Makna Kebaktian

Konsep nilai manusia menjadi berbeza ekoran daripada peralihan zaman. Mereka merasakan bahawa tidak ada apa-apa yang dapat diperoleh dalam kebaktian, bukankah baik jika mereka membaca alkitab dan berdoa sendiri di rumah. Ditambah pula ‘sibuk’ dan ‘tekanan’, bilangan yang menghadiri kebaktian semakin berkurangan. Kedinginan dalam kebaktian menimbulkan perasaan sangsi pemercaya terhadap kebaktian. Apakah makna sebenar datang menghadiri kebaktian?

 

1. Renungan daripada sebuah kesaksian

Golongan senior gereja selalu menasihati pemimpin kebaktian agar berusaha untuk mempertahankan pembangunan rohani dalam kebaktian, dan mengekalkan sifat gereja bersama. Antaranya senior mengemukakan satu kesaksian dan menggelarnya sebagai ‘kebaktian yang paling berjaya’. Ringkasannya seperti berikut:
.
Pemimpin kebaktian sebuah gereja selalu tidak hadir. Seorang saudara berasa sungguh risau atas perkara ini dan mengeluh, ‘Aku tidak dapat memimpin kebaktian kerana gagap, namun kenapa pemimpin kebaktian yang diatur itu selalu tidak hadir?’ Suatu kali, pemimpin kebaktian tidak datang-datang juga dan semua orang lama menunggu. Hatinya sungguh cemas lalu pergi memimpin kebaktian. Dia berdiri di atas pentas khutbah dan tidak dapat berkata apa-apa, kemudiannya dia menangis. Tidak lama kemudian, semua orang menangis bersama-sama dengannya, dan selepas itu, mereka berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada hari itu. Sejak hari itu, semua orang menjadi giat. Kebaktian kali itu digelar sebagai ‘kebaktian yang paling berjaya’, satu kebaktian yang dipimpin oleh seorang yang gagap.

Renungan kita:

Gerakan daripada kebaktian merupakan kekuatan ajaib yang dapat membangunkan seseorang. Seseorang pasti akan menerima ‘gerakan dalam kebaktian’ jika rela membukakan hati (Mat 11:14-19).

Dahulunya, nyanyian kidung sungguh teratur dan keharmonian itu menggerakkan manusia, doa pula dipenuhi Roh Kudus dan suara bahasa roh sama seperti saling mendorong dan juga menggerakkan manusia. Sewaktu membaca Alkitab dalam kebaktian, disebabkan adanya semangat dan hati yang mengejar, nas kitab tersebut bagaikan terang yang memimpin, dengan itu hati menjadi terharu dan dengan mudah mendapat gerakan dari kebaktian. Tuhan tidak berubah buat selama-lamanya (Ibr 13:8) dan tangan Tuhan tidak kurang panjang (Yes 59:1), maka dulu Dia boleh, sekarang lebih-lebih lagi boleh.

 

2. Mendirikan konsep kebaktian

Kebaktian bukanlah mendengarkan ceramah. Seseorang dibangunkan bukannya melalui kata- kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan kekuatan roh dan Tuhan (I Kor 2:4-5). Kita akan membincangkan konsep kebaktian daripada dua perkara dalam Alkitab.

a. Berkebaktian adalah untuk beribadah kepada Tuhan

Sama seperti nyanyian ziarah dalam perjanjian lama, para umat memegang perayaan bersama-sama di bait suci, di situ mereka beribadah dan memuji Tuhan. Oleh itu, kita menyatakan segala perasaan di hadirat Tuhan melalui nyanyian kidung, berdoa demi mencari ajaran Tuhan dan berkhutbah.

Beribadah kepada Tuhan merupakan makna kebaktian. Setiap orang ada perasaan yang berbeza di hadirat Tuhan, begitu juga Tuhan ada kehendak-Nya yang berlainan atas setiap orang, inilah persoalan yang rahsia. Bagaimanakah mencapai tahap ini dalam satu kebaktian dengan semua orang mendengarkan firman yang sama? Kesaksian kita berbunyi, ‘‘Roh Kudus bagaikan pedang bermata dua dan Tuhanlah yang Maha Tahu. Melalui pendengaran khutbah, kita menjadi berkekuatan untuk menyanyi kidung dan berdoa. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus menyatakan rahsia ini.

Satu objek simbolik yang digunakan pada zaman perjanjian lama untuk menyatakan ibadah terhadap Tuhan ialah ‘mezbah’. Para umat yang memegang perayaan di bait suci perlulah mempersembahkan korban di atas mezbah untuk menyatakan ibadah mereka terhadap Tuhan. Bagi kita, menghadiri kebaktian sama seperti sampai ke atas mezbah, mezbah perlu dinyalakan api agar tidak kehilangan fungsinya, dan kesemua bahan korban perlulah habis dibakar dengan api agar ia tidak mengotorkan mezbah. Apakah semangat yang ditunjukkan?

Kebaktian perlulah ada semangat mezbah, barulah ada pengalaman dan mendapat bukti dalam hal beribadah kepada Tuhan.

b. Kebaktian adalah untuk Melayani Tuhan

Perjanjian baru terus-menerus menitikberatkan ‘pelayanan’. Sama seperti Tuhan Yesus dilahirkan untuk melayani (Luk 2:28-33, Mat 20:28). Disebabkan adanya penebusan Tuhan, barulah kita ada peluang datang menghadiri kebaktian di gereja dan mendapat pelayanan-Nya, iaitu rahsia penebusan kerana Tuhan menyatakan janji-Nya melalui jemaat (Ef 3:8-11).

Kebaktian bertujuan untuk melayani Tuhan. Perjanjian baru menggunakan ‘kayu salib’ untuk menjelaskan maksud pelayanan. Penyempurnaan rohani dan pelayanan peribadi Paulus merangkumi semangat kayu salib (Gal 2:20, 5:24; Kis 20:23-24). Oleh itu, Tuhan telah menyatakan kekuasaan-Nya di merata tempat melalui Paulus untuk membangunkan manusia. Perlulah kita mendapat pelayanan Tuhan terlebih dahulu supaya hati kita tergerak lalu mendapat kekuatan untuk melayani Tuhan dan manusia (kayu salib).

Menyanyi kidung, berdoa dan membaca Alkitab merupakan tiga kerja utama dalam kebaktian dan melalui kebaktian kita melayani Tuhan. Oleh itu, kita haruslah menghormati tiga perkara ini dan menerima pelayanan Tuhan melalui nyanyian kidung, doa dan pembacaan alkitab. Dengan itu, sudah pasti kita akan tergerak untuk mencontohi Kristus dan melayani semua orang.

Apakah sikap kita dalam menghadiri kebaktian pada hari ini?

 

3. Beberapa Konsep Kebaktian

Pembelian bangunan gereja bertujuan untuk menjaga jiwa rohani para pemercaya. Kebaktian merupakan caranya, jika tidak berkebaktian, maka tidak bergunalah bangunan gereja itu.

Pada kebiasaan adanya kebaktian malam, kebaktian Hari Sabat, Kebaktian Kebangunan Rohani, Kebaktian Kebangunan Murid-murid, kebaktian khas dan sebagainya. Kita patut menjadikan beberapa jenis kebaktian ini sebagai ‘Kata Nama Khas’ dalam budaya gereja dan mengekalkannya bersama-sama supaya mendirikan imej kita dalam masyarakat. Huraian ringkas tentang konsep beberapa jenis kebaktian ini seperti berikut:

a. Kebaktian Malam

Kebaktian malam pada masa sekarang merangkumi kebaktian membaca alkitab, kebaktian nyanyi kidung dan berdoa, kebaktian berkhutbah. Pengaturan sedemikian timbul seiring dengan keperluan zaman. Semangat inisiatif memainkan peranan yang amat penting dalam kedua-dua kebaktian membaca alkitab serta kebaktian nyanyi kidung dan doa, yakni inisiatif untuk belajar menerima ajaran Tuhan dari Alkitab dan belajar menyelidiki diri melalui nyanyian kidung dan berdoa untuk meluahkan berbagai-bagai perasaan di hadirat Tuhan.

Pada zaman awal kebaktian digelar sebagai ‘latihan’. Pada waktu itu, ‘pertaubatan’ dan ‘kesyukuran’ merupakan dua permintaan penting dalam latihan. Namun, cara kebaktian hari ini telah berubah dan ditambahkan dengan pembelajaran untuk ‘menerima secara inisiatif’.

Kebaktian dalam gereja pada zaman awal dilihat dengan serius, sama seperti memasuki khemah pertemuan, mereka juga memimpin kidung sebelum kebaktian untuk menyediakan hati demikian. Pemercaya tidak berani lewat dan semuanya begitu teratur sehinggakan kebaktian menjadi mantap, dengan itu secara spontannya timbullah kesukacitaan. Demikianlah dalam keadaan yang biasa para pemercaya dibangunkan.

b. Kebaktian Hari Sabat

Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu pada hari ketujuh, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya (Kej 2:1-3). Tuhan telah menetapkannya sebagai firman yang keempat (Kel 20:8-11).

Hari Sabat terkandung dalam kehendak Tuhan, ia merupakan kebaktian pada hari kudus dan tanda kehidupan umat Kristian. Terdapat kira-kira empat peringkat perkembangan bagi kehendak yang dinyatakan oleh Hari Sabat dari zaman asli dalam Kejadian sampai zaman hukum taurat, zaman anugerah dan zaman kedatangan semula Yesus Kristus. Pengkajian cara dan peralihan yang terkandung di dalamnya pasti akan menjadikan kita lebih kukuh dalam Hari Sabat pada hari ini. Sekiranya semangat Hari Sabat bergoyah, maka sejarah Alkitab akan menggelarnya sebagai jemaat telah berubah/ merosak.

Hari Sabat mengandungi rahsia penebusan. Ringkasnya, dengan memegang Hari Sabat pada hari ini, kita dapat memahami anugerah istirahat kelak yang dijanjikan Tuhan. Malah kita perlu masuk ke dalam perhentian pada Hari Sabat sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan-Nya (Ibr 4:10-11). Pihak gereja telah menetapkannya sebagai salah satu doktrin agama, di sini ternyatalah ketegasannya.

c. Kebaktian Kebangunan Rohani

Mengapakah wujud nama ‘Kebaktian Kebangunan Rohani’ ini? Terdapat begitu banyak denominasi agama Kristian, namun hanya Gereja Yesus Benar yang ada.

Ada beberapa ayat sedemikian pada zaman awal, ‘Kebaktian Kebangunan Rohani telah diasaskan berdasarkan semangat Gereja Pembetul Segala Bangsa dan amanat untuk memulihkan jemaat pada zaman rasul. Melalui penjelasan kebenaran, karunia roh dinyatakan sehingga menarik ramai orang berbalik kepada Tuhan dan membangunkan pemercaya di dalam Tuhan.’ Berdasarkan pengalaman golongan senior, Kebaktian Kebangunan Rohani merupakan masa yang paling sensitif dalam pemulihan jemaat, dan dianggap sebagai perayaan Tuhan yang serius. Pengalaman dari segi perang rohani juga paling banyak dialami semasa Kebaktian Kebangunan Rohani.

Kesaksian dalam Kebaktian Kebangunan Rohani tentang permohonan karunia roh supaya berkekuatan untuk mengalahkan kesusahan sangat banyak. Oleh itu, setiap pemercaya amat mengharapkan ketibaan Kebaktian Kebangunan Rohani ini. Kenapa ia menjadi lemah pada hari ini? Sebab telah kehilangan makna dalam sejarah! Generasi ini perlulah menanggung masalah ini dan menghalang kelemahan ini daripada berterusan.

Telahpun Kebaktian Kebangunan Rohani digelarkan sebagai perayaan Tuhan, maka perlulah memusatkan Tuhan dan tidak boleh mengubah cara dalam segala kerja disebabkan menuruti kelemahan manusia.

d. Kebaktian Kebangunan Rohani Murid-murid

Diadakan bertujuan untuk membangunkan penyempurnaan rohani generasi akan datang. Sekiranya murid-murid tidak menerima kesukacitaan daripada penyempurnaan rohani, maka besarlah krisis dalam perkembangan gereja. Melalui Kebaktian Kebangunan Rohani, murid- murid dipimpin untuk mengalami kesukacitaan dalam nyanyian kidung, doa dan pembacaan alkitab supaya para murid mendapat pembangunan.

