Hidup Manusia yang Diberkati

Ayat Suci : (Maz 90:14) Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami.

(Maz 23 : 6) Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.

(Yes 65 : 23-24) Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya, ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya.

(Kej 12 : 3) Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau.

(Maz 121 : 8) Tuhan akan menjaga keluar masukmu.

(Ul 28 : 6) Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.

Pra Kata : Sejak nenek-moyang jatuh dalam dosa, hidup manusia bukan saja kehilangan berkat malahan diikuti dengan kutukan sehingga terkutuklah tanah kerana manusia berdosa. (Kej 3: 17) Pelbagai bencana alam dan malapetaka yang berlaku tanpa berhenti-henti. Taman Firdaus yang diberkati pada mulanya menjadi tidak ada lagi, kehidupan yang seperti Tuhan, hidup, rupa, sukacita, damai sejahtera, kesihatan, kebebasan, kehormatan dan kekekalan menjadi tidak ada lagi.

(1) Tidak ada kebahagiaan dalam hidup manusia : (Hidup manusia yang terkutuk) (kej 3: 17-19)

(I) Hidup manusia yang pendek, penuh dengan kesusahan dan kegelisahan. (Kej47 : 9; Maz 90: 90)

(II) Sejak manusia dilahirkan, kehidupannya seperti banduan dunia. (Lahir dengan tangisan)

(III) Akan terdapat bayangan maut mengikuti sejak dilahirkan. (Ibr 9: 27) kerana maut, menjadikan hidup manusia yang tidak ada bezanya seperti haiwan-haiwan lain. (Pkh 3: 18-20)

(IV) Hidup manusia pada akhirnya adalah sia-sia belaka. (Yang tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apa-apa ke luar.) [(1 Tim 6:7; Ayb 1: 21 Hanya berjerih-payah namun keinginannya tidak terpuaskan. (Pkh 6:7)]

(2) Hidup manusia yang diberkati

(I) Hidup manusia yang mengenal Tuhan. (Ayb 22: 21)

(i) “Tuhan menyelamatkannya”. (Maz 34: 7)

(a) Tuhan akan menjaga keluar masukmu. (Maz 121:8; Maz 91:  1-16)

(b)  Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. (Maz 34:17; 2Ptr 2:9)

(ii) “Tuhan memberkati”. (Ul 28: 6)

(a) Tuhan memberi kebajikan dan kemurahan. (Maz 23: 6)

(b) Bertambah maju. (Ul 28: 1-6)

[Bersandar dan menyerahkan kepada Tuhan maka : Hidup tanpa kekhuatiran, mempunyai kebahagiaan perkahwinan, sukacita keluarga, kesihatan tubuh dan kemajuan kerjaya.]

(II) Hidup manusia yang tanpa dosa. (Maz 32:1-2)

(i) Berbahagialah orang yang diampuni dosanya oleh anugerah Tuhan. (Dianggap tidak berdosa oleh Tuhan).

 • Dosa — Maut : Dosa diampuni, luput daripada maut. Dosa — Kutuk : Dosa diampuni, kutuk dihapuskan.
 • Percaya dan dibaptis, dosa diampuni. (Kis 2: 38; 22:16) Berkat dicurahkan.

(ii) Menguasai keinginan nafsu, tidak lagi berbuat dosa. (Rm 6: 12-14; 2Ptr 2: 20-22)

 • Dosa dan hukuman adalah serentak, yang tidak berdosa akan menerima kesejahteraan, manakala yang berdosa akan menantikan hukuman.

(III) Hidup manusia yang bebas. (Luk 4: 18-19)

 • Hidup manusia tidak dapat dikatakan bahagia jika tidak mempunyai kebebasan. Ada pepatah Cina dalam sejarah China: Hidup sangat bernilai, cinta sangat berharga. Tetapi  kerana kebebasan, sanggup melepaskan kedua-duanya. Jelaslah kebebasan amat penting dalam hidup manusia.

 (i) Menuruti nafsu dan bebas adalah dua perkara yang tidak sama.

 • Menuruti nafsu adalah kebebasan yang tidak bahagia, akan mengakibatkan penderitaan selepas keseronokan.

