala dengan orang-orang kafir? Sememangnya tidak boleh memikul kuk yang sama. Andaikata berkahwin juga secara paksa, akibatnya ialah penderitaan.

ii. Hal-hal yang tidak seimbang (14-16).

‘Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan’ (14b).

Δ Versi terjemahan baru: Apakah yang baik dan jahat dapat bekerjasama?

‘Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap?

Δ Versi terjemahan baru: Apakah persamaan antara terang dengan gelap?

‘Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial?

Δ Versi terjemahan baru: Apakah Kristus berharmoni dengan Iblis?

‘Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?

Δ Versi terjemahan baru: Ada apakah persamaan antara orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?

‘Apakah hubungan bait Allah dengan berhala?

Δ Bagaimana bait Allah dapat dibangunkan bersama berhala?

‘Kerana kita adalah bait dari Allah yang hidup’.

[2]      Dasar Menjadi Kudus ~ Permintaan Allah (6:16-18)

i. Allah berfirman: Menurut firman Allah ini.

Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka (16).

Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatKu (16b).

Allah memerintahkan umat supaya keluar dari dosa (17-18).

“FirmanNya lagi: Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka” (17a).

“Dan janganlah menjamah apa yang najis”; “Maka Aku akan menerima kamu” (17b).

Haruslah tanggalkan segala perbuatan lampau manusia lama.

Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut sajapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus (Ef 5:3-5).

ii. Berpadanan dengan identiti sebagai anak-anak Allah.

“Aku akan menjadi Bapamu” (18a).

“Dan kamu akan menjadi anak-anakKu laki-laki dan anak-anakKu perempuan (18b).

Rumusan: Demikianlah firman Tuhan, Yang Mahakuasa (18c).

[3]     Praktikum Kehidupan (7:1-4)

i. Memandangkan kita menerima janji, sepatutnya menjadi kudus.

“Saudara-saudaraku yang kekasih! Kerana ktia sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani” (7:1a).

“Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan” (7:1b).

ii. Melayani orang, menguruskan perkara ~ sabar, rendah hati (2).

– Sabar dan murah hati terhadap orang (2a).

‘Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu!’.

Bersikap rendah hati dan suci (2b).

‘Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorangpun’; ‘tidak seorangpun yang kami rugikan’.

iii. Mengasihi dengan tulus hati (3)

– ‘Bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu’.

 ‘Kamu telah beroleh tempat di dalam hati kamu’.

®    ‘Sehingga kita sehidup semati’.

[4]     Kesukaan Dan Penghiburan Menjadi Kudus (7:4)

  1. Merasa sangat girang dan terhibur kerana orang-orang Korintus berbalik: “Aku juga sangat  memegahkan kamu”.
  2. Kehidupan kudus girang tak terhingga: “Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah”.

 

Bahagian 10: Kelakuan Dan Rupa Diaken Rohani ~ Pelayan Allah

Bahagian 10: Kelakuan Dan Rupa Diaken Rohani ~ Pelayan Allah

Nas kitab: 6:1-13

[1]      Pergunakan Kesempatan Yang Ada Untuk Membalas Kasih Karunia Tuhan (6:1-2)

i. Nasihat rasul.

‘Sebagai temat-teman sekerja, kami menasihatkan kamu’ (1a).

‘Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima’ (1b).

Δ Memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma.

ii. Allah sendiri menasihati.

Sebab Allah berfirman:

¬    “Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan,  Aku akan menolong engkau” (2a).

Δ Kalimat ini adalah peringatan dari Allah sendiri kepada manusia: ‘Bagaimana Aku menyelamatkan kamu ~ ingatlah bagaimana kamu menerimakan kasih karuniaKu’ (Why 3:3a).

­“Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari  penyelamatan itu” (2b).

Δ Mengingatkan para pemercaya agar pergunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil.

Δ Allah berfirman: “Lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu” (Why 3:8).

Δ Kehendak Allah ialah supaya semua orang diselamatkan (II Ptr 3:9; I Tim 2:4).

[2]      Setia Menjadi Pelayan Tuhan (6:3-7)

i. Aspek negatif.

– “Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung” (3a).

‘Tersandung’ maksud menyebabkan orang menentang disebabkan kita melakukan yang tidak sopan ataupun merugikan orang.

“Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela” (3b).