Pada mulanya ia digelar ‘Kebaktian Kebangunan Rohani Belia’, setiap orang mendapat kesukacitaan daripada nyanyian kidung, doa dan pembacaan alkitab. Kebaktian Kebangunan Rohani Belia ini juga merupakan masa latihan yang amat penting bagi para belia untuk melibatkan diri dalam kerja suci gereja. Setiap mereka mendapat pembangunan dalam kerohanian serta sedar akan amanat masing-masing. Dengan cara itulah para belia dipimpin untuk membantu kerja suci di gereja tempatan masing-masing, demikianlah pemulihan dalam kerja pendidikan agama.

Setelah aktiviti diselitkan dalam Kebaktian Kebangunan Rohani murid-murid, pimpinan dalam penyempurnaan rohani seakan-akan telah dikurangkan. Perubahan dalam dasar pendidikan sekolah telah mempengaruhi Kebaktian Kebangunan Rohani murid-murid secara langsung dan menyebabkan bilangan peserta semakin berkurangan. Pihak penganjur tidak berani memperkukuh penyempurnaan rohani kerana takut akan bilangan peserta yang semakin sedikit, keadaan ini telah menjadikan Kebaktian Kebangunan Rohani hanyalah satu aktiviti murid pada masa cuti.

Sekarang asalkan ada suasana yang bersifat emosional maka akan dikatakan sukacita rohani dan membangun, ia sama sekali berbeza dengan keadaan pada masa dulu. Semoga Tuhan memimpin dan menambahkan kekuatan hati kita agar motivasi atas kerohanian kita dapat dipertingkat.

e. Kebaktian Khas

Dalam gereja kita adanya kursus latihan, seminar, kebaktian khas akhir tahun pendidikan agama, upacara pembukaan, persahabatan bagi kumpulan lawatan, persekutuan, upacara pernikahan, upacara pengebumian dan sebagainya, kesemua ini merupakan kebaktian khas. Pengaturan tugas adalah berdasarkan tema dan sifat setiap kerja tersebut dan dirancang oleh AJK eksekutif gereja.

Gereja melakukan kerja yang patut dilakukannya. Sifat yang sama bagi semua kerja dalam gereja ialah kesolehan. Terdapatnya sifat dan keadaan yang berlainan pada setiap kebaktian khas ini, maka dengan cara inilah kita melatih kesolehan kita supaya kelakuan soleh itu tidak hanya wujud di satu keadaan sahaja.

 

4. Renungan Buat Masa Kini

Kebaktian biasa pada masa sekarang semakin longgar dan pemercaya selalu datang lambat, dengan itu hati yang soleh tidak mudah terpelihara pada hari-hari biasa bahkan mempengaruhi kebaktian yang lain. Konsep penyempurnaan rohani semakin berubah dan hati yang menghauskan Roh Kudus juga kian lemah. Disebabkan keadaan longgar dalam kebaktian malam biasa, keadaan ini telah mempengaruhi seluruh gereja.

Satu-satunya matlamat dalam kerja penggembalaan ialah pembangunan jiwa rohani. Ia merupakan projek kehidupan, dan pembangunan kehidupan ini bukannya secara kebetulan, melainkan usaha pada hari biasa merupakan faktor terpenting. Jiwa rohani pasti merosot jika kurangnya kebaktian biasa, dan sudah pasti tiada pengalaman akan pembaharuan hidup, dan juga tidak berdaya untuk menentang kejutan arus. Dengan demikian, gambar dan rupa umat Kristian akan diseret oleh arus dunia dengan cepatnya.

Zaman semakin kompleks dan pukulan dasar masyarakat terhadap gereja semakin besar. Oleh itu, kita mestilah memiliki penyempurnaan rohani yang lebih baik dan memahami ajaran tentang kebenaran supaya budaya unik gereja dapat terpelihara. Diharapkan generasi kita ini dapat menghargai kebaktian untuk membangunkan jiwa rohani.

 

5. Kesimpulan

Harus kuatkan hati yang menerima didikan pada hari ini serta belajar semangat memungut manna dan jelai, supaya penyempurnaan rohani kita sekali lagi dapat dikobarkan.

Setiap kebaktian akan mengandungi sekurang-kurangnya satu perang rohani, jika kurangnya konsep tentang perang rohani, kita akan mudah dilukai kerana masalah gereja.

Alkitab mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.

Perkara-perkara Komunikasi:

1. Kemukakan satu perkara atau satu ayat yang memberi gambaran yang paling dalam kepada kamu dalam kebaktian untuk dikongsi bersama.
2. Bagaimana untuk berhadapan dengan kehidupan kepercayaan sendiri?

Kehidupan Di Gereja

1. Pemahaman Tentang Keadaan Sekarang

Apabila Kristus masuk ke dalam hidup kita maka kehidupan kita turut berubah secara nyata. Pengenalan kita dalam hal kehidupan manusia bukan lagi bertujuan mengejar kebaikan diri sendiri. Sungguhpun kita masih hidup dalam tubuh jasmani tetapi sebenarnya adalah hidup untuk Tuhan. Kita mejalani kehidupan dalam ketaatan dan pelayanan. Di dalam kehidupan gereja yang bersifat kumpulan itu, kita telah mempelajari membangunkan diri di dalam kasih melalui perhubungan dan pertalian hidup agar hidup kita menjadi semakin dewasa dan matang. Oleh itu, barulah ada kekuatan yang cukup untuk mempersembahkan diri kita demi Kristus dan gereja.

Kemungkinan besar kehidupan di gereja anda sama seperti apa yang dikatakan di atas, kehidupan anda bererti dan dipenuhi dengan kekuatan. Anda bukan sahaja memahami peranan watak anda di dalam gereja bahkan anda mempunyai daya penyesuaian yang mencukupi untuk menyertai pekerjaan suci. Oleh itu, anda dapat menikmati hasil pekerjaan orang lain dan keharuman Kristus dapat disebarkan ke seluruh pelusuk dunia melalui jejak langkah anda. Kehidupan ini memang diidam- idamkan oleh orang lain.

Mungkin ada sesuatu yang anda tidak faham dalam kehidupan gereja, barangkali ia juga adalah masalah serius yang sedang kita hadapi bersama. Contohnya;

a. Bagaimana mengatasi kepercayaan berasas “berita angin”, agar dapat mencapai tahap “melihat Tuhan dengan mata sendiri?

b. Bagaimana mengekalkan pengajaran firman kebenaran tanpa memisahkannya dengan aliran arus zaman?

c. Bagaimana mengelak ‘rasa jemu’ dengan cara beribadah dalam gereja untuk mengejar tahap ibadat sejati dan dipenuhi juga kekuatan dalam hidup?

d. Bagaimana mengekalkan rasa belas kasihan, murah hati dan perasaan mengambil berat terhadap orang lain supaya injil dapat diserap ke dalam sekolah, masyarakat dan keluarga. Seterusnya dapat menyalakan kembali pengharapan hidup, kesukacitaan dan kepuasan bagi orang dunia yang dalam ketakutan, letih lesu dan hidup dalam kekecewaan?

Apakah jenis masalah kehidupan dalam gereja telah tersemat dalam hati anda sekian lama? Pergunakanlah peluang ini untuk menyusun semula pemikiran kita dan kongsikan suara hati kita yang mengasihi gereja ini. Setiap penuntut adalah dialu-alukan membuat persediaan secukupnya sebelum membicarakan kepercayaan mendalam anda terhadap kehidupan gereja. Adalah dipercayai bahawa sesi ini tidak akan menghampakan harapan anda. Berdasarkan kepada keadaan masyarakat kini, masalah-masalah yang dihadapi dibincangkan mengikut kumpulan. Kemudian membuat laporan dari hasil perbincangan anda.

2. Masalah-masalah

a. Terangkan perkara-perkara yang paling perlu diperbaiki dalam gereja berdasarkan segala kesan pengalaman yang anda perolehi dan hasil penyelidikan anda sejak percaya kepada Tuhan.

b. Apakah sumbangan saya terhadap perkara-perkara yang perlu diperbaiki itu.

c. Apakah perkara-perkara yang kurang memuaskan dalam kehidupan saya di gereja pada masa- masa yang lalu? Apakah yang menjadi penghalang kepada saya untuk menjalani kehidupan gereja yang sempurna? Apakah langkah-angkah yang perlu diambil untuk mengatasi “tembok penghalang”?

 

Bahan Rujukan (1)

Dalam permulaan hidup, kita jarang memperolehi peluang untuk mengutarakan pendapat kita disebabkan pihak keluarga, sekolah ataupun gereja menganggap kita kurang memahami sesuatu perkara. Keadaan ini membolehkan kita belajar untuk menjadi semakin dewasa di bawah bimbingan dari ibu bapa, golongan tua dan saudara-mara di dalam gereja. Kini, kita telah pun mengorak langkah ke dalam zaman keemasan kita. Adalah dipercayai bahawa kita mempunyai pandangan terhadap masa depan yang indah. Kelak kita perlu mempersembahkan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran kita kepada negara, masyarakat, bahkan mempunyai ketetapan “hidup demi Tuhan” untuk melayani Tuhan kita.

Pada hari-hari yang akan datang, kita bukan lagi budak kecil dalam pandangan orang ramai melainkan adalah belia yang dewasa dan matang. Ketika itu, orang lain menganggap kita “sudah faham”. Penyataan kita dari segi pemikiran atau kekuatan perlu ada perubahan dari tidak berdikari kepada berdikari, untuk menghadapi pelbagai masalah. Jadi, bagaimana kita berhadapan dengan cabaran akan datang agar tidak kalah selama-lamanya dan melangkah ke arah perjalanan yang berjaya?. Mula-mula, kita perlu mengenali kedudukan Tuhan dalam hidup kita, nabi Yeremia pernah tekun dalam doanya kepada Tuhan, dia memohon pimpinan Tuhan. Dia berkata “Aku tahu, ya Tuhan, bahawa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya (Yeh 10:23). Dahulunya, ramai orang yang bukan sahaja tidak akur akan petunjuk Tuhan, bahkan tidak berjalan mengikutnya. Ini merupakan satu perkara yang sungguh membahayakan. Jalan domba adalah berdasarkan suara pengembala. Walaupun terdapat berbagai jenis suara di sekitarnya, domba itu hanya mengenali suara tuannya. Oleh itu, sepanjang jalannya dipenuhi dengan damai sejahtera dan kesukacitaan. Apakah anda mempunyai pengalaman sedemikian dalam kehidupan anda?.

Boleh dikatakan sebahagian besar daripada para penuntut sekalian adalah percaya kepada Tuhan sejak kecil dan dibesarkan dalam Tuhan. Dari kelas Tadika, ibu bapa membawa kita ke gereja, guru- guru mengajar kita berdoa, segala kehidupan dalam kepercayaan ini adalah di bawah pimpinan orang lain. Kini telah tiba masanya kita berdikari maka seharusnya renungkanlah kembali kehidupan kepercayaan kita. Berapa banyakkah berkat yang diberikan Tuhan dalam perjalanan kepercayaan ini?. Bagaimana pula saya harus berhati-hati berdepan dengan kepercayaan untuk menjalani hidupan yang berkelimpahan?. Oleh itu, kita perlu berhadapan dengan “kehidupan gereja” dan memahami hubungan gereja dengan saya dan seterusnya menyebarkan kehidupan gereja untuk memuliakan Tuhan dan membolehkan orang lain memperolehi faedahnya.

 

A. Makna Penubuhan Gereja/Jemaat.

i. Gereja adalah perancangan Tuhan dalam Kristus.

