Kitab Ibrani

Tsai Meng Yu
September, 2000

Satu: IKHTISAR ~ PENEBUSAN NAN INDAH

1. Pengarang: Tidak pasti. Ahli teologi, Oregan berkata: “Hanya Tuhan yang tahu!” Pada hakikatnya pengarang terasas Alkitab ialah Allah. Gulungan Kitab ini merupakan salah sebuah Kitab surat Perjanjian Baru yang paling rahsia dan sukar dielsan.

2. Penerima surat: Umat kristian bangsa Ibrani.

3. Masa: Tahun 60 selepas masihi. Waktu tersebut, Timotius masih hidup (13:23), Bait Suci masih ada dan orang-oramg Yahudi masih mengamalkan persembahan korban (9:1-10). Kitab ini tidak mengungkit perihal Bait Suci dibinasakan.

4. Lokasi: kemungkinan di Italia (13:24).

5. Motif: Pada tahun 70 s.m. dan sebelum Bait Suci dimusnahkan, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus semakin bertambah, tetapi menjadi pengikut Yesus Kristus bukan satu perkara yang senang, sejak mengikutiNya mungkin akan mengorbankan nyawa, mulai dari Stefanus maka ramai pemercaya mati syahid untuk Tuhan. Tidaklah hairan sebahagian iman pemercaya mulai bergoyang, ini tidak bermakna mereka ini penakut, sebenar mereka ini pemercaya yang kuat dan penuh sabar, pernah bersabar melalui berbagai jenis peperangan besar, sambil difitnah serta mengalami kesusahan telah menjadi tayangan yang ditonton oleh orang lain, sambil pula menemani orang yang menderita, sehingga harta benda turut dirampas juga rela, sebab mereka tahu diri mempunyai harta yang kekal tersimpan dalam syorga.

Namun kemudian hari-hari penindasan berterusan, tambahan pula godaan pujukan sebilangan orang, mulailah hatinya tergerak juga tidak dapat dielakkan, terutama sekali penerima surat ialah Orang Ibrani, mereka masih tidak memahami rahsia penebusan keselamatan Kristus, sebab itulah dalam hati mereka ada keragu-raguan, adakah Yesus memenangi kepercayaan agama Yahudi? Jikalau benar memenangi agama Yahudi, maka semua penderitaan adalah bernilai, jika tidak, mengapakah tidak mereka kembali kepada agama Yahudi? Tidak perlulah mereka menderita dengan cuma-cuma!

Rahsia penebusan keselamatan Kristus, betapa pentingnya terhadap orang yang percaya kepada Tuhan! Jikalau kita dapat mengharap dan menantikan Tuhan Yesus seperti Stefanus, yakin dan percaya dalam keadaan yang bagaimanapun, mata hati kita turut dapat melihat langit terbuka, dapat melihat Tuhan Yesus perolehi kemuliaan penghormatan sama seperti yang dikatakan dalam buku Ibrani, lebih hormat daripada malaikat, lebih mulia daripada Musa, Harun, Yosua, Perjanjian Baru yang didirikan oleh Kristus juga lebih indah daripada Perjanjian Lama. Sekali saja Dia mempersembahkan diri maka lebih indah daripada bahan pengorbanan yang dikorbankan. Roh Kudus mengajar kita merenungkan Yesus yang menjadi Imam Besar, Dia benar-benar menghiburkan kita.

Penulis juga menyedarkan pemercaya dalam kitab ini: “Bagaimanakah kita dapat luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu?” (2:3) “Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.” (Ibr10:26). Sebab itu kita sentiasa bersandar kepada keselamatan Tuhan, meneladani Kristus, bersandar kepada penebusan nan indah, berpegang teguh pada perjanjian mengharapkan Yerusalem Baru, dengan iman yang penuh ketekunan mempersembahkan diri, dengan sempurna melalui perjalanan kasih nan indah. Nama kitab Ibrani sepadan dengan Kitab Ibrani (Yosua 24:2,3), ia merupakan jambatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perbincangkan tentang bagaimana Perjanjian Lama mengajar Perjanjian Baru, bagaimanakah nubuat Perjanjian Lama tentang Kristus menjadi sumber keselamatan kita. Kunci kitab ini ialah  “nan indah”, betapa indahnya penebusan keselamatan Kristus yang dapat kita perolehi dari buku ini.

6. Tujuan:

(1 ) Orang-orang Yahdui yang percaya pada Tuhan semakin bertambah, terlalu dididik oleh Hukum Taurat, maka mereka bergiat memegang Hukum Taurat, lantas tidak mengenali secara dasarnya akan penebusan Kristus dan lahir pula kecurigaan.

a) Tuhan Allah ialah Allah yang tidak berubah sampai selama-lamanya, mengapa pula harus mendirikan Perjanjian serta meniadakan Perjanjian Lama?

b) Memandangkan Bapa Leluhur diperkenan di bawah Hukum Taurat, mengapa kita pada hari ini, tidak dapat diperkenan di bawah Hukum Taurat?

c) Kitab Perjanjian Lama didirikan Tuhan dan kini pula menetapkan Perjanjian Baru, mengapa tidak gabungkan kedua-dua Perjanjian itu?