 (ii) Tidak terkongkong. (Dari luar dan dalam)

(a)  Terlepas dari tekanan luar dan nikmat dalam bebas : Umat Isreal ditindas di Mesir, kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan, tetapi Tuhan menuntun mereka keluar dari tempat perbudakan dan menjadikan mereka sebagai tuan rumah yang bebas untuk menjalankan hidup yang bahagia.

(b) Berbahagialah orang yang terlepas dari belenggu si Jahat.

(c) Terlepas dari tekanan jiwa, mendapatkan kebebasan yang sebenar dan kebahagiaan yang benar. (Tidak dikawal oleh rokok, minuman keras, tarian, tontonan, pendengaran dan sebagainya).

 • Selalu menegur diri bahawa sungguhpun mengetahui yang mendatangkan akibat teruk namun masih tidak dapat melepaskannya, ini tidak bebas. Jiwa dibelenggu sampai binasa pada akhirnya, ini tidak bahagia. Ini disebabkan bebas menurut nafsu menyebabkan jiwa terbelenggu. Ini adalah hidup manusia yang paling menderita. (Rm 7: 23-25)
 • Roh Tuhan telah memerdekakanku (Yoh 8:36; 2Kor 3: 17)  [1 Kor 6:12 : Memperoleh kebebasan jiwa, Gal 5:1: Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan.]

(IV) Hidup manusia yang mempunyai pengharapan hidup kekal. (Rm 5: 1-5)

(i) Hidup manusia diberkati, tidak terasa kecewa dan hampa.

(ii) Harapan hidup sering mengecewakan manusia. (Mudah menjadi sia-sia)

(iii) Hidup manusia berharga yang melebihi segala harta kekayaan dunia. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan.

(iv) Mempunyai pengharapan yang menuju ke tanah air yang indah, ada berkat masa hidup mahupun mati. Inilah hidup manusia yang diberkati Tuhan. (Maz 116,15; Why 14: 13)

Kesimpulan : Tuhan memberi berkat dalam sepanjang hayat, mempunyai damai sejahtera, sukacita, tanpa dosa, tanpa maut melainkan hidup berpengharapan, inilah hidup manusia yang diberkati. Oleh itu, teman-teman sekalian, terimalah injil dengan segera agar hidupmu diberkati oleh Tuhan.

Hidup Manusia yang Indah

Ayat Suci : Pkh 2 : 3

Raja Salomo yang menjalankan hidupnya yang kaya-raya, namun ia masih memikirkan perkara yang terindah dalam hidupnya. Ini bereti ia masih belum mendapatkan hidup manusia yang indah.

Setiap orang mengejarkan — hidup manusia yang bahagia, namun demikian ramai orang yang tidak berjaya kerana mereka hanya mengejarkan tujuan dan arah piawaian yang tidak tepat. Dengan itu, mereka bukan saja tidak dapat mencapai hidup manusia yang indah, melainkan penuh dengan pelbagai penderitaan, kekhuatiran, kesedihan, ketakutan bahkan terasa bosan terhadap kehidupan mereka. Demikianlah malapnya hidup manusia. Bagaimana mengejarkan hidup manusia yang indah, adalah persoalan utama yang patut kita selidik pada hari ini.

(1) Mempunyai hidup manusia yang tahu berasa cukup. (Sukacita) (Fil 4: 11-12; 4 : 6-7)

 • Pepatah : Bersukacita kerana tahu berasa cukup.

(I) Hidup manusia di dunia, datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan.(Pkh 6:4; Ayb 1: 21)

(II) Manusia yang hina, kediaman terbatas (perumahan), kehidupan terbatas (makanan dan pakaian), hari-hari dan tahun-tahun juga terbatas. Kerana hidup manusia yang singkat ini, “Segala jerih-payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan.” (Pkh 6: 7)

(i) Harus mempunyai taraf permintaan yang rendah dalam kehidupan, “Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.” (1 Tim 6: 6-7)

(ii) Menaruh pengharapan tinggi, kekecewaan semakin besar. (Bertambahnya kerisauan); tetapi kalau permintaan kurang, lebih banyak kepuasannya. (Bertambahnya sukacita).