Penubuhan gerjea adalah pada masa sebelum Tuhan mencipta dunia yang menurut kehendaknya dengan rancangannya yang rapi. Rancangan ini bukan wujud dengan serta-merta melainkan ditetapkan. Ia adalah melalui darah Krsitus yang berharga, menebus orang yang miliknya masuk ke dalam namanya untuk penubuhan sebuah kerajaan yang rohani dan harmoni. Penubuhan gereja bukanlah hasil sampingan rancangan pengaruniaan Tuhan. Ia adalah akar tunjang rancangan Tuhan kekal abadi. Kini gereja di bawah bimbingan Roh Kudus mencelikkan mata hati orang yang salah agar mengetahui tentang panggilanNya yang berpengharapan. Milik pusaka yang diperolehi pemercaya dalam Dia adalah kelimpahan dan kemuliaan. Dia menyatakan kekuasaan yang agung kepada pemercayanya. Oleh itu, kita yang dipanggil ke dalam Kristus, menjadi kudus, tidak bercacat cela dan supaya anugerah yang muliaNya di puji puji.

ii. Jemaat adalah kerja Tuhan dalam Kristus

Memandangkan penubuhan gereja adalah rancangan Tuhan, bagaimana dengan praktiknya Tuhan melancarkan rancangan itu? Alkitab menyatakan “Kita adalah kerjaNya, dicipta dalam Yesus Kristus”. Sebelum jemaat dipanggil, ia hidup dalam maut dan dosa, kerana belas kasihan dan anugerah Tuhan serta kita percaya pada khasiat darah Yesus, maka dari “maut” masuk ke “hidup”. Nyawa rohani kita dihidupkan kembali dipenuhi tenaga untuk berbuat baik, teladani Kristus dan meneruskan kerja yang diberikan Kristus kepada kita ; agar kita jadi pendamai Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia. Demikian lebih menyerlahkan kemuuliaan Tuhan.

iii. Jemaat adalah rahsia Tuhan dalam Kristus

Penubuhan jemaat membolehkan barangsiapa yang percaya pada injil Yesus Kristus, tanpa beza kaum bangsa, lelaki, perempuan, tua, muda, merdeka atau hamba, sama sama dipanggil terima janji roh kudus dan menjadi keturunan Tuhan. Ini adalah rahsia yang amat besar, ia juga tidak diketahui dengan jelas oleh manusia zaman perjanjian lama. Dari dulu hingga kini, “cita cita dunia” telah melalui banyak usaha, dalam hati manusia duniawi, gol yang agung ini nampaknya telah dinafikan dan rasa ia tidak akan tercapai, kerana selama ini belum pernah ada damai sejahtera datang pada manusia. Ini disebabkan manusia asyik bertungkus lumus dalam darah daging mereka tanpa penyertaan Tuhan, sudah tentu ia amat mengecewakan. Namun hari ini cita cita yang diwujudkan Tuhan melalui jemaatnya adalah jauh melebihi dari permintaan manusia, supaya kita melahirkan suatu pengharapan yang baru dan aktif terhadap masa depan kita. Pengharapan ini berasal dari kemuliaan dan kuasa roh kudus Tuhan yang berkelimpahan. Dengan demikian, umat Kristus dengan beriman dan kasih sebagai asas, harus melengkapkan kerja agung yang diserahkan Tuhan supaya manusia duniawi boleh keluar dari kehampaan dan masuk ke dalam pengharapan, agar Tuhan dalam jemaatnya, di dalam Kristus perolehi kemuliaan sampai selama lamanya.

 

B. Prinsip Kehidupan Gereja.

Ketika Paulus terfikir rancangan Tuhan yang mulia itu, dia amat mengharapkan Tuhan mencelikkan “mata hati” pemercaya agar pemercaya mengetahui rancangan Tuhan yang agung itu dinyatakan dalam gereja dan bagiamana memberkati orang yang percaya kepadaNya tanpa batasnya. Sekiranya pemercaya tidak mengenali rancangan Tuhan yang kekal itu maka bukan sahaja tidak dapat memujiNya bahkan tidak pandai mengambil berat dan menyertai rancangan Than. Oleh itu, kita perlu menjalani kehidupan gereja yang mulia dengan berlandaskan kehendak Tuhan setelah kita faham rancangan Tuhan yang agung itu. Kita membincangkan konsep kehidupan gereja seperti berikut:

Prinsip Sekutu/Bersatu

Merupakan tubuh Kristus yang mulia maka pemercaya harus bersatu di dalam Tuhan. Dengan adanya kesaksian dari persekutuan gereja barulah orang dunia mengetahui Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa Kerajaan Syurga (Yoh 17:21). Dasar penyatuan gereja ialah “satu tubuh, satu Roh, satu Tuhan”. Dengan merujuk kepada dasar ini maka kelakuan pemercaya dalam kehidupan gereja pasti ada pemikiran dan kasih yang sama iaitu ada sejenis pemikiran dan kasih. Cara-cara untuk menyatupadukan gereja adalah dalam segala hal perlu rendah hati, lemah- lembut, bersabar, saling mengampuni demi kasih, saling berhubung dengan damai, tidak berkomplot, tidak tamak akan kemuliaan yang sia-sia, rendah diri, memandang orang lain lebih kuat daripada diri sendiri; bukan sahaja memperhatikan hal diri sendiri tetapi kepada orang juga dan haruslah mempunyai hati seperti hati Kristus barulah dapat mencapai tujuan perpaduan ini.

Prinsip pelayanan

Gereja tidak hanya ada kewujudannya tetapi perlu tumbuh dan matang. Cara pertumbuhan gereja adalah melalui hasil pelayanan dari setiap pemercaya yang saling melayani. Karunia datangnya dari Tuhan dan karunia adalah berbeza dengan kebijaksanaan manusia. Karunia adalah diberikan oleh Tuhan kepada setiap pemercaya yang diselamatkannya. Tuhan memberikannya menurut iman seseorang pemercaya untuk menggenapkan pekerjaan suci Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus.

Sekiranya penggembala bersungguh-sungguh memberi pimpinan kepada para pemercaya menjalankan tanggungjawab masing-masing dan setiap pemercaya juga rela bertanggungjawab dengan sedaya-upaya untuk mencungkil, mengasah dan mengaplikasikan karunia yang diperlolehi dalam hal pelayanan, maka seluruh anggota Kristus dapat menyatakan kehidupan aktif. Gereja dapat didirikan dalam kasih secara beransur-ansur dan berkembang maju. Kita juga akrab bersatu dengan adanya didikan firman kebenaran ini tanpa goyah walaupun hidup dalam keadaan sekitar yang penuh dengan pengajaran-pengajaran palsu. Oleh itu, perkembangan atau keruntuhan gereja berkait rapat dengan kita.

Prinsip Kekudusan

Gereja telah pun dipanggil oleh Tuhan kita, maka kita yang menjalani kehidupan dalam gereja perlu menjadi anak-anak terang dalam segala perlakuan kita. Oleh itu, kita perlu lepaskan diri daripada niat dan perlakuan yang najis dahulu, sebaliknya mengisi masa lapang dan melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh Bapa Syurga. Dari segi positif, haruslah meneladani Kristus yang selepas dibaptiskan, diurapi oleh Roh Kudus sehingga orang lain dapat melihat penyertaan Tuhan dengan Dia serta menjalani kehidupan yang penuh kekudusan dan kemenangan.

Cara yang paling baik untuk melatih kehidupan rohani yang kudus adalah melalui kehidupan gereja. Dalam kehidupan yang saling berinteraksi, bercakap jujur berdasarkan kasih, saling melatih rohani, saling membangun dan saling mentaati kepada yang dilantik. Oleh itu, kita perlu sering kebaktian terutama sekali pada akhir zaman ini. Kita lebih perlu saling menasihati agar tidak disesatkan oleh dosa yang akan mengakibatkan kehilangan hidup.

 

C. Kawasan Kehidupan Gereja/Jemaat

Kehidupan jemaat bukan terhad kepada berbagai jenis aktiviti dalam gereja saja tetapi kehidupan jemaat adalah melampaui had ruangan. Oleh itu, jemaat bukan disebutkan sebagai jemaat hanya ketika seluruh pemercaya berhimpun tetapi berkaitan secara kumpulan, persahabatan di kawasan sekolah, kehidupan keluarga kristian; bahkan penganut kristian memegang pelbagai jawatan dalam masyarakat, kesemuanya ini adalah merupakan kehidupan jemaat. Sama seperti garam, ia tidak semestinya disimpan di dalam bekas garam, barulah digelar sebagai garam. Apabila garam digunakan dalam berbagai jenis makanan, ia tetap adalah garam . Oleh itu, kehidupan gereja meliputi seluruh hidup kita. Diri kita adalah bayangan gereja. Jadi, bagaimanakah kita dapat memuliakan gereja Tuhan?. Di sini terdapat tiga butir sebagai rujukan:

i. Dari segi keluarga

Keluarga merupakan unit yang paling asas dalam jemaat dan dasar kepercayaan seseorang juga dikukuhkan melalui keluarganya. Lantaran itu, apakah gereja dapat dimuliakan berkaitan rapat dengan penyataan kehidupan sesebuah keluarga. Sesebuah keluarga kristian yang sempurna adalah didasarkan melalui dua jenis hubungan yang seiringan antara suami isteri dan antara ibu bapa dengan anak; suami perlu mengasihi isterinya, isteri harus mentaati suaminya sana seperti Kristus mengasihi jemaat dan jemaat mentaati Krsitus. Anak-anak patuh kepada ibu bapanya di dalam Tuhan, menghormati ibu bapa, ibu bapa perlu mendidik dan memelihara anak-anak berdasarkan pengajaran Tuhan. Dasar kepercayaan orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Lama adalah melalui pengukuhan dari keluarga. Begitu juga dengan jemaat dalam Perjanjian Baru. Pada hari ini, jika kita tidak mementingkan kehidupan dalam kepercayaan keluarga maka samalah dengan tidak memiliki kehidupan jemaat yang akan menyusahkan pertumbuhan akar kepercayaan.

ii. Dari segi masyarakat

Penubuhan jemaat adalah digenapkan melalui tebusan dari darah Kristus yang berharga di antara semua bangsa. Tuhan inginkan setiap orang diselamatkan tetapi tidak rela seorang pun binasa. Ini merupakan kehendak Tuhan. Oleh itu, kehidupan masyarakat bagi seseorang Kristian perlu berlandaskan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dengan memberi faedah kepada orang lain sama seperti yang tercatat dalam Alkitab: “Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, hadapan mereka sahaja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang- orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahawa setiap orang, baik hamba, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan Tuhan kamu ada di Syurga dan Ia tidak memandang muka.” (Ef 6:5-9)

Dengan demikian, setelah seseorang kristian menerima anugerah Tuhan maka haruslah menceburi pekerjaan yang baik dan berusaha sedaya upaya dalam pekerjaan supaya injil Kristus yang rahsia dapat disebarkan melalui berbagai jenis pekerjaan dalam masyarakat untuk memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi, dapatlah diketahui bahawa kehidupan masyarakat adalah merupakan jalinan daripada kehidupan jemaat.

iii. Dari segi jemaat

Jemaat merupakan masyarakat baru yang diingini Tuhan, ia berbeza dengan masyarakat lama di sekitarnya. Namun demikian, masyarakat baru ini bukan merupakan sebuah masyarakat yang bersifat “pentingkan diri sendiri”. Menurut rancangan Tuhan, ia akan terus menebus orang yang dimiliknya dari masyarakat lama itu. Jemaat adalah sebuah masyarakat yang terbuka. Namun demikian, perhatian perlu diambil terhadap masyarakat lama berada dalam keadaan yang bertentangan/ bermusuh dengan masyarakat baru (Yoh 15:18-19). Ketika jemaat sedang berusaha meneruskan perkembangannya pasti akan membangkitkan peperangan. Kekuatan untuk berperang ini adalah bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, setiap pemercaya kristian perlu mengenakan pakaian ala tentera dengan bersenjatakan Firman Tuhan dan doa agar memperolehi kemenangan (Ef 6:10-18). Oleh itu kehidupan pemercaya Kristian adalah sejenis kehidupan berperang. Selain daripada sendiri perlu mengenali musuh, tujuan kehidupan sendiri dan arah perjalanan untuk maju ke depan juga perlu dikenalpasti agar dapat memberitakan rahsia anugerah keselamatan Tuhan demi menyempurnakan masyarakat baru yang dirancangkan oleh Tuhan, lantaran itu, gereja yang tidak menjalankan penginjilan dan tidak mewujudkan tugas penginjilan adalah merupakan gereja yang tidak tepat pada niat Tuhan. Sekiranya kita dapat mengenali butir ini dengan jelas, kita tidak akan terasa asing dan membuang masa. Sebaliknya, apabila kita memahami kehidupan gereja sebenarnya adalah kehidupan pemercaya kudus yang dirancangkan oleh Tuhan, maka ini membolehkan kita merasa lebih yakin terhadap kehormatan dan nilai kehidupan serta mempunyai pengharapan yang hidup agar dapat memajukan pekerjaan suci gereja.