(2) Setelah umat Yahudi percaya Tuhan, disebabkan mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran asing (13:9), maka tidak merambatkan kepercayaan mereka dan pengetahuan hikmat rohani tidak berkembang maju (5:12-14).

(3) Pemercaya-pemercaya orang Yahudi menghadapi krisis kepercayaan ~ berkemungkinan menjadi murtad (meninggalkan kebenaran) (6:6-8; 10:24-31).

(4) Menasihat agar berbalik (13:22; 3:17-19).

7. Keunikan:

(1) Kitab ini umpama siri-siri khotbah di mana ia penuh dengan kata-kata nasihat (13:22). Walaupun ia secara langsung masuk kepada isi kandungan tanpa bermula dengan ucapan salam, dan hanya ada satu kalimat ucapan salam yang pendek pada penghujung kitab-kitab ini, (13:24,25), namun daripada tujuannya kita boleh melihat ianya adalah Kitab Surat (13:18,19; 10:32,34; 5:12; 10:25). Di antaranya ia mengungkitkan Timotius (13:23) dan “saudara-saudara di Italia: (13;24). Yang utama dalam surat ini ialah menasihatkan pemercaya supaya bersabar dalam penganiayaan dan pertahankan kepercayaan sendiri (10:35; 6;11; 10:23-32, 38) dan yang lebih penting ialah dirikan secara teguh kepercayaan yang tepat terhadap Kristus. Konteksnya menggunakan latarbelakang sistem Imamat untuk membuktikan bahawa Kritus adalah pengganti segala korbanan binatang. Justru demikian, Sistem Musa telah hilang fungsinya dan lenyap kesemuanya apabila Kristus menggenapkan Hukum Tuarat. Kitab ini memetik lebih daripada 86 kali nas dari Kitab Perjanjian Lama.

(2) Daripada Kitab ini boeh dilihat juga para pemercaya mulai menjadi dingin akan kedatangan kembali Kristus (9:28; 10:35-37).

(3) Kitab Ibarani disebut juga sebagai ‘Kitab Injil Kelima’ di mana keempat-empat Kitab Injil mengisahkan kerja-kerja Tuhan Yesus sewaktu di bumi mana Alkitab Ibrani mengisahkan kerja Tuhan Yesus di sorga.

(4) Istilah-istilah yang lazim kelihatan:

a) Kesempurnaan (Teleios) ~ 2:10; 5:9,14; 7:11,19, 28; 9:9,11; 10:14; 11:40; 12:2

b) Langit/ sorga (Ouranos) ~ 1:10; 3;1; 4;14; 6:4; 7:26; 8:1,5; 9:23,24; 10:34; 11;16; 12:22,23,25,26

c) Selama-lamanya (eis ton aiona) ~ 1:8; 5:6,9; 6:20; 7:17,21,24,28: 9:12,14,15; 13:8,20,21

d) Duduk (Kathezomai) ~ 1:3; 8:1; 10;11,12; 12:2

e) Satu kali (Hapaks) ~ 7:27; 9:12,26,27,28; 10:2,10

f) Lebih indah (Kreiton) ~ 1:4; 3:3; 6:9,13; 7:7,19/20,22; 8:6; 9:11,23; 10:34; 11:4.16,26,35,40; 12:24

g) Marilah kita (let us) ~ 4:16; 6:1; 10:22-24; 12:1; 13:13,15

8. Garis Kasar penting:

(I) Pelayan yang Lebih Indah (fasal 1 – fasal 7).

1. Mesej lebih Indah.

1.1 Jauh melebihi para nabi: dihuraikan berdasarkan hubungan dengan dunia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia (1:1-3).

1.2 Jauh melebihi malaikat: dihuraikan berdasarkan kedudukan, kekuasaan, tahun-tahun umur dan kemuliaan (1:4-14).

1.3 Seperkara diingatkan: bahaya menyiakan-nyiakan anugerah keselamatan (2:1-4).

1.4 Isi kandugnan mesej: penebusan Yesus, Anak manusia (2:5,18).

a) Tujuan penebusan: demi menggenapkan janji kepada umat manusia.

b) Cara penebusan: mengecapi maut demi manusia, menyempurnakan kehendak Allah.

c) Khasiat penebusan: mengalahkan kausa maut, menyelamtkan orang-orang yang dibenarkan oleh iman.

2. Utusan Yang Lebih Indah (fasal 3 – fasal 4).

2.1 Jauh melebihi Musa: dihuraikan berdasarkan identiti, kedudukan dan hasil kerja (3:1-6).

2.2 Hal-hal peringatan:

a) Tuhan dapat memberikan perhentian kepada manusia: Roh Kudus mengingatkan tentang nenek moyang sebagai amaran, dan kekalkan iman di dalam Kristus (3:7-19).

b) Usahakanlah perhentian di dalam Kristus: yakin percaya pada janji, kejari perhentian sejati melalui firman kebenaran dan doa (4:1-16).