Δ Terjemahan Li Zhen Zhong: Dalam hal apapun, terhadap sesiapapun…..supaya jangan kami dianggap cerewet.

Δ Awasi diri dan berjaga-jaga supaya jangan orang lain mempunyai alasan memfitnah kita dan supaya jangan kita menjadi rintangan menghalangai orang lain percaya kepada Injil.

ii. Aspek positif.

“Kami tunjukkan bahawa kami adalah pelayan Allah” (4).

Δ Tidak berlagak, tidak berpurua-pura, tidak memegah-megahkan diri  “Menjadi hambamu oleh kerana kehendak Yesus” (4:5).

iii. Demi Tuhan, bertahan dalam penderitaan (4-5).

– Dari segi jiwa: menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran.

­Dari segi jasmani: dera, penjara, kerusuhan.

– Dari segi ekonomi: berjerih payah, berjaga-jaga, berpuasa.

Δ Versi Li Zhen Zhong: bekerja keras, kurang tidur, kurang makanan.

iv. Perlakuan akhlak (6).

– Aspek kenikmatan material: kemurnian hati (6a).

Pengkayaan dan amalan pengetahuan kebenaran: pengetahuan kesabaran (6b).

– Terhadap orang lain: kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik (6c).

– Aspek perjuangan rohani: pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau mempertahankan (7).

Terjemahan bahasa Cina: pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata keadilan di sebelah kiri dan kananmu.

‘Senjata-senjata keadilan di sebelah kiri dan kanamu’    Terjemahan En Gao: Dengan senjata keadilan di kedua-dua tangan kanan dan kirimu (6:7).

Δ Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan  kesucian tanganku di depan mataNya (Mzm 18:21-25).

– Aspek mulia dan hina: dihormati, dihina, diumpat, dipuji (6:8).

[3]     Kasih Karunia Yang Ajaib (6:8-10)

i. Ketika dianggap penipu, namun dipercayai.

Δ Kekadangnya kita memimpin kawan-kawan simbaptisan selangkah demi selangkah seolah-olah menggodainya, namun itu adalah berdasarkan motif yang murni, ikhlas, yakni mengarahkannya kepada Tuhan.

ii. Sebagai orang tidak dikenal namun terkenal (9a).

iii. Sebagai orang nyaris mati dan sungguh kami hidup (9b).

Δ Terjemahan baru: Dikatakan bahawa kami telah mati, pada hakikatnya kami masih hidup.

iv. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati (9c).

v. Sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita (10a).

Δ Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita (Rm 8:18).

vi. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang (10b).

vii. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu (10c).

Δ Sewaktu di dunia, Paulus tidak memiliki suatu apapun. Namun di dalam Tuhan ia memiliki segala-galanya, di mana Allah membekalinya tepat waktunya berdasarkan iman orang-orang tertentu.

[4]     Berkomunikasi Dengan Hati Terbuka Dan Jujur Ikhlas (6:11-13)

i. Secara mesra: “Hai orang Korintus!” (11a).

  1. Berkata benar di dalam kasih: “Kami telah berbicara terus terang kepada kamu” (11b).
  2. Menerimakan orang dengan hati terbuka: “Hati kami terbuka lebar-lebar” (11c).
  3. Dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya  tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu (12).

“Maka sekarang, supaya timbal balik…” (13a).

“Aku berkata seperti kepada anak-anakku” (13b).

Bahagian 9: Konsep Kehidupan – Hidup Demi Tuhan

Bahagian 9: Konsep Kehidupan – Hidup Demi Tuhan

Nas kitab: 5:14-21

[1]      Sebab-Musabab Hidup Demi Tuhan (5:14-15)

i. Kasih Kristus menguasai kita.

“Ia, satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua seudah mati” (14).

¬    Ia menjadi Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia (Yoh 1:29).

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhNya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurNya kamu telah sembuh (I Ptr 2:23,24).

“Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka” (15).

a) “Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada  Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati” (Rm 12:1, 2).

b) Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan (Rm 14:8, 9).

ii. Kita telah menjadi manusia ciptaan baru (16-17).

‘Tidak lagi menilai seorang jugapun menurut ukuran manusia’ (16).

Tidak lagi mempunyai konsep nilai menurut pandangan mata jasmani maupun duniawi.

Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilaiNya demikian (16b).