 

Kesimpulan:

Seteleh kita mempunyai satu pemahaman terhadap kehidupan jemaat, adalah dipercayai bahawa kita juga telah memahami arah jemaat Tuhan yang dicita-citakan. Kita lebih bersyukur kerana dipilih oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain supaya menjadi umatNya yang dihargai. Dengan demikian, kehidupan kita lebih menampakkan nilainya di dalam Tuhan tanpa mensia-siakan anugerah Tuhan. Kita harus menurut beberapa konsep yang diwahyukan oleh Tuhan dalam buku Efesus dan dipadankan dengan keadaan kehidupan kita untuk menyelediki masalah yang berkaitan dengan kehidupan yang lebih indah kepada anda. Amin.

 

Bahan Rujukan (2)

Gereja adalah Rumah Tuhan.

Gereja hari ini sangat mementingkan perkembangan gereja. Tidak kurang gereja telah cuba merancang dan menggerakkan berbagai pekerjaan suci yang membantu perkembangan gereja. Contohnya: pekerjaan penyebaran injil tempatan, penginjilan luar negeri, perkembangan pendidikan agama, kemajuan penyatuan dan pelbagai segi kegiatan sudah mula menampakkan perlaksanaan pekerjaan Tuhan. Walaupun perkembangan pekerjaan suci gereja sungguh menggembirakan , namun sebahagian saudara-saudari mungkin menganggap gereja sebagai tempat pelayanan dengan mengabaikan pandangan bahawa gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan (I Tim 3:15). Rumah adalah satu tempat di mana seseorang dikasihi dan tempat untuk mempelajari kasih serta merupakan tempat seseorang meningkat dewasa.

Kasih Tuhan.

Kasih Tuhan tentu sekali dicurahkan kepada setiap pelusuk di dunia ini tetapi kita seharusnya dapat melayaninya dengan lebih mendalam. Alkitab sering mencatatkan bahawa jemaat adalah’Pengantin Perempuan’ bahkan menegaskan ‘Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diriNya bagi jemaat’ (Ef 5:25). Bagi yang ‘melarikan diri dari rumah’ secara spontannya akan merasakan dirinya telah kehilangan kasih Tuhan.

Kasih Antara Saudara-Saudari.

“Keistimewaan rumah adalah hubungan dan layanan kasih”. Tuhan Yesus berpesan agar pemercayaNya saling mengasihi (Yoh 13:34-35). Paulus mengasihi pemercaya dalam gereja sama seperti layanan ibu bapa anak-anaknya (I Tes 2:7-11). Gereja merupakan tempat di mana saudara- saudari hidup secara rukun dan saling mengasihi.

Pertumbuhan Rohani.

Alkitab menggambarkan pemercaya yang baru percaya kepada Tuhan seperti “bayi yang baru dilahirkan” (I Ptr 2:2) yang perlu melalui peringkat pertumbuhan barulah dapat mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (Ef 4:13). Bagi mereka yang kehilangan kehidupan jemaat yang sewajarnya, mungkin akan membunuh pertumbuhan kerohanian mereka kerana gereja merupakan tempat bagi seseorang pemercaya untuk menerima pengajaran, pengukuhan dan pengujian.

Catatan tadi adalah ‘standard’ yang digambarkan dalam Alkitab. Gereja adalah rumah Tuhan, juga merupakan rumah yang rohani bagi saya dan anda. Namun demikian, anda dan saya mempunyai tanggungjawab untuk mendirikan rumah ini. Perlakuan kasih dan yang dikasihi perlu dipelajari serta pengorbanan diperlukan dalam pertumbuhan kerohanian. Kehangatan rumah ini tidak akan dapat dirasai dengan mengikuti kebaktian sahaja. Kami mendorong anda agar menyertai penyataan ini; menceburkan diri dalam berbagai kebaktian penyempurnaan rohani dan seminar-seminar serta melibatkan diri dalam pekerjaan pelayanan barulah timbul perasaan ingin kembali ke rumah Tuhan.

Latihan Dalam Ketidakpuasan

Semasa seseorang tidak puas hati terhadap seseorang atau sesuatu perkara, akan timbulnya kritikan, sungut-sungut sehingga membenci di dalam batin dan mengakibatkan tindakan dalam kelakuan bermusuhan dengan orang itu atau perkara tertentu, namun tindakan dalam kelakuan ini tidak ada sebab-sebab munasabah. Jadi, bagaimana timbulnya emosi yang merasa tidak puas di dalam manusia?

 

Faktor-Faktor Ketidakpuasan:

1. Keadaan sekitar ~ Orang Israel tidak dapat menahan hati di tengah jalan, lalu mereka berkata- kata melawan Tuhan dan Musa (Bil 21:4-9), kehidupan sekitar padang gurun menjadikan umat berasa sangat menderita dan tidak dapat menyesuaikan diri, lalu mengeluarkan sungutan. Kadang-kala, di dalam kita juga akan timbulnya hati yang rasa tidak puas jika sekitar yang tidak sesuai dengan kehendak sendiri atau dengan tiba-tiba timbul perubahan yang amat besar lalu menerima tekanan yang besar.

2. Semasa pimpinan tokoh pemimpin dianggap tidak tepat atau lalai ~ Seperti umat pernah bersungut-sungut, bertengkar kerana tidak ada makanan (Kel 16:1-3), tidak ada air (17:1-3), tiada daging (Bil 11:4-6); Musa sebagai pemimpin tidak dapat menyumbangkan keperluan dalam kehidupan pada masa yang sesuai, bagaikan tidak berkekuatan lalu menerima serangan. Pada zaman rasul-rasul disebabkan ada orang yang lalai dalam sumbangan lalu terjadinya sungut- sungutan terhadap rasul-rasul (Kis 6:1). Sekiranya seseorang itu merasa pengurusan seseorang pemimpin adalah tidak sesuai dalam satu pertubuhan, gereja maupun dalam sebuah keluarga, maka akan timbul emosi merasa tidak puas hati.

3. Ketidakmampuan dalam kekuatan sendiri ~ Di bawah desakan Izebel, Nabi Elia melarikan diri ke bawah sepohon pokok arar dan memohon mati, ini kerana dia beranggapan dirinya tidak lebih baik daripada nenek moyangnya (I Raj 19:1-4), dia berasa tidak puas terhadap kekuatannya sendiri. Manusia selalu menetapkan sasaran sendiri, juga selalu memuaskan permintaan orang lain, terutamanya menjadikan permintaan ahli keluarga atau orang yang di sisinya sebagai sasaran, tetapi semasa mereka tidak dapat mencapai ketetapan sasaran sendiri atau permintaan orang lain, lalu akan mengeluh dan bersungut-sungut terhadap diri sendiri, hinggakan terus terjatuh dan tidak dapat bangun lagi serta merasakan kehidupannya kurang bermakna.

4. Orang lain yang hanya mementingkan dirinya ~ Seperti Yakobus, Yohanes serta ibu mereka yang bertanya kepada Yesus supaya dapat duduk di kiri dan kanan Tuhan dalam kerajaanNya. Ini menimbulkan kemarahan apabila perkara ini diketahui oleh murid-murid lain (Mat 20:20-24). Kita senang bertindak mengikut keinginan sendiri atau tidak sedar akan perbuatan sendiri yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi berasa tidak puas hati terhadap orang lain yang hanya mementingkan dirinya dan beranggapan ia akan merosakkan kemanfaatan seluruh pertubuhan, lalu selalu timbulnya kritikan dan ketidakpuasan.

5. Dipandang rendah ~ Hakim Gideon dipilih Tuhan untuk memimpin bilangan umat yang sedikit pergi berperang dengan musuh, kerana bersandar kepada bantuan Tuhan mereka mendapat kemenangan, semasa dia mengejar musuh, dia meminta orang-orang suku Efraim membantu untuk mengepung dan membunuh musuh, lepas perkara itu orang Efraim datang berkelahi dengan Gideon, menegur Gideon sebelum berperang mengapakah tidak terlebih dahulu memanggil mereka (Hak 8:1), orang Efraim beranggapan Gideon memandang rendah terhadap mereka, oleh itu mereka tidak puas hati. Manusia akan berasa tidak puas sekiranya dia beranggapan orang lain tidak ingin membahagikan kerja kepadanya atau tidak menjemput dia menghadiri aktiviti-aktiviti kerana memandang rendah terhadapnya.

6. Layanan yang tidak adil ~ Seperti melihat kemujuran orang-orang fasik, padahal orang benar menderita, maka akan merasa cemburu kepada mereka (Mzm 73:3); atau kerja sendiri lebih banyak daripada orang lain, lagi sengsara dan akan bersungut-sungut jika layanan yang diterima adalah lebih teruk daripada orang lain (Mat 20:1-12). Contoh-contoh tersebut ialah sebab-sebab yang selalu membangkitkan ketidakpuasan jika sendiri berasa menerima layanan yang tidak adil.

7. Timbulnya emosi dan perbuatan yang tidak puas mungkin masih ada banyak faktor yang lain, maka emosi dan perbuatan jenis ini menunjukkan batiniah yang tidak sihat, yang akan menghasilkan kesan yang tidak baik.

 

Kesan Ketidakpuasan:

1. Dari segi peribadi ~ Akan menghasilkan pelbagai jenis penyakit batiniah dan lahiriah (Ruj: Ams 18:14; 14:30).

2. Dari segi perhubungan antara manusia ~ Akan menghasilkan salah faham, kebencian, kritikan dan banyak lain-lain perbuatan yang bermusuhan, lalu merosakkan keharmonian antara manusia.

3. Dari segi terhadap Tuhan ~ Akan menghalang perhubungan antara manusia dengan Tuhan sehingga membangkitkan murka dan hukuman Tuhan (Ruj: Bil 11:1).

Oleh itu, Alkitab mengingatkan kita: “Jangan bersungut-sungut” (I Kor 10:10), “Jangan kamu bersungut- sungut” (Yak 5:9), “Jangan saling memfitnah, mencela” (Yak 4:11); jikalau sedemikian, bagaimanakah kita menghapuskannya?

 

Cara-Cara Membasmi Ketidakpuasan:

1. Percaya, bersandar dan berdoa ~ Kadang-kadang kita berasa tidak puas disebabkan tidak percaya terhadap perlindungan Tuhan dan tidak memahami aturan Tuhan dan kehendakNya. Setiap saat Tuhan melindungi dan memimpin kita, disebabkan Dia ingin kita menjadi perabot yang sesuai digunakan olehNya, dengan tidak henti-henti menguji kita, oleh sebab itulah tidak kira dalam keadaan apa sekali pun, serahkanlah kepada Tuhan melalui doa (Flp 4:6-7) dan tidak bersungut-sungut.

2. Menghormati orang lain (Flp 2:3) ~ Sama seperti Daud, tidak memandang rendah terhadap Raja Saul walaupun kekuatan Saul tidak melebihinya, sanggup nenunaikan kewajipan di bawah tangan Saul; juga tidak membencinya walaupun Saul mengejar untuk membunuhnya, sebaliknya dapat mengampuninya, ini disebabkan Daud menghormati Saul yang adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Hari ini kita tidak boleh memandang rendah terhadap orang-orang yang tua atau kemampuan orang lain yang tidak seperti kita, sebaliknya harus banyak menyumbangkan tenaga sendiri untuk menolongnya agar berusaha dan memulihkan perkara yang dilakukannya sebagai satu kemuliaan. Di antara rakan yang sebaya juga dapat saling menghormati, mempergunakan karunia yang diperolehi untuk saling membantu, saling menopang supaya membasmikan ketidakpuasan yang negatif serta perbuatan yang saling mendengki.