(iii) Pepatah : Hati manusia bercondong tinggi. Orang yang mempunyai keinginan tinggi, tidak akan dipuaskan oleh kekayaan hartanya. (Pkh 5: 10-12)

(iv) Berasa cukup : Bukan kerana kekayaan harta, melainkan mempunyai konsep hidup manusia yang tepat dalam hati. Berasa cukup dalam keadaan sekarang (Fil 4:10-12), inilah salah satu rahsia kesukacitaan bagi pemercaya.

(2)  Hidup manusia yang mempunyai sandaran. (Damai Sejahtera) (Yes 26 : 3-4)

Ada orang yang sangat mengkagumi kehidupan bahagia seperti bayi, mempunyai sandaran, tanpa kekhuatiran, kehidupan yang selamat dan boleh bersandar kepada pangkuan ibu bapanya, kasih ibu bapa yang ikhlas, dapat  dipercayai. Tetapi apabila ibu bapa berlanjut usia, menjadi lemah maka tidak dapat disandar lagi. (Ayb 5: 6-7)

Hidup manusia akan menemui banyak penderitaan, terutamanya pada akhir zaman ini mempunyai banyak bencana alam yang mengancam kehidupan manuisa. Walaupun manusia bijaksana tetapi masih mempunyai kelemahan seperti tidak dapat mangalahkan bakteria halus yang tidak kelihatan itu. Jadi, jelaslah menunjukkan bahawa manusia sangat memerlukan satu sandaran yang melampau kekuatan manusia.

(I) Sandaran-sandaran orang sekarang.

(i) Sandar pada keperkasaan, namun keperkasaan tidak berlanjutan (Maz 146 : 3-4).

(ii) Sandar pada kewangan. Sungguhpun wang sangat berguna namun bukan serba boleh.(1 Tim 6 :17)

(a) Dapat membeli makanan tetapi tidak dapat membeli nafsu makan.

(b) Dapat membeli rumah tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak.

(c) Dapat membeli makanan yang berkhasiat tetapi tidak dapat membeli hidup yang tidak akan mati.

(d) Dapat membeli tiket penerbangan tetapi tidak dapat membeli tiket memasuki kerajaan sorga.

 • Hati yang taat, cinta yang murni, tidak dapat dibeli oleh wang. Sebaliknya wang menjadikan kecelakaannya sendiri. Contohnya : rompak, culik dan sebagainya.

(iii) Syarikat Insurans : Dapat menjamin keselamatan dan kewangan tetapi tidak dapat menjamin nyawa manusia.(Ayb 8: 13-14)

(II) Tuhan Yesus adalah sandaran terbaik. (Kis 4: 12)

(i) Dia merupakan Pencipta Maha Kuasa, yang mempunyai kuasa  melampau alam semula jadi.

(ii) Dia merupakan Bapa segala bangsa yang mempunyai kasih setia yang kekal.

(iii) Dia berjanji supaya mereka beroleh damai sejahtera dalam-Nya. (Kesetiaan) (Yoh 16:33; 14:27 ).

(a) Kesejahteraan tubuh : Saksian tentang Tuhan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia.

(b) Kesejahteraan semangat (Batin) : Roh kudus menghiburkan  dalam kegelisahan.

(c) Kesejahteraan hidup (Jiwa) : Tidak takut berdepan dengan maut, Tuhan akan menyelamatkan kita masuk ke Sorga. (2 Tim 4;18 )

(iv) Percayalah dan memeluk dalam Tuhan, hidup manusia mempunyai sandaran.

(a) Ada sandaran dalam kehidupan.

(b) Ada sandaran dalam pekerjaan.

(c) Ada sandaran pada hari siang.

(d) Ada sandaran pada hari malam. (Dalam mimpi ngeri, Tuhan menyelamatkan.)

(e) Ada sandaran di rumah.

(f) Ada sandaran di luar.

(g) Ada sandaran di daratan.

(h) Ada sandaran di lautan dan di udara.

(i) Ada sandaran hidup sekarang.

(j) Lebih lagi ada sandaran selepas meninggal dunia.

 • Alangkah baiknya hidup manusia yang mempunyai sandaran–sandaran ini.