3. Imam Yang Lebih Indah (fasal 5 – fasal 7).

3.1 Jauh melebihi Harun: berdasarkan kelahiran, kerja penglaman dan kemuliaan (5:1-10).

3.2 Hal-hal peringatan:

a) Akibat tidak mengenali Imam Besar Melkisedek: tidak memahami ajaran tentang kebenaran, tidak tahu membedakan yang baik dari yang jahat (5:11-14).

b) Usahakanlah kemajuan dan kepercayaan: yang giat berusaha memajukan diri dalam kasih, iman dan pengharapan pasti menerima janji (6:1-20).

c) Haruslah faham bhawa Kristus sebagai Imam adalah sekedudukan Melkisedek: membawa pada manusia pengharapan yang lebih indah, Dialah Imam Besar yang manusia tujui pada kesudahan (7).

(II) Sistem Yang Lebih Indah (8 – 10).

1. Perjanjian batu yang lebih indah (8).

    • Jauh melebihi Perjanjian Lama.

2. Peraturan-peraturan yang lebih indah (9)

2.1 Jauh melebihi peraturan-peraturan Perjanjian Lama: berdasarkan Kemah Pertemuan dan peraturan-peraturan ibadah, kesemua tersebut tidak dapat mendidik manusia ke dalam kesempurnaan (9:1-10).

2.2 Peraturaan-peraturan Perjanjian Baru yang lebih indah: terindah dari segi imam, kemah Pertemuan, binatang korban, khasiat, perjanjian dan tanggungjawab (9:11-28).

3. Persembahan Korban ynag lebih indah (10).

3.1 Melebihi persembahan korban Perjanjian Lama:

a) Persembahan korban perjanjian Lama ialah bayangan: bahan-bahan korban membolehkan kita sedar akan dosa, bertobat dari dosa namun tidak dapat menghapuskan dosa (10:1-4).

b) Persembahan korban Perjanjian Baru ialah hakikat, Kristus taat kepada kehendak Allah, menebuskan dosa manusia lalu menggenapkan Hukum Taurat dan mengudus manusia (10:5-10).

c) Khasiat Persmbahan baru agar dosa manusia diampuni, menjadi sempurna dan bersandar kepada Tuhan mengalahkan musuh (10:11-18).

3.2 Hal-hal peringatan:

a) Haruslah miliki iman, pengharapan dan kasih: Tuhan telah membuka bagi kita satu jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, juga memerintah di atas kita (10:19-25).

b) Jangan sengaja berbuat dosa; berdosa terhadap Perjanjian baru adalah jauh lebih serius dan lebih dahsyat dariapa berdosa terhadap Perjanjian Lama (10:26-31).

c) Harus sabar menghadapi kesiksaan peperangan; orang benar yang bersabar dan bertekun oleh iman pasti diselamatkan (10:32-39).

(III) Kehiduapn Yang Lebih Indah (fasal 11 – fasal 12)

1. Iman ynag lebih indah (11)

1.1 Definisi iman: berpegang erat kepada janji yang belum tergenap berdasarkan kesaksian dan pengalaman hidup orang-oarng dahulu kala (11:1-3).

1.2 Teladan iman: daripada contoh-contoh benar kehidupan iman orang-orang dahulu kala, kita beroleh dorongan (11:4-38).

1.3 Hiburan iman: ktia akan beroleh juga sesuatu yang lebih sama seerpti orang-orang dahulu kala (11:39-40).

2. Pengharapan yang lebih indah (12)

2.1 Mengharapkan Tuhan Yesus: dengan demikian, tidak akan takut terhadap penganiayaan, bertahan dalam hajaran dan berjuang ke arah Kota Hidup Kekal (12:1-13).

2.2 Hal-hal peringatan:

a) Berawas-awas mendorong diri: Usahakanlah hidup damai dengan semua orang dan kekudusan (12:14-18).

b) Perkuat-teguhkan pengharapan: Haruslah bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang saleh dan takut akanNya (12:18-20).

3. Kasih Yang Lebih Indah (13).

3.1 Milikilah kasih rendah hati melayani, perkahwinan harus kudus merasa cukup dalam kekayaan.

3.2 Melayani gembala-gembala dengan baik: contohilah dan taatilah para gembala yang memimpinkan kamu.

3.3 Saling membantu doa: Doa kasih adalah persembahan yang paling indah.

9. Kata Penutup: Dengan penggenapan penebusan yang lebih indah, melalui pelayanan lebih indah dan sistem lebih indah agar ktia memilik-nikmati kehidupan yang lebih indah. Haruslah kita menaruh hati yang bersykur dan menjalani kehidupan yang lebih indah.