3. Memahami diri serta menerima diri sendiri ~ “Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu fikirkan, tetapi hendaklah kamu berfikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing.” (Rm 12:3), dari ayat ini boleh diketahui kekuatan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang adalah tidak sama. Kita harus dengan sepenuhnya memahami keupayaan sendiri lalu menerima diri sendiri dan menetapkan sasaran yang tidak melebihi kekuatan sendiri, juga tidak berbanding dengan orang lain dan menganggap diri sendiri lemah, kerana Tuhan berkenan kepada manusia menurut apa yang ada pada dirinya (II Kor 8:12; Ruj: Luk 12:47-48). Dengan cara demikian, kita dapat belajar memuaskan diri dan mengucapkan syukur dan menjadi seperti Paulus yang dapat memenangi segala keadaan sekitar (Flp 4:11-12).

4. Menceburi dalam kerja secara positif ~ Jikalau manusia sentiasa berada dalam situasi terpaksa digerakkan, dan sentiasa bersendirian dan kesepian, pasti akan timbulnya ketidakpuasan terhadap orang, perkara dan hal di sekeliling senang menghasilkan serangan, kritikan terhadap orang lain, senang menghasilkan konflik dalam hati dan memandang rendah terhadap diri, kesemua ini tidak bermanfaat. Oleh itu, kita harus menlibatkan diri dalam kerja gereja dan keluarga, dengan lebih menumpukan perhatian kepada Tuhan dan orang lain, kurang menghitungkan kejayaan serta kegagalan diri (Ruj: Flp 2:4), pasti dapat mengelakkan pemikiran yang tidak puas, maka akan dapat melalui kehidupan yang lebih bersukacita serta bermakna.

5. Masyarakat kini yang kuat bersaing dan mementingkan keuntungan diri menjadikan manusia menghasilkan emosi ketidakpuasan. Namun, bagi kita sebagai umat Kristus, ia adalah sejenis latihan. Semoga kita dapat saling menghiburkan dan menasihati, dapat memenangi ujian ini, supaya dapat menikmati kehidupan manusia yang bersukacita, positif serta memuaskan.

Menerima Tanggungjawab Besar Perlu Melalui Latihan Dan Pengujian

 

Seseorang yang dipilih dari antara segala bangsa dan menganut ke dalam nama Tuhan, haruslah menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dipandang layak untuk dipakai Tuhan (II Tim 2:21) dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan manusia, kerana ini merupakan tujuan Tuhan menyelamatkan manusia (Yes 43:7). Seseorang dapat diutus dan dipergunakan oleh Tuhan yang Mahabesar dan Mahamulia, betapa agungnya tanggungjawab ini. Namun, orang yang ingin dipergunakan Tuhan harus diperlengkapi dengan nilai-nilai murni seperti kekudusan, kerendahan hati, kasih, ketaatan dan lain-lain. Kesemua budi pekerti ini hanya akan diperlengkapi selepas melalui proses latihan dalam penderitaan. Orang-orang kudus pada zaman dahulu yang dipergunakan oleh Tuhan dengan sepenuhnya yang tercatat dalam Alkitab, kesemua mereka telah memiliki latihan dan pengujian yang berat (Pkh 3:10). Terdapat satu pepatah yang berbunyi: “Ketika seseorang diberikan suatu tanggungjawab yang besar, pasti ia akan dilatih dengan setegas-tegasnya agar ia dapat melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya.”

Dari sini kita ketahui, seseorang dilatih dan diuji pada masa muda merupakan satu perkara yang baik (Rat 3:27). Ini kerana melalui latihan dan pengujian, kita boleh menyempurnakan diri dengan mengamalkan firman (Rm 5:3-4), dapat memperkayakan diri, untuk diperkenankan Tuhan agar dapat memikul tanggungjawab besar yang diamanatkan untuk melakukan segala pekerjaan mulia demi memuliakan Tuhan dan memanfaatkan manusia. Akhirnya menyempurnakan kehendak Tuhan. Daripada alkitab kita mengkaji tokoh-tokoh yang memikul tanggungjawab besar dan telah diuji seperti Yusuf, Musa, Daud dan Daniel sebagai rujukan kita bersama.

 

YUSUF

Yusuf merupakan anak kesebelas Yakub yang dilahirkan Rahel (Kej 33:22-24). Ia juga merupakan anak yang lebih dikasihi Yakub (Kej 37:3).

A. Latihan dan Pengujian yang dilalui Yusuf:

a. Ketika di rumah:
i. Kematian ibu semenjak kecil (Kej 35:16-20).
ii. Dibenci dan didengki oleh saudara-saudaranya (Kej 37:1-11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               iii. Dicelakai oleh saudara-saudaranya (Kej 37:18-28).

b. Setelah meninggalkan rumah:
i. Dijual menjadi hamba (Kej 35:16-20).
ii. Tidak tamak akan harta yang di bawah jagaannya (Kej 39:7-18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               iii. Mengalahkan godaan seks (Kej 39:7-18).

c. Ketika di dalam penjara:
i. Sabar menanggung penderitaan dalam penjara (Kej 39:20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ii. Mengambil berat tentang orang lain (Kej 39:22-23; 40:1-15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               iii. Dilupai oleh orang lain (Kej 40:23).

B. Tanggungjawab besar yang diterima Yusuf:

a. Menggenapkan kehendak Tuhan (Kej 15:13-14).
b. Menyelamatkan segenap kaum Israel (Kej 45:5-8; 50:19-20).
c. Memuliakan Tuhan di kalangan bangsa lain (Kej 41:16, 25-40).

 

MUSA

Musa adalah anak Amram dari kaum Lewi (Kel 6:19). Ketika masih bayi, ia diasuh oleh Puteri Firaun, membesar di dalam istana, dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya (Kis 7:22). Ia juga adalah yang berkemungkinan besar meneruskan takhta diraja Firaun ataupun menjadi tokoh utama dalam dunia politik Mesir.

A. Sifat asal Musa

a. Ganas (Kel 2:12).
b. Congkak (Kel 2:13-14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   c. Penakut (Kel 2:14-15).

B. Setelah dilatih dan diuji selama 40 tahun di Midian (Sifat Musa)

a. Lemah lembut (Bil 12:3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 b. Setia (Ibr 3:2, 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           c. Rajin/ Tekun (Kel 18:13-14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     d. Baik hati (Kel 32:30-32).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e. Tabah dan cekal (Ul 8:2).

C. Tanggungjawab besar yang dipikul Musa

a. Mengalahkan Firaun dan orang-orang Mesir (Kel 12:13-36).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       b. Memimpin umat Israel keluar Mesir (Kel 3:10; 12:40).
c. Menjadi nabi yang paling agung (Ul 34:10-11).

 

DAUD

Daud merupakan anak Isai, keturunan Boas dari kaum Yehuda (I Taw 2:9-15); ketika Yakub memberkati anak-anaknya, dengan khasnya Yehuda ditetapkan sebagai moyang kepada keturunan diraja (Kej 49:8-10). Daud dilahirkan di Betlehem dan namanya bermaksud “Yang Dikasihi”.

A. Latihan dan pengujian yang dilalui Daud sebelum menjadi raja (3 peringkat)

a. Peringkat Kanak-kanak ~ Latihan Kerohanian
i. Keadaan keluarga: Imannya dipupuk (Rut 4:18-22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ii. Kerjaya: Setia dalam pekerjaannya (I Sam 16:11);
iii. bersandar kepada Tuhan untuk menang (I Sam 17:34-37).
iv. Pergaulan rohani: Menjadikan Tuhan sebagai gembalanya (Mzm 23:1-6).

b. Peringkat Hamba ~ Latihan Keimanan
i. Mengalahkan Goliat: Beriman dan memuliakan Tuhan (I Sam 17:31-49).
ii. Menjalinkan perikatan yang rapat dengan Yonatan: Saling mengasihi, cerdas dan pintar (I Sam 18:1-5).
iii. Dibenci raja Saul, namun tetap setia dan taat (I Sam 18-20).

c. Peringkat Melarikan Diri ~ Latihan Akhlak
i. Tidak mencelakakan Saul di En-Gedi (I Sam 24). ii. Tidak mencelakakan Saul di Zif (I Sam 26).
iii. Bersandar kepada Tuhan ketika menghadapi kesusahan besar di Ziklag (I Sam 30).

B. Tanggungjawab besar yang dipikul Daud

a. Diurapi menjadi raja (I Sam 16:13; Mzm 78:70-72).
b. Mengalahkan Goliat dan menyelamatkan seluruh kaum sebangsanya (I Sam 17:50).
c. Menyatukan dan membangkitkan semula kerajaan Israel.
i. Tanahair: Diterokai seluas sehingga ke batasan-batasan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham (Kej 15:18; I Raj 8:65; II Taw 7:8).
ii. Iman :Memimpin umat Israel giat melayani Tuhan (I Taw 15, 16, 17 dan 22).

 

DANIEL

Daniel merupakan kaum bangsawan dari negara Yehuda. Pada 606 sebelum masihi, ketika tentera besar Nebukadnezar, raja Babel telah menyerang Kota Yerusalem, Daniel merupakan salah seorang Yahudi yang buat pertama kalinya ditawan. Ketika itu, dia berumur kira-kira 15-16 tahun. Dia ditawan ke Babel bersama dengan tiga orang sahabatnya.

A. Latihan dan pengujian yang dilalui Daniel (Boleh dibahagikan kepada 3 peringkat)
a. Peringkat muda:
i. Keadaan keluarga: Memelihara kekudusan dan kebiasaan berdoa adalah dipupuk semenjak kecil.
ii. Kerusuhan dan peperangan (II Raj 24-25; II Taw 36). iii. Kerajaan binasa (I Raj 25; II Taw 36).

b. Peringkat ditawan:
i. Bertekad tidak mengecap santapan dan minuman anggur raja selama 3 tahun (Dan 1:5, 8).
ii. Bergaul dengan sahabat yang baik, bersatu hati dan saling membantu (Dan 1:3-19; 2:17- 18; 3:16-21; Ams 27:17).
iii. Rajin mempelajari pelbagai jenis pengetahuan (Dan 1:17-20).

c. Peringkat menjadi pembesar:
i. Bersandar pada doa untuk menyelesaikan masalah ketika menghadapi kesusahan (Dan 2:18-19; 6:5-28).
ii. Dilupai namun tetap bersabar dalam segala hal (Dan 5:10-13).
iii. Berjawatan tinggi selama berpuluh-puluh tahun tanpa sebarang kesalahan (Dan 6:4-5).

B. Tanggungjawab besar yang diterima Daniel
a. Memuliakan Tuhan di kalangan bangsa lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          i. Bersaksi di depan raja (Dan 2:27-47).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ii. Membolehkan raja bangsa asing mengenali Tuhan (Dan 2:47; 4:34-37; 6:25-26).                                                                                                                                                                                                                                                                                         b. Menjadi seorang nabi besar yang sangat dikasihi (Dan 9:23; 10:11, 19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 c. Menjadi pembesar di negara bangsa asing dan melindungi umat pilihan (Dan 2:49; 6:1-3).

 

”Kerana tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Kerana walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Kerana tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia.” (Rat 3:31-33)

Kehidupan Keluarga

Kehidupan Keluarga

Menurut catatan Alkitab, “Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah?” (1 Tim 3:5). Ayat Alkitab ini sama dengan pelajaran di universiti bahawa “bagi seorang yang ingin memerintah negaranya dengan baik, terlebih dahulu harus tahu mengurus keluarganya dengan baik”, dan “pengurusan keluarga yang baik diikuti dengan pemerintahan negara.”

Bagi masyarakat, keluarga merupakan asas bagi kehidupan individu, bertambahnya bangsa, penubuhan negara serta susunan masyarakat. Demi memperolehi satu masyarakat yang damai dan sejahtera, terlebih dahulu harus mempunyai keluarga yang sempurna.

Bagi jemaat pula, keluarga merupakan asas bagi kepercayaan individu, penyebaran injil, kemajuan gereja dan susunan jemaat. Sekiranya kita berharap iman pemercaya teguh, jemaat maju, maka terlebih dahulu harus mempunyai keluarga yang sempurna.