(3) Hidup manusia yang berpengharapan. (Bersikap positif dan yang terhibur) (Rm 8: 24-25; Ykb 1: 2-4)

 • Manusia yang mempunyai pengharapan tepat, hidupnya tidak akan menjadi pasif dan membosankan melainkan ia dapat menghadapi segala kesusahan dengan bersikap positif. Ia dapat bertahan untuk  menyelesaikan sehingga sempurna, tidak berputus asa dan tidak berasa hampa. Ia juga dapat hidup dengan baik dan begitu nyata sekali.

(I) Pengharapan orang sekarang : Iaitu segala yang kelihatan dan keuntungan-keuntungan yang akan menjadi fana. (1Kor 15: 19)

(i) Mempunyai hikmat (Pengertian) : bertambah pula kegelisahan. (Pkh 1: 16-18), menjadi kosong selepas meninggal dunia.

(ii) Banyak harta kekayaan : bertambah pula kekhuatiran, bahaya dan rasa tidak tenteram. (Pkh 5: 12-13)

(iii) Panjang umur, beranak-cucu banyak : bertambah pula jerih-payah.

(iv) Berkedudukan tinggi : Pokok yang besar mendatangkan angin, seperti Daniel juga dicemburu dan dicelakakan oleh orang lain.

(v) Hidup hanya untuk makan, minum dan bersukaria saja. Orang demikian adalah paling menderita dalam jiwanya kerana semua ini tidak mungkin terjadi dalam hidupnya.

 • Semua perkara realistik dalam hidup manusia ini adalah sesuatu yang kelihatan tetapi bukan pengharapan, kerana diperolehi dengan mudah, maka akan kehilangan dengan mudah. Tujuan pengharapan ini tidak tepat.

(II) Pengharapan yang tepat (Rm 8: 24; 2 Kor 4: 18)

(i) Menantikan kedatangan Juruselamat dari sorga.(Fil 3: 20)

(ii) Mengharapkan hidup kekal yang tidak dapat binasa. (1Kor 15 : 50-54)

(iii) Mengharapkan tubuh kita akan bangkit, diubah dan diangkat ke Sorga.(Rm 8: 11; Fil 3: 21)

Kesimpulan :  Jadi, sesiapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. (2 Kor 5: 17) Hidup manusia bukan lagi yang berjerih-payah, yang membosankan, yang sia-sia atau yang pasif melainkan adalah hidup manusia yang tahu berasa cukup, iaitu hidup manusia yang indah dari sekarang sampai hidup kekal.

Sengat Maut

Ayat Suci : 1Kor 15: 55-56

(1)  Apakah itu sengat? 

(i) Seperti mata kail yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan.

(ii) Syaitan menggunakan sengat racunnya untuk mematikan manusia.

(iii) Sengat maut adalah dosa, yang menggoda dan memperdaya manusia sehingga diracun dan dibelenggu sampai mati.

 • Apakah itu dosa?

Dosa asal : Sifat dosa yang diturunkan oleh Adam. (RM 5: 12; Maz 51:5)

Dosa peribadi : Manusia melakukan perbuatan yang dipandang jahat oleh Tuhan.

(2)  Bagaimanakah manusia diserat?

(i) Manusia diseret dan dipikat oleh dosa asal yang tak kelihatan. (syarat sebenar)

(ii) Dengan memperalatkan kelemahan tubuh manusia.(1Yoh 2: 16)

(a) Merangsangkan keinginan mata: Tamak, diperdaya oleh kekayaan dan kewangan seperti Hawa.

(b) Merangsangkan keinginan daging : Menikmati keseronokan tubuh jasmani, melakukan percabulan seperti Daud.(2 Sam 11; 1-5)

(c) Merangsangkan keangkuhan hidup : Tamak akan kenamaan, kedudukan dan kekuasaan seperti Saul.( 1Sam 16: 14-15)

(iii) Menyeretkan manusia dengan pelbagai perkara (keinginan hawa nasfu) (Yak 1: 14-15)

(3) Bagaimanakah mematikan orang ?

(i) Kematian nyawa rohani : Kerohanian terpisah daripada hidup, terang (kebenaran), kasih Tuhan. Walaupun ‘kematian’ ini tidak kelihatan secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya kerohanian sudah mati. Sama seperti ranting-ranting yang dipotong, walaupun belum terus menjadi kering, namun nyawanya tetap sudah mati.