Δ Sebelum Paulus dipanggil, dia melihat Kristus hanya dari ukuran mata jasmaninya, di mana ia melihat bahawa Kristus hanyalah datang dari Nazaret, dan berdasarkan ukuran mata jasmani juga ia menganiayai jemaat. Setelah dipanggil ia mengenali Kristus sebagai yang tak ternilai, oleh itu: sekarang kami tidak lagi menilaiNya menurut ukuran manusia.

Δ Kristus memberikan kita hidup baru, iaitu manusia ciptaan baru, oleh demikian kita harus miliki objektif baru ~ Hidup Demi Tuhan.

[2]      Amanat Hidup Demi Tuhan (5:18-21)

i. ‘Pelayanan’ mendamaikan semua orang (18a).

‘Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah’ (18a).

Δ “Oleh darah Kristus, Ia mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah”  (Ef 2:13,14).

“Dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami” (18b).

Δ Dengan perantaraanNya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namaNya (Rm 1:5).

“Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diriNya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (19a).

Δ Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus… untuk menunjukkan keadilan Allah, kerana Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaranNya (Rm 3:24,25).

ii. ‘Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu (firman) kepada kami’ (19b).

Δ …pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita (Tit 1:3).

Δ Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk (Mrk 16:15,16).

Δ  Pergilah dan beritakanlah……kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, kerana itu berikanlah pula dengan cuma-cuma (Mat 10:7, 8).

iii. Jadi ‘utusan’ mendamaikan manusia dengan Allah (5:20-21)

¬ Dengan sikap yang tekun, tabah dan sungguh-sungguh, para rasul menyelamatkan orang-orang  Korintus berdamai dengan Allah (20).

‘Kami ini adalah utusan-utusan Kristus’ (20a).

Δ Versi terjemahan baru: kami ini adalah utusan-utusan Kristus (20a).

‘Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami’ (20b).

Δ Versi terjemahan baru: Allah sendiri menasihati kamu dengan perantaraan kami (20b).

Meminta kepada mereka yang berbuat dosa agar memulihkan hubungan yang normal dengan Allah.

‘Dalam nama Krsitus kami meminta padamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah’ (20c).

Δ Versi terjemahan baru: ‘Dalam nama Kristus kami meminta padamu: biarkanlah Allah mengubahkan kamu, agar kamu berdamai semula denganNya’ (5:20c).

iv. Tanda bukti mendamaikan manusia dengan Allah.

¬ ‘Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatNya menjadi dosa kerana kita (21a).

Δ Versi terjemahan baru: Pada hakekatnya, Kristus tidak berdosa tetapi oleh kerana kita, Allah membiarkanNya memikul dosa kita (21a).

 ‘Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah’ (21b).

Δ Versi terjemahan baru: supaya kita berdamai semula dengan Allah, olehNya (21b).

Bahagian 8: Konsep Kehidupan Berdasarkan Iman Bukan Melihat

Bahagian 8: Konsep Kehidupan Berdasarkan Iman Bukan Melihat

Nas kitab: 5:1-13

[1]      Kemah Tempat Kediaman Di Bumi Pasti Dibongkar

i. “Kerana kami tahu” (5:1).

¬ Seumur hidup yang Tuhan berikan kepada manusia (Mzm 90:3-10).

a) Seperti suatu giliran jaga di waktu malam (4).

b) Seperti mimpi (5).

c) Seperti dihanyutkan air (5).

d) Seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu (6).

e) Masa hidup ialah tujuh puluh tahun, jika kuat delapan puluh tahun (10).

ii. Selama di dalam kemah ini, kita mengeluh:

¬ Kehidupan manusia di dunia tetap ada penderitaan (Ayb 5:7) [singkat dan tersiksa] (Kej 47:9).

­- Kebanggaan hidup manusia ialah kesukaran dan penderitaan; sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap (Mzm 90:10; Pkh 1:2).

– Kerana kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi (5:2).

Δ Itu memang jauh lebih baik (Flp 1:23).

– Tidak persimis, tidak membenci dunia.

‘Tanpa menanggalkan yang lama’ (5:4c), bukanlah bermakna awal-awal meninggalkan dunia ini (ruj: Yoh 17:15), melainkan hidup demi Tuhan menurut kehendakNya.

‘Mau mengenakan pakaian yang baru’ (5:4b) ~ maksudnya ialah tubuh rohaniah yang bangkit kerana itu adalah jauh lebih baik (Flp 1:23; Rm 8:18).