Hidup manusia bagaikan lautan yang pahit, selalu terjadi perkara yang tidak diingini. Pakar psikologi Flugel berkata, “Kehidupan manusia yang sukacita meliputi 50%, menderita 22% dan yang tidak pahit (derita) dan tidak gembira meliputi 28%. Pandangan demikian hampir menyerupai kenyataan. Akan tetapi 22% penderitaan dalam hidup dan kekosongan hidup manusia telah pun menyebabkan manusia sukar untuk memikulnya. Hanya kenikmatan kebahagiaan dalam keluarga merupakan bahagian yang diperoleh manusia dalam hidup yang sia-sia (Pkh 9:9; 5:18-20; Mzm 128:3). Sekiranya manusia tidak mendapat suatu keluarga yang bahagia, ini merupakan satu perkara besar yang menyedihkan dalam hidup masa kini.

Bagaimana menjalani kehidupan keluarga bercorak Kristianiti?

A. Keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat: Mengakui dosa diri sendiri.
Bertindak terhadap dosa diri sendiri
Meninggalkan dosa.

B. Bagaimana saling berhubung:
1. Antara suami dan isteri
2. Antara ibu bapa dengan anak

C. Dasar keluarga – Perkahwinan:
Isteri – pembantu yang sesuai bagi suami (teman). Melahirkan dan mengasihi anak.
Suami akan meninggalkan ibu bapa dan bersatu dengan isterinya.

D. Membujang dan kahwin: Membujang atau harus berkahwin.
Bagaimana mencari teman (menyediakan syarat-syarat diri sendiri) Bagaimana memilih teman (syarat memilih – sepadan)

E. Isteri:
Patutkah tunduk (taat) kepada suami? Bagaimana tunduk (taat) kepada suami?

F. Suami:
1. Patutkah menjadi kepala isteri?
2. Bagaimana menjadi kepala isteri? G. Mendidik anak
1. Bagaimana menjaga anak?
2. Bagaimana mengajar anak?

H. Bagaimana hidup dengan suami yang belum percaya? I. Lain-lain
J. Bahan-bahan rujukan

1. Kehidupan keluarga umat Kristian
Pengarang: Adam Jackye
Penerbit : Persatuan Pendidik Agama Negeri China

2. Firman suami isteri
Pengarang : Kuo Zhe Ming
Majalah Roh Kudus naskhah ke 320 hingga 321

3. Bagaimana menjadi ibu bapa?
Pengarang: Doktor Tao
Penerbit : Penerbit Chang Qiao

 

Pertama: Perihal Hidup Bujang

(Dipetik dari ‘Kehidupan Keluarga Kristian’ – mencari teman –dikarang oleh Adam Jackye)

Mencari Teman

Firman Tuhan jelas menunjukkan kepada kita bahawa manusia secara lazimnya harus berkahwin. Ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Tuhan tidak berniat membiarkan dia keseorangan lalu berkata, “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja.” Lantaran itu memang tidak bersalah jika orang bujang berharap untuk berkahwin kerana itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada orang yang menerima karunia untuk hidup bujang tetapi ada pula yang dikaruniakan untuk berkahwin. Jika seseorang telah menerima karunia hidup bujang tetapi tetap mahu berkahwin atau bersungut-sungut tentang nasibnya, maka dia berdoa. Sama juga, jika seorang itu telah menerima karunia untuk berkahwin tetapi tidak menggunakannya, dia juga berdosa. Oleh itu, setiap orang harus mencari karunianya yang datang dari Tuhan dan hidup menurutnya. Karunia Tuhan itu tidak diberikan dengan sembarangan, manusia juga tidak boleh sembarangan menggunakannya. Apabila kita sedar akan karunia kita, haruslah menggunakannya sebaik-baiknya untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan memberi kasih karunia kepada manusia adalah demi menggenapkan kehendak-Nya serta memberkati umat-Nya agar beroleh manfaat. Umat Tuhan harus mengaku bahawa karunia daripada Tuhan yang dibahagikan menurut kehendak-Nya adalah yang bersesuaian biarpun mereka belum lagi melihat faedah karunia tersebut. “… Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu (termasuk karunia untuk hidup bujang atau berkahwin) untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan.” (Rm 8:28).

Umat Kristian yang bujang sentiasa tidak berpuas hati dengan keadaan hidup mereka, ingin berkahwin dan sentiasa bersusah hati atas keadaan diri mereka sendiri. Bagaimana untuk memperbaiki keadaan yang sering terjadi ini? Terdapat beberapa perkara yang harus dilakukan. Pertama, gereja harus mengaku bahawa peluang yang diberikan kepada pemercaya belia yang belum berkahwin itu untuk bergaul terlalu sedikit, jemaat harus bertaubat (insaf) atas perkara ini serta melakukan perkara yang ‘sepadan dengan pertaubatan’. Ini termasuklah mula menyediakan dengan baik aktiviti-aktiviti bagi mereka yang bujang, contohnya ‘Perhimpunan bersara’, ‘Perhimpunan Keraian’, ‘Perhimpunan Persahabatan’, bahkan memberi perkhidmatan temu janji bagi pemercaya dan cara-cara yang baru demi membantu belia yang belum berkahwin mendapat jodoh yang sepadan. Ibu bapa juga harus memikul tanggungjawab untuk membantu. Keluarga boleh menyediakan tempat agar anak-anak dapat bertemu. (Rujuk: 1 Kor 7:36 – ibu bapa memikul tanggungjawab yang penting dalam hal ini). Hari ini, terdapat banyak perkara yang boleh dilakukan.

Apa pula yang harus dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang bujang (khasnya perempuan)? Terutamanya perempuan Kristian yang belum berkahwin, apakah yang harus dilakukan? Ini merupakan masalah yang realistik dan harus dihadapi dengan cara langsung.

Terlebih dahulu, dia haruslah sedar akan karunianya sendiri dan dengan teliti menyelidiki diri sendiri berdasarkan 1 Kor fasal 7, ayat-ayat Alkitab ini menyatakan kebaikan seseorang tetap diam seorang diri pada waktu penganiayaan (26-27). Dia boleh menyelidiki karunia diri sendiri, seperti hawa nafsu seks (2, 8-9). Perkahwinan merupakan perkara yang biasa jika dalam keadaan yang aman (tiada penganiayaan), oleh itu, biasanya gadis mempunyai karunia untuk berkahwin. Dalam keadaan demikian, dia harus mengembangkan karunia ini dan menggunakannya. Seterusnya kita akan lebih banyak membincangkan hal ini. Sekiranya seorang gadis menerima karunia untuk hidup seorang diri, dia harus rela berbuat demikian dan mempersiapkan diri dalam pekerjaan yang nyata diberikan Tuhan kepadanya. Dia seharusnya tidak takut menghadapi masa depan, juga harus faham bahawa ketika Tuhan memanggil anak-anaknya, Dia sudah tentu akan memberi kekuatan kepada mereka dan membantu mereka untuk menyempurnakan kehendak-Nya. Tetapi sekiranya seorang gadis itu telah berumur 26-27 tahun dan sangat ingin berkahwin tetapi tidak dapat mencari seorang saudara Kristian, apakah yang harus dilakukan? Sekiranya dia menganggap dirinya mempunyai karunia untuk berkahwin, sekurang- kurangnya dan tiga perkara yang harus dilakukannya.

1. Berdoa untuk hal ini

Kamu membantah dan berkata, “Saya telah berdoa, adakah saya harus berdoa untuk hal ini sepanjang hari?” Saya tahu kamu telah berdoa tetapi bukan setakat itu sahaja. Biasanya saudari yang belum berkahwin mempunyai sikap yang tidak bersesuaian dengan Alkitab dalam hal doa, mereka fikir hanya boleh berdoa sahaja dan tindakan yang lain adalah yang ‘tidak rohani’. Ketika kamu berdoa bagi makanan seharian, adakah kamu berpeluk tubuh sahaja dan duduk di bawah pokok untuk menanti buah jatuh dari langit? Kamu menjawab, “Tidak, tentu sekali tidak.” Baik, setelah berdoa, kamu pergi bekerja, makanan yang kamu makan setiap hari itu merupakan balasan daripada doamu dan biasanya Tuhan memberi jawapan melalui pekerjaanmu. Sebenarnya kamu harus berkata dalam doa, “Oh Tuhan! Berilah peluang untuk saya bekerja, berikanlah saya kesihatan untuk bekerja dan berkatilah pekerjaan saya.” Kemudian doa itu harus ditambah dengan usaha. “Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan” (2 Tes 3:10). Sungguhpun dia berdoa dengan mengatakan, “Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”, dia tetap harus pergi bekerja. Begitu juga dengan gadis yang bujang dalam mencari pasangan. Dia seharusnya berdoa tetapi juga harus berusaha mencarinya. Inilah dua butir yang seterusnya.

2. Buat persediaan diri bagi perkahwinan

Sekiranya kamu pasti bahawa Tuhan ada mengaruniakan karunia untuk berkahwin kepada kamu, maka haruslah kamu mula memupuk karunia tersebut. Ini sekurang-kurangnya merangkumi 3 perkara:

Menyerlahkan kebolehan kamu dalam mengurus kerja rumah tangga, belajar memasak, menjahit serta mendampingi anak-anak kecil dan lain-lain.

Mengusahakan diri supaya kelihatan lebih menarik. Sekiranya kamu perlu berdiet, berdiet dengan baik. Jika kamu tidak tahu bagaimana untuk memilih pakaian atau memiliki fesyen rambut yang sesuai, haruslah belajar. Namun, janganlah hanya mementingkan dandanan sahaja, sebaliknya usahakanlah diri agar menjadi seorang yang mempunyai daya tarikan. Walaupun perlu kelihatan menarik secara lahiriah ((Why 21:2; 19:7-8) di sini menggambarkan pengantin perempuan berdandan untuk pengantin lelaki), namun janganlah terlalu mementingkan aspek lahiriah sehingga hanya mengutamakan kecantikan dalam hidup (Sila perhatikan Ams 31:30; 1 Ptr 3:3-5). Di sini telah membentangkan tiga butir yang terpenting, yakni memelihara sifatmu sebagai seorang perempuan Kristian yang penuh semangat. Bagi seorang saudara (yakni jenis yang kamu harapkan), keindahan dalaman yang ditampilkan oleh seorang Kristian yang bersemangat jauh lebih menarik daripada seorang yang hanya mempunyai paras yang jelita tetapi yang dalamannya adalah kekosongan belaka. Sekiranya seorang saudari mempunyai kebolehan mengurus rumah tangga dan rupa paras yang elok serta juga merupakan Kristian yang bersemangat, dia tentu merupakan seorang gadis yag sangat menarik.

3. Maju menuju ke arah tujuan

“Apa?” Dengan terkejut kamu berkata, “Masakan saya sendiri yang harus pergi mencari seorang saudara?” Biar saya tanya balik, “Tidak haruskah kamu pergi bekerja mencari rezeki?” Jika ingin menjadi seorang setiausaha, bukan saja harus berdoa tetapi juga harus memperlengkapi diri menjadi seorang setiausaha yang baik dan pada masa yang sama mencari satu pekerjaan. Demikian juga, kamu harus mencari seorang suami.

Tetapi bagaimana melakukannya merupakan satu masalah yang besar. Pertama sekali, saya mengingatkan kamu agar jangan menyertai ‘persatuan perempuan bujang yang banyak sungutannya’. Ini kerana hanya ada rungutan di situ dan bukan usaha untuk memperbaiki diri. Rungutan hanya menimbulkan penderitaan, kekecewaan dan putus asa. Kamu tidak mempunyai masa melakukan perkara ini. Kamu seharusnya bekerja. Sekiranya kamu telah menyertai persatuan demikian segeralah mengundurkan diri.