(ii) Kematian tubuh jasmani : (kembali ke tanah debu — menjadi reput)

(iii) Kematian kekal : (Why 20 : 14-15). Adalah kematian jiwa kali ke-dua (neraka). Kedahsyatan neraka (boleh merujuk kepada saksian mengenai penglihatan oleh Diaken Wang De Chuan).

(4) Bagaimanakah menghapuskan sengat ini?

 • Tuhan mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dan menghapuskan sengat-sengat manusia.

(i) Percayalah kayu salib Juruselamat. (1Kor 15: 57)

(ii) Bertobatlah, menerima baptisan dan memohon Roh Kudus.(Kis  22: 16; 2:38; Rm 8:11)

 • Bertobat, dibaptis, dan menghapuskan sengat dosa. Menerima Roh Kudus akan bangkit dan memperoleh hidup yang baru.

(iii) Berusaha dan memelihara diri di atas dasar iman yang paling suci. (Yud 20)

(iv) Menjalankan kehidupan yang membaca Alkitab, berdoa dan melakukan pelayanan, iaitu kehidupan seorang benar.

(v) Menyimpan janji Tuhan di dalam hati.(Maz 119: 11)

Kesimpulan : Pada masa itu kita boleh mengatakan : “Hai maut, di manakah sengatmu?” (1 Kor 15: 57) Pada masa itu, tubuh kita yang hanya tidur sementara akan berubah ( 1Kor 15: 51; 1Tes 4: 14), dari tubuh jasmani menjadi tubuh roh yang serupa dengan tubuh Kristus. (2 Kor 5: 1-2; Fil 3: 21)

Hidup Manusia yang Bernilai

Ayat Suci : Pkh 2:3

Pra Kata : Hidup manusia merupakan hari sejak seorang  dilahirkan sampai ia meninggalkan dunia.  Jadi, apakah yang harus diusahakan oleh manusia sebagai yang ternilai dalam hidupnya?

(1)  Apakah hidup manusia ?

(I) Hidup manusia sama seperti kita menumpangkan kenderaan, yang akan turun bila sampai ke destinasinya.(Hidup manusia seperti  menumpang kenderaan, bermula dari stesen pertama ke stesen terakhir dan akan turun ke stesen yang menuju destinasi kita.)

(i) Turun pada stesen yang tidak sama : Ada yang turun pada stesen terakhir, ada pula yang turun pada stesen yang pertama atau stesen yang kedua.

(ii) Permintaan berbeza semasa naik kenderaan : Ada yang terus tidur (penat dalam sepanjang hayat), ada yang terus makan (makan & minum saja dalam sepanjang hayat), ada pula yang sibuk mencari tempat duduk (sibuk dalam sepanjang hidup).

(II) Hidup manusia seperti lakonan yang akan tamat pada akhirnya.

(III) Hidup manusia seperti suatu mimpi yang akan menjadi kosong apabila terjaga dari mimpinya.

(IV) Hidup manusia seperti banduan yang akan dibebaskan bila dipenuhkan hukumannya.

(i) Diganggu oleh konsep kehidupan manusia yang tidak betul.

(ii) Didesak oleh keinginan daging.

(iii) Kelemahan daging, yang tidak dapat memuaskan keinginan nafsu.

(iv) Penuh dalam kesusahan dan kegelisahan sepanjang hayat.

(v) Apabila genap waktunya, seperti memenuhi hukuman, akan dibebaskan ‘pulang’ dengan tangan yang kosong.

(V) Hidup manusia seperti bunga, akan gugur dalam masa yang singkat (1Ptr 1: 24).

(VI) Hidup manusia  seperti wap yang sebentar saja kelihatan lalu  lenyap. (Yak 4: 14)

(VII) Hidup manusia seperti bayang-bayang memanjang, sebentar saja akan hilang. (Maz 102 :11 )

(2)  Pilihan Manusia

(I) Memilih yang berkekalan atau kesingkatan yang sia-sia.

(II) Pemilihan di antara tubuh dan jiwa.

(i) Tubuh adalah singkat tetapi jiwa adalah yang kekal.