‘Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup’ ~ versi terjemahan baru: ‘supaya yang fana itu digantikan hidup’ (5d).

Δ Kita berharap di masa kelak kita akan bangkit dan sepenuhnya berubah kepada tubuh rohaniah yang mulia (I Kor 15:43).

[2]      Tujukan Pandangan Kepada Hidup Kekal ~ Kerana Percaya, Bukan Kerana Melihat (5:1, 5-13)

i. ‘Allah telah menyediakan’ (5:1).

Δ Terjemahan bahasa Cina: “Dibangunkan Allah’.

– Yang direncanakan Allah (Ibr 11:10).

– Tempat kediaman yang kekal di sorga (5:1) ~ tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu ( I Ptr 1:4).

– Dengan demikian kita berpakaian (5:2,3) ~ betapa mulia dan hormat.

ii. ‘Allah mempersiapkan kita’ (5:5) ~ Tetapi Allahlah yang mempersiapkan kita untuk hal itu.

Δ Versi terjemahan baru: “Allah sendiri mempersiapkan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu (5:5).

¬  Mula-mula menanamkan firman hidup (benih) ke dalam hati kita (Yak 1:21; Yoh 1:16).

Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah (Kol 3:3). Di masa kelak, kita akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan (Kol 3:4).

iii. Roh sebagai jaminan ~ “Roh Kudus sebagai tanda bukti” [kata asalnya: sebagai aset / modal] (5:5).

Δ Aset bermakna gadai janji, cagaran ataupun jaminan.

iv. Sebab hidup kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana melihat (5:7).

“Maka oleh kerana itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sedar, bahawa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan” (5:6).

“Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan” (5:8).

Δ Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, juga tidak pernah melihat Sorga, namun disebabkan kita percaya bahawa Dia adalah Allah maha setia, dengan Roh Kudus sebagai jaminan yang paling nyata, maka siang dan malam kita mengharapkan penyataan kemuliaan tersebut. Justeru itu, kita tabah menghadapi hidup maupun mati – itulah pengharapan hidup yang dijanjikan Tuhan (I Ptr 1:3-5; II Ptr 1:4).

v. Berusaha melakukan segala yang berkenan kepada Allah (5:9) ~ hidup layak di hadapanNya (Kol 1:10).

Δ Haruslah hidup berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi (I Tes 4:1).

Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus (5:10a).

Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat (5:10b).

vi. Takut akan Tuhan.

– Kami tahu apa ertinya takut akan Tuhan, kerana itu kamu berusaha menyakinkan orang (11).

¬ Bagi Allah hati kami nyata terang (5:11a).

Aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu (5:11b).

vii. Muliakan Allah dalam segala hal (12).

Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami (12a).

Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah kerana hal-hal lahiriah dan bukan batiniah (12b).

Δ Memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami ~ itu adalah demi kebaikan jemaat, di mana jemaat memuliakan Allah atas kesaksian-kesaksian baik para gembala.

Δ Orang-orang yang bermegah kerana hal-hal lahiriah bukan batiniah – ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Sudahpun hati tidak percaya, mulut pula mahu memfitnah; juga ditujukan kepada pertuturan dan perbuatan para pendeta.

Δ Versi terjemahan baru: agar kamu boleh menjawap mereka yang hanya mengutamakan lahiriah, tidak mengutamakan perwatakan seseorang (5:12).

viii. Bergiat untuk Allah, menguasai diri kerana orang lain “Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah untuk Allah”.

Terjemahan bahasa Cina: Sebab jika kami gila, itu adalah untuk Allah.

¬ Kegairahan Paulus untuk firman menyebabkan orang beranggapan ia sudah gila (Kis 26:24).

Disebabkan ketidakpercayaan bangsa Yahudi, Paulus berdukacita dan selalu bersedih hati – suara hatinya turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahkan ia mau terkutuk demi saudara-saudaranya (Rm 9:1-3); demi menyelamatkan jiwa, ia tidak menghiraukan apa jua sehingga disalah-fahamkan bahawa ia telah menjadi gila.

‘Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu’ (13b).

Δ  ‘Supaya jangan dipandang tidak waras oleh para pemercaya, maka mereka menguasai diri dengan upaya’.

Δ Kuasailah diri dalam segala hal (I Kor 9:25).