Pergilah ke tempat yang mempunyai saudara Kristian, memilih satu pekerjaan yang dapat berhubung dengan saudara Kristian biarpun gajinya kurang sedikit. Juga harus mengikuti Persatuan Bersara dan Kelas Pengkajian Alkitab agar berpeluang bertemu dengan saudara Kristian. Sesungguhnya ini bukanlah satu-satunya tujuan kita mengikutinya (sekurang-kurangnya bukan tujuan utama). Namun, ini tidak bermaksud ia tidak boleh menjadi salah satu sebab kamu mengikutinya. Mungkin kamu perlu menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Kristian. “Apa? Mencari suami Institusi Pengajian Tinggi? Bukankah itu satu motif yang sangat hina?” Sebenarnya, ini juga boleh menjadi satu motif yang baik bagi seorang gadis memasuki Institusi Pengajian Tinggi Kristian. Kamu boleh meminta pendeta menolong kamu untuk mencari seorang suadara Kristian yang sedang mencari saudari Kristian yang sesuai dalam perkahwinan. Keluarga Kristian di dalam gereja boleh juga menjemput saudara-saudari yang sesuai ke rumah mengikut kebaktian keluarga. Di samping itu, kamu juga boleh meminta tunjukajar daripada saudari yang telah berkahwin yang menampilkan kesaksian keluarga Kristian tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Pendapat yang baik akan dapat membantu.

Tidak kira apa yang kamu lakukan, haruslah memfokus keadaan kamu pada masa ini serta memperbaikinya. Harus pastikan apa yang kamu lakukan adalah memuliakan Tuhan dan memegang firmannya. Sekiranya Tuhan memberi kamu karunia untuk berkahwin dan kamu sendiri juga memupuk kebolehan mengurus rumah tangga, berusaha menjadikan diri sendiri lebih indah dan menarik serta dipenuhi dengan kehidupan Kristus – kesemua ini kamu serahkan dalam doa di dalam Roh – maka kamu ada alasan yang kukuh untuk mempercayai bahawa Tuhan akan mengutus seorang saudara yang sesuai kepadamu pada masa yang sesuai. Kemudian kamu boleh percaya dengan tenang dan menanti Tuhan bekerja. Kemungkinan Dia ingin menyediakan kamu dalam pelbagai segi, cuma kamu sendiri tidak memahaminya.

Mungkin kamu berasa kecewa dalam penantian, namun, sekiranya kamu sudah berusaha dan berdoa, maka serahkanlah yang selebihnya ke dalam tangan Tuhan yang berhikmat. Apa yang pasti ialah kesudahannya pasti dapat memuliakan Tuhan dan kamu sendiri akan diberkati.

Kesimpulan:

Menyedari karuniamu, menyerlahkan dan menampilkan karuniamu.

 

Konsep Yang Salah Tentang “Secocok”

Perkataan secocok (sepadan) merupakan istilah yang berbahaya, dalam Alkitab tidak menggunakan istilah ini, biasanya ia dapat dilihat dalam hasil karya pada moden serta sangat popular diperbincangkan, ertinya menyebabkan orang salah faham dan tidak bersesuaian dengan Alkitab. Konsep “secocok” tidak kira digunakan atas diri pemercaya atau bukan pemercaya kristian kemungkinan akan mengakibatkan akibat yang buruk.

Apakah erti “secocok” ini? Biasanya ketika manusia menggunakan perkataan ini, ertinya menunjukkan kepadanan sikap, minat atau latar belakang bagi dua orang. Oleh itu ia dianggap kemungkinan memperolehi kebahagiaan dalam perkahwinan mereka lebih besar daripada orang yang tidak padan. Cuba renungkan, mungkinkah kerana ekonomi mereka sama atau kedua-dua mereka suka bermain tenis atau bapa bagi kedua-dua pihak suka memakai pakaian yang sama ketika bekerja ini dapat menjaminkan kebahagiaan dalam perkahwinan? Konsep ini tidak bersesuaian (menurut) dengan dasar Alkitab. Konsep bagi “secocok” ini harus diselidiki semula.

Kenyataan dalam Alkitab menunjukkan tiada dua orang yang saling padan, tidak kira sama ada latar belakang mereka adalah sama. Kita dilahirkan oleh orang berdosa, ini menunjukkan berdasarkan sifat asal kita, kita tidak dapat berpadanan dengan orang lain. Jika dua orang ingin dipadankan, terlebih dahulu harus menjadi seorang Kristian, kemudian berusaha untuk saling berpadanan (melalui karunia Tuhan). Tidak ada pasangan yang dilahirkan sepadan, melainkan melalui Roh Kudus dalam hidup yang menguduskan.

Jika demikian, bagaimana memilih teman? Hanya ada dua permohonan yang tidak boleh kurang:

1. Pihak lain adalah Kristian.

2. Haruslah kamu berdua sanggup menggunakan firman dan cara Tuhan untuk menunjukkan bahawa kamu semakin dapat berhadapan dengan masalah, membincangkan masalah dan menyelesaikannya. Dalam perkahwinan, jika segi ekonomi, bangsa, umur dan lain-lain berpadanan memang baik, tetapi ini bukan yang utama; sebenarnya itu hanya merupakan faktor sampingan sahaja dalam perkahwinan. Faktor utama adalah kedua-dua mereka itu menerima anugerah keselamatan. Kedua ialah dapat menggunakan cara yang bersesuaian dengan Alkitab untuk mengatasi masalah. Pasangan yang mempunyai kemampuan yang demikian sungguhpun mempunyai latar belakang yang berbeza tetap akan mendapati bahawa mereka saling menjadikan kehidupan lebih menarik. Soal berbeza (atau sepadan) adalah persoalan suka atau tidak saja dan bukan masalah yang penting. Sekiranya tidak mengejar kekuatan untuk mengatasi masalah berdasarkan Alkitab, mereka tetap tidak dapat dipadankan walaupun latar belakang kedua-dua orang berdosa sama.

Lantaran itu, sebelum menentukan sama ada berkahwin atau tidak, terlebih dahulu ujilah diri sendiri: adakah kita dapat menghadapi masalah dan mengatasinya bersama-sama? Umat Kristian patut berbuat demikian dan tiada perkara lain yang lebih penting daripada ini. Tidak kira berapa jauh perjalanan yang telah kamu tempuhi, kamu tetap perlu terus menghadapi masalah dan mengatasinya. Sekiranya pihak lain tidak rela menyelesaikan masalah bersama dengan kamu melalui cara dalam Alkitab yang memuliakan Tuhan sebaliknya pergi mencari “pakar masalah”, maka tidak perlu bergaul bagi dengannya. Sekiranya dia tetap tidak berubah maka jangan merancang berkahwin dengannya, juga memberitahunya sebab-sebab kamu tidak dapat bergaul lebih rapat. Sekiranya dia tetap tidak mahu menyelesaikan masalah berdasarkan ketetapan dalam Alkitab, carilah jodoh yang lain.

Sekiranya berharap untuk menyelesaikan masalah berdasarkan ketetapan dalam Alkitab tetapi kekurangan kekuatan melakukannya, sebabnya mungkin salah satu dari antara dua sebab berikut:

i. Pihak lain tidak rela sepenuhnya untuk belajar menyelesaikan masalah melalui cara-cara Tuhan, ataupun tekad ini tidak cukup kuat. Sekali lagi ditekankan, jika keadaannya tidak banyak berubah, jagan bergaul dengannya.

ii. Kemungkinan pihak lain tidak tahu bagaimana mengubahnya. Maka sekiranya ada teman pembantu yang baik untuk berusaha bersama pasti akan mencapai tujuannya lambat-laun. Dalam keadaaan ini, harus bersabar dan berusaha mendapatkan bantuan yang betul. Tetapi sebelum pihak lain menunjukkan apa-apa perubahan atau kemajuan, jangan berkahwin dengannya. Ingatlah bahawa Tuhanlah yang bekerja. Dia bukan sahaja memberi kerelaan hati kepada manusia tetapi juga kekuatan untuk melakukannya (Flp 2:13; 2 Kor 8:10).

Tentu sekali, segala ini harus dilakukan oleh diri kamu juga. Melainkan kamu juga berharap menggunakan ketetapan Alkitab untuk mengatasi masalah dalam pelbagai hubungan dalam kehidupan manusia, sebaliknya kamu belum lagi bersedia dan belum sesuai untuk berkahwin.

 

Kedua: Firman Suami Isteri

“Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah?” (1 Tim 3:5). Ayat Alkitab ini sama dengan pelajaran di universiti bahawa “bagi seorang yang ingin memerintah negaranya dengan baik, terlebih dahulu harus tahu mengurus keluarganya dengan baik”, dan “pengurusan keluarga yang baik diikuti dengan pemerintahan negara.”

Bagi masyarakat, keluarga merupakan asas bagi kehidupan individu, bertambahnya bangsa, penubuhan negara serta susunan masyarakat. Pada masa kini, negara kita telah melancarkan satu kempen untuk berbakti kepada negara melalui keluarga yang sempurna. Semasa mantan Presiden Amerika, Carter memegang teraju negara, salah satu usaha beliau yang menarik perhatian ialah mendirikan semula ‘sistem/ susunan keluarga’ yang konvensional. Jelas dari sini kepentingan keluarga terhadap negara dan masyarakat. Ini juga menunjukkan masalah keluarga yang porak-peranda telah mencapai satu tahap yang bahaya sehingga perlu melancarkan kempen ‘berbakti kepada negara melalui keluarga yang sempurna’ dan usaha ‘membangun semula keluarga’.

Bagi jemaat pula, keluarga merupakan asas bagi kepercayaan individu, penyebaran injil, kemajuan gereja dan susunan jemaat. Sekiranya kita berharap iman pemercaya teguh, jemaat maju, maka terlebih dahulu harus mempunyai keluarga yang sempurna. Adakah keluarga pemercaya juga menghadapi kebahayaan dalam masyarakat yang tidak tenteram ini? Ini merupakan perkara yang harus diambil berat oleh kita.

Keluarga didirikan dengan berpusatkan suami dan isteri. Oleh itu, pasangan suami isteri yang sihat dan sempurna akan menjamin keluarga yang sempurna. Saudara saudari seiman haruslah banyak mengkaji firman suami isteri dalam Alkitab, banyak berdoa memohon pimpinan dan kekuatan daripada Tuhan untuk berusaha mendirikan keluarga yang bahagia dan dikenan oleh Tuhan.

Firman suami isteri mempunyai skop yang luas. Di sini pengarang hanya menyentuh secara ringkas 4 bahagian berikut berdasarkan Alkitab:

A. Sistem Perkahwinan:

Suami isteri wujud kerana perkahwinan. Justeru, perbincangan tentang firman suami isteri perlu dimulakan dengan membincangkan sistem perkahwinan.

i. Tujuan Pendirian:

Sistem perkahwinan didirikan oleh Tuhan sendiri (Kej 2:22-24). Tuhan Yesus juga mengakuinya (Mat 19:4-5). Untuk membolehkan manusia mempunyai teman dan pembantu (Kej 2:18), beroleh penghiburan (Kej 24:67), juga beranakcucu dan bertambah banyak sehingga memenuhi bumi untuk mengusahakannya (Kej 1:28), serta mendapat keturunan yang soleh (Mat 2:15), maka Tuhan telah mengasaskan sistem perkahwinan. ‘Penolong’ dalam Kej 2:18 dalam Bahasa Inggeris (Versi King James) diterjemahkan sebagai “an help meet for him”, ertinya “Penolong yang sesuai baginya”. Jadi, jelaslah bahawa pasangan (jodoh) dalam hidup manusia merupakan penolong yang paling sesuai baginya.

ii. Corak (Cara)

Sejak dahulu terdapat banyak corak perkahwinan dan tidak kurang yang pelik. Namun demikian, menurut catatan Alkitab, corak yang ditetapkan dan dikenankan Tuhan ialah ‘satu suami dan satu isteri’.

a. Disatukan oleh Tuhan

Setelah Tuhan menciptakan seorang penolong bagi Adam, nenek moyang kita, Dia membawanya ke depan Adam (Kej 2:22). Juga hamba tua Abraham, ketika diamanahkan oleh tuannya untuk mencarikan seorang pasangan hidup bagi anaknya, memohon kepada Tuhan agar memberi peluang yang baik kepadanya (Kej 24:12). Tuhan terus memimpin perjalanannya sehingga sampai ke rumah perempuan yang disediakan oleh Tuhan (Kej 24:13-17).