(ii) Haiwan mementingkan tubuh kerana nilai haiwan dalam tubuh, tetapi manusia mementingkan jiwa kerana nilai manusia dalam jiwa.

(III) Sorga atau Neraka merupakan pilihan hidup sekarang. (Mat 7 : 13-14)

 • Masa berlalu dengan cepat dan tidak akan berpatah balik. Kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik!
 • Pepatah : Hari-hari berlalu dengan cepat, jika tidak memegang peluang untuk membuat pilihan baik, maka peluang akan mudah terlepas. (Mzm 90:12; Mzm 144 : 4)

(3) Mengejarkan hidup manusia yang bernilai

 • Hidup manusia sama seperti wap dan seperti bunga, yang tidak  tetap.
 • Pepatah : Masa itu emas. Harus menghargai dan menjalankan hidup yang lebih bernilai. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. (1 Tim 6 : 6-8)

(I) Mengejarkan sukacita dan damai sejahtera — hidup manusia yang bahagia.

(i) Yesus merupakan sumber kesukacitaan dan kesejahteraan. (Yoh 16 :33; Fil 4:4, 6)

(ii) Roh Tuhan dan FrimanNya memberikan sukacita dan damai sejahtera. (Gal 5: 22 Yeh 15:16)

(iii) Ada perlindungan Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera.(Maz 34: 7; Yoh 14: 27)

(II) Mengejarkan hidup yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia — hidup manusia yang mulia. (Mat 5: 16)

(i) Mengasihi Tuhan pencipta, mengasihi manusia seperti sendiri merupakan ahklak yang mulia. Sifat yang mementingkan diri dan mementingkan tubuh jasmani adalah hidup manusia yang bercorak haiwan.

(ii) Tuhan menyinari jiwa yang baik,  yang tahu bersinar untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan dan memanfaatkan manusia akan dikenan oleh Tuhan dan disukai manusia. Itulah hidup manusia yang cemerlang!

(III) Pengharapan  dalam kehidupan — hidup manusia yang tidak fana. (2Kor 5:1-4)

(i) Yang tidak fana adalah yang tidak hampa dan tidak sia-sia.

(ii) Yang tidak fana adalah tidak rasa tertekan dan tidak berputus asa.

(iii) Yang tidak fana adalah berubah semasa bangkit, mengenakan tubuh roh dan memasuki langit dan bumi yang baru.

 • Bagi dia tidak ada lagi ketakutan maut, kerana itulah hidup manusia yang tidak takut dan gementar.

Kesimpulan : Hidup manusia yang bernilai harus ada penyertaan daripada Tuhan Yesus, harus bertobat, percaya dan mengikuti Tuhan sesungguhnya,  menjalankan kehidupan yang giat untuk melayani Tuhan.  “Barangsiapa yang percaya dan dibaptis  akan diselamatkan”. Ini merupakan pintu yang membawa kita keluar dari hidup yang pasif dan memasuki dalam hidup yang bernilai. Sekiranya kita  menerima Tuhan dan memelihara diri di dalam Tuhan, maka mulai dari sekarang hidup kita akan menjadi lebih bernilai.

Menghitung Hari Tahunan Sendiri

Ayat Suci : Maz 90 : 12

(1)  Apakah hari tahunan mu?

(i) Waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup di dunia.

(ii) Seperti kos sara hidup yang diberi oleh ayah.

(iii) Slogan kini : Masa adalah hidup, masa adalah wang.

(iv) Harus menghargai, jangan memboros, gunakan dengan sesuai agar dapat menyerahkan perhitungan kita kepada Tuhan kelak.

(2)  Bagaimanakah menghitung hari tahunan kita?

(i) Seperti akuan kakitangan kewangan yang menyemak akuan serta jumlah pendapatan, perbelanjaan dan bakinya. Adakah sesuai perbelanjaan itu? Bagaimanakah bakinya dibelanjakan?

(ii) Berapakah lamanya hari tahunan yang diberi oleh Tuhan kepadamu?

(a) Masa hidup yang biasa tujuh puluh tahun, jika yang kuat lapan puluh tahun.(Maz 90 : 10)

(b) Tentang hari tahunan diri saya, tidak diketahui.

(iii) Sejauh manakah yang telah saya gunakan. (munasabah segi perbelanjaan)

(a) Umur tahun ini adalah hari-hari dan tahun-tahun yang telah berlalu.

(b) Bagaimanakah menggunakan hari-hari dan tahun-tahun ini?

(c) Penggunaan 24 jam dalam sehari:

Masa     Tidur     Mandi/Cuci Muka     Makan     Kerja     Komunikasi     Jumlah     Baki

1 hari      8 jam       1 jam                                   1 jam          8 jam       1 jam                      19 jam         5 jam

10 thn    3.3 thn     152 hari                             152 hari     3.3 thn    152hari                  8 thn            2 thn

20 thn   6.6 thn     304 hari                             1 thn           6.6 thn    1 thn                       16 thn          4 thn

30 thn   9.9 thn     1.5 thn                                1.5 thn       9.9 thn    1.5 thn                   24 thn          6 thn

40 thn   13 thn       2 thn                                   2 thn          13 thn      2 thn                       32 thn          8 thn

50 thn   16.3 thn   2.5 thn                                2.5 thn      16.3 thn  2.5 thn                   40.1 thn      10 thn

60 thn   20 thn      3 thn                                   3 thn          20 thn     3 thn                       49 thn         12 thn

70 thn   23 thn      3.5 thn                               3.5 thn       23 thn     3.5 thn                   56.5 thn     14 thn

 • Masa off set: Menonton TV, berjudi, bergaduh, berbuat dosa, makan dan minum dengan berlebihan atau berkebaktian, berdoa, membaca Alkitab, bekerja dan sebagainya.
 • Masa yang selebihnya dalam sehari hanya 5 jam, dalam setahun adalah 76 hari, bererti sama dengan 1,825 jam. Yang berpegang hari Sabat, bererti 53 hari dalam setahun, tambah dengan yang berkebaktian malam, maka masa yang masih ada tidak banyak lagi.
 • Kita telah banyak menggunakan masa dalam hal-hal duniawi, tetapi berapakah masa dalam perkara rohani seperti beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, berbuat baik? Adakah kita telah menyalahgunakan hari dan tahun Tuhan?

(d)  Mengira akaun kewangan pada akhir tahun :

– Perlu menyerah perhitungan kepada Tuhan. (Ibr 9: 27)

– Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. (Luk 12: 47-48)

– Tuhan akan memecat ‘bendahara’ yang tidak jujur. (Luk 16 : 1-2)

(iv) Berapakah lamanya hari dan tahun yang ada padaku?

(a)   Hanya tahu ada hari ini, dan tidak tahu apa yang akan terjadi esok. (Yak 4:14-15; Maz 90: 9; Pkh 8: 7-8)

(b)  Peganglah kesempatan hari ini dan bukan masa yang datang.(Ibr 3: 13)

(c)   Waktu berlalu dengan cepat dan tidak akan berpatah balik.

(3)  Bagaimanakah mempergunakan waktu yang masih ada?

(i) Harus rajin dan berusaha pada masa muda.(Pkh 12: 1)

(ii) Pergunakanlah waktu yang ada.(Efs 5: 15-18)

(iii) Menurut kehendak Tuhan. (1Ptr 4: 1-2)

(iv) Memelihara kekudusan.(1Ptr 1; 15-17)

(v) Banyak memberi persembahan untuk mengumpul harta di sorga, banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak berkebaktian dan banyak melakukan kerja Tuhan.(Rm 12: 1-2)

Kesimpulan : Tuhan telah menyerahkan hari tahunanNya kepada kita, bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita menggunakannya dengan munasabah? Kita harus menghargai waktu yang masih ada, menghitung hari-tahunan kita dengan baik agar dengan hati yang tanpa rasa malu kita dapat bertemu dengan Tuhan kelak. Kita menghitung hari tahunan sediri agar hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih bernilai, selain mempunyai pengharapan, dapat diperkenankan oleh Tuhan.

Persoalan Tentang Dosa

(1)  Definisi Dosa

(I) “Yang tidak mencapai tahap piawai, belum dapat menunaikan pertanggungjawaban.”