Dua catatan ini telah jelas menunjukkan bahawa kerana kita dicipta Tuhan maka tentu sekali Dia juga akan mencipta seorang jodoh bagi kita dan Dia sendiri akan terus memimpin sehingga kita berjumpa dengan pasangan kita. Janganlah kita mencontohi pemuda pada zaman Nuh, tidak memikirkan kehendak Tuhan, tidak berdoa dan menanti sebaliknya memilih jodoh dengan sembarangan sehingga telah mengesalkan Tuhan (Kej
6:1-7). ‘Konsep percintaan bebas’ yang popular pada hari ini tergolong dalam jenis ini. Sungguhpun jelas mengetahui bahawa ia tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan namun tetap dilakukan juga. ‘Cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan’ dan ‘gila cinta’ adalah tergolong dalam jenis ini. Kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan tentang ‘perkara besar’ yang penting dalam hidup kita dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, pastinya Tuhan akan merancangkannya bagi kita. Tidak kira apa pun rintangan yang dihadapi jika seseorang itu adalah jodoh yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita akhirnya pasti juga akan berjaya (juga boleh dikatakan jika ia berjalan dengan lancar, itu pastinya penyediaan daripada Tuhan). Sebaliknya jika itu bukan pasangan yang ditetapkan Tuhan, maka tidak kira bagaimana ia dipaksa akhirnya tidak ada kesudahan yang baik. Oleh itu, kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan dalam hal perkahwinan kita. Kita harus sedar bahawa “Rumah dan harta adalah warisan daripada nenek moyang, tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia Tuhan (Ams 19:14;
18:22; 31:10).

Flugel pernah menggunakan cara perbandingan gambar pasangan dan mendapati 67% jodoh pasangan dan 71% pasangan tua mempunyai paras yang mirip (padan). Keputusan penyelidikan daripada Gordan dan Poeson membuktikan ibu bapa pakar sains Amerika Syarikat mempunyai persamaan dari segi kualiti, warna mata dan warna rambut. Selain itu, terdapat banyak laporan yang hampir sama. Hasil kajian ini juga dapat menambahkan iman kita bahawa “Tuhan menyediakan pasangan bagi setiap orang dan mengaturkan perkahwinan bagi setiap orang.

b. Memilih jodoh yang seiman

Abraham berpesan kepada hamba tuanya agar kembali kepada bangsanya sendiri untuk mencari seorang isteri bagi anaknya Ishak (Kej 24:1-67). Yosua dan Ezra juga meminta agar umat Tuhan agar tidak bernikah dengan bangsa kafir (Yos 23:12; Ez 9:12; ruj Ul 7:3). Nehemia pernah menegur dengan tegas bahkan mengutuk dan memukul umat yang berkahwin dengan bangsa lain. Dia juga mengambil peristiwa kegagalan raja Salomo akibat bernikah dengan bangsa lain sebagai peringatan untuk menegur orang Yahudi pada masa itu (Neh 13:23-27). Paulus juga mempunyai konsep sedemikian (1 Kor 9:5; rujuk 2 Kor 6:14; 1 Kor 7:39).

Mengapakah tidak dibenarkan berkahwin dengan orang kafir? Ini disebabkan berkahwin dengan orang kafir akan menyebabkan pemercaya menyimpang dari jalan yang benar dan menyembah Tuhan yang lain sehingga membangkitkan murka Tuhan (Ul 7:4). Sebahagian daripada anak-anak mereka berbicara bahasa kafir dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi (bahasa Tuhan) (Neh 13:24). Justeru, melalui nabi Maleakhi Tuhan menegur orang Yahudi, “Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi TUHAN dan telah menjadi suami anak perempuan allah asing. Biarlah TUHAN melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada TUHAN semesta alam!” (Mal 2:11-12).

Setelah bernikah dengan pasangan yang berlainan kepercayaan, jika bukan meninggalkan prinsip kepercayan yang asal, maka pastilah akan timbul perselisihan sesama suami isteri dalam pelbagai aspek seperti cara kehidupan, pekerjaan, kepercayaan dan pendidikan anak-anak dan lain-lain. Hal-hal ini melibatkan waktu yang panjang pada masa depan. Justeru, berkahwin dengan orang kafir bukan saja menimbulkan masalah dari segi kepercayaan tetapi juga keluarga yang tidak bahagia. Yang paling menyedihkan adalah kebanyakan pemuda tidak begitu menyedari perkara ini (sebab tidak berpengalaman). Setelah berkahwin barulah mereka sedar akan hakikat ini dan menyesal tetapi sudah terlewat. Kita harus ingat, “Berjalankah dua orang bersama- sama, jika mereka belum berjanji (bercanggahan pendapat)? (Ams 3:3).

c. Satu suami, satu isteri:

Tuhan telah mencipta hanya seorang jodoh bagi Adam, nenek moyang kita dan menyerahkan jodoh yang satu ini kepadanya (Kej 2:22). Tuhan Yesus juga menggunakan ayat dalam Kej 2:24 dan berfirman, “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya; sehingga keduanya menjadi satu daging.” (Mat 19:5). Dalam versi Bahasa Inggeris (King James), “manusia” (a man) dan “isteri” (wife) merupakan angka ganjil. Ini menunjukkan Tuhan Yesus juga setuju dengan sistem satu suami, dan satu isteri. Kata Paulus “sebagai penatua dan diaken haruslah menjadi suami bagi satu isteri (1 Tim 3:2, 12). Demi keperluan dalam kerja suci gereja, kita melantik sebahagian seiman menjadi penatua dan diaken. Tetapi dari segi erti rohani, para pemercaya yang telah menerima Roh Kudus merupakan pekerja Tuhan yang diutus oleh Roh Kudus (rujuk Kis 1:8; Luk 4:18). Maka, kita juga harus seperti penatua dan diaken, menjadi suami bagi satu isteri. Paulus berkata lagi, “Suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat; isteri adalah tubuh suaminya, seperti jemaat adalah tubuh Kristus (Ef 5:22-23). Kita tahu bahawa kepala dan tubuh hanyalah satu, Kristus dan jemaat juga hanyalah satu. Lantaran itu, suami isteri haruslah satu suami, satu isteri.

Abraham pernah mendengar nasihat isterinya lalu mengahwini Hagar hambanya dan mengakibatkan pertengkaran yang menyedihkan dalam keluarga (Kej 16:1-6). Dalam masyarakat pada masa sekarang masih terdapat sebilangan keluarga yang mengamalkan “satu suami banyak isteri”; keluarga ini lebih kurang sama dengan keluarga Abraham iaitu tidak dapat mengelakkan penderitaan kerana pertengkaran dalam keluarga.

d. Setiap orang harus mempunyai pasangan/jodoh masing-masing.

Tuhan menciptakan manusia lelaki dan perempuan (Kej 1:27) serta mengasaskan sistem perkahwinan satu suami, satu isteri (Kej 2:21-24). Tuhan Yesus pernah menggunakan ayat dari Kitab Kejadian untuk mengakui kesahan/ sahnya perkahwinan; Dia menghadiri jamuan perkahwinan Kana (Yoh 2), dan memberikan perumpamaan tentang jamuan perkahwinan dan menyambut pengantin lelaki (Mat fasal 22 dan 25) untuk mengajar orang banyak.

Paulus berpendapat adalah lebih baik kalau tidak berkahwin demi memusatkan perhatian dalam pekerjaan suci (1 Kor 7:1, 26-35). Namun, Paulus menegaskan, “Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri: bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu lakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan” (1 Kor 7:35). Juga berkata, “Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan tiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.” (1 Kor 7:2). Juga berkata, “Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu” (1 Kor 7:9). Ketika Tuhan Yesus berkata kepada muridnya: “Jika demikian halnya hubungan antara suami isteri, lebih baik jangan kahwin”, jawab-Nya: “Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak kahwin kerana ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang membuat dirinya demikian kerana kehendaknya sendiri oleh kerana kerajaan Sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti” (Mat 19:10-
12).

Oleh itu, setelah dewasa baiklah setiap orang mempunyai jodohnya masing-masing kecuali mempunyai karunia yang istimewa atau sebab-sebab yang tertentu.

e. Jangan bercerai

Musa berkata: “Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi isterinya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya” (Ul 24:1). “Didapati tidak senonoh padanya” dalam Alkitab bahasa Inggeris (Versi King James) menterjemahkannya sebagai “some uncleaness in her” (terdapat kecemaran padanya). Terjemahan dalam bahasa Jepun ialah “hal-hal yang memalukan’. “Tidak senonoh’ dalam bahasa asal ialah “ervah” (telanjang, tidak mulia, hina). Jadi perceraian dalam perjanjian lama juga agak dibatasi.

Kemungkinan besar, selain atas sebab perzinahan, tidak boleh bercerai dengan sembarangan.

Paulus berkata, “Kepada orang-orang yang telah kawin aku–tidak, bukan aku, tetapi Tuhan–perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya”(1 Kor 7:10-11).

Tuhan Yesus juga menjelaskan, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:16). “Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali kerana zinah, lalu kahwin dengan perempuan lain, ia brbuat zinah.” (Mat 19:9) dan juga berkata: “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kahwin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kahwin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah” (Mrk 10:11-12). Dengan itu, melainkan salah satu pasangan telah berzinah, pemercaya adalah tidak boleh bercerai.

Pernikahan bukan saja adalah perjanjian di antara suami isteri, tetapi Tuhan juga ada di antara mereka untuk menjadi saksinya (Tuhan adalah saksi perkahwinan yang sebenarnya). Dengan itu, bercerai bukan sahaja memungkiri janji perkahwinan dengan pasangan, tetapi juga telah memungkiri janji dengan Tuhan. Justeru, Tuhan membenci perceraian, sama seperti membenci mereka yang mengkhianati isterinya (Mal 2:13-16).

Di Amerika Syarikat, lebih kurang sepertiga keluarga adalah yang telah bercerai; satu per enam kanak-kanak yang bersekolah hanya hidup dengan ayah atau ibunya. Ini adalah sebab utama mantan Presiden Amerika Syarikat Carter berusaha “membina semula keluarga”. Jelaslah perceraian bukan sahaja memungkiri janji dengan pasangan dan Tuhan, tetapi juga merosakkan kebahagiaan anak dan membawa kekacauan dan gangguan kepada masyarakat.

f. Jodoh/ Pasangan yang tidak beriman/ percaya

Paulus berkata: “Kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kerana suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, nescaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.” (1 Kor 7:12-14). Dalam “Khabar Baik Hari Ini” (ruj Alkitab Bahasa Inggeris Versi The Living Bible), perenggan ini diterjemah sebagai “Sekiranya isteri bagi saudara belum menjadi percaya, dan dia rela hidup bersama suaminya, maka jangan menceraikan isterinya. Begitu juga, jika suami bagi saudari belum menjadi percaya, dan dia ingin hidup bersama dengan isterinya, janganlah dia meninggalkan suaminya. Ini disebabkan bagi suami yang belum percaya, dengan adanya isteri yang percaya, mungkin boleh menjadi seorang kristian melalui bantuan isterinya. Bagitu juga, bagi isteri yang belum percaya, juga mungkin menjadi Kristian melalui suaminya yang percaya. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan oleh mereka memperolehi anugerah keselamatan berdasarkan penentuan Tuhan kerana adanya keluarga yang damai. Sekiranya tidak, jika keluarga berpecah- belah, anak-anak mungkin juga tidak akan mengenali Tuhan untuk selamanya.”

Paulus turut berkata: “Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? (1 Kor 7:15-16) “Bagaimanakah engkau mengetahui apakah engkau tidak akan menyelamatkan…..”, terjemahan Alkitab Bahasa Inggeris (Versi King James) adalah “For what Knoweat thou, whether thou”. Terjemahan Kitab bahasa Jepun ialah “Kedua-dua pihak juga, bagaimanakah engkau mengetahui apakah engkau tidak akan menyelamatkan….

“Berita Baik Hari Ini” menterjemahkannya sebagai “Hai isteri, bagaimana anda tahu pasti dapat menyelamatkan suamimu? Hai suami, bagaimana anda