  • Tuhan menciptakan manusia mengikuti rupaNya sendiri dan memberikan kewajipan kepada manuisa. Manusia yang tidak melakukan kewajipan dan tidak mencapai tahap piawai akan kehilangan kemuliaan Allah, iaitu dosa. (Ruj: Rm 3: 23).

(II) Memberontak (yang melanggar perintah dan tidak menuruti peraturan). (Kej 2: 15-17; 3:6)

(2)  Sifat Dosa

(I) Melanggar hukum Allah (1Yoh 3: 4; Rm 3: 20; 5: 13).

  • (Hukum merupakan ketetapan dan kekuasaan bagi pemerintah)

(i) Perintah Kudus Tuhan (Kesepuluhan Firman Allah) (Kel 20:1-17).

(ii) Hukum manusia (Undang-undang negara, moral manusia).

(II) Melakukan ketidakbenaran (1Yoh 5: 17; Kol 3: 25; 2Tes 2: 12, ruj Rm 1: 29-32; 1Kor 6: 9-10).

(III) Tidak berbuat baik. (Tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, tidak melakukan kewajipannya)( Yak 4: 17; 1Yoh 3:7,10)

(3)  Akibat Dosa

(I) Akan dihakimi (dikutuki Tuhan) (Hukuman disediakan bagi orang berdosa).

(II) Tidak beroleh damai sejahtera. (Mengalami kecelakaan, tidak selamat)  (Ruj Dan 4: 27).

(III) Manghadapi maut.(Rm 6: 23) (Manusia menderita kerana dosa, kematian tubuh : dikuburkan dengan kehampaan. Kematian jiwa : masuk dalam neraka dengan kekecewaan).

(4)  Asal-usul dosa

(I) Nenek-moyang memberontak terhadap Firman Allah.(Kej 3)

(II) Menurunkan sifat dosa kepada manusia.(RM 5: 12-14)

(5)  Setiap orang mempunyai dosa.

(I) Menurunkan dosa asal. (Dalam dosa aku dikandung ibuku. Maz 51: 6)

(II) Manusia tidak dapat mencapai tahap piawai Tuhan, tidak melakukan kewajiban, melanggar kehendak Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan.( Tidak mencapai paiwai Alkitab) (Rm 3: 23; Gal 3: 22)

(6)  Anak Allah sebagai penebusan dosa (Rm 5: 6-8; 1Yoh 4: 9-10)

(I) Anak Allah yang tidak berdosa, menjelmah sebagai manusia datang ke dunia. (Yoh 3: 16; 1: 14)

(II) Tuhan telah menanggung segala siksaan dan disalibkan untuk menebus dosa manusia.(Yes 53: 4-6)

(7) Percayalah Tuhan untuk pengampunan dosa. (Yoh 3: 16-18)

(I) Mengaku dosa dan bertobatlah : Berhenti dari berbuat dosa.(Mat 3: 5-10)

(II) Percaya dan dibaptis : Dosa diampuni. (Mrk 16: 16; Kis 22: 16)

(III) Menerima Roh Kudus : Sebagai jaminan (Kis 2: 38; Efs 1: 13-14) (Roh Kudus dapat membuktikan kita sebagai seorang benar, seorang yang diselamatkan dan seorang ciptaan baru)

(8)  Berbahagialah orang yang tidak berdosa.

(I) Berada dalam perlindungan Tuhan.(Maz 34: 15; Yes 65: 23-24)

(i) Hidup tanpa kekhuatiran. (Mat 6: 25-34)

(ii) Sukacita dalam hati .(Yoh 16: 23-24)

(iii) Menerima berkat dan mengelakkan kecelakaan.(Yang tidak berdosa tidak patut menerima hukuman).

(II) Akan bangkit dan beroleh hidup.( Yoh 11: 25-26; 5: 29)

(i) Kerana tidak ada dosa, akan bangkit oleh Roh-Nya. (Rm 8: 11)

(ii) Berubah menjadi tubuh Roh ( 1Kor 15: 50-58; Fil 3: 20-21)

(iii) Masuk ke dalam kota kudus, kemuliaanNya yang jauh  tiada bandingannya.(Why 22: 14; Ibr 12: 28)

Kesimpulan : (Kis 2: 38; Yud 20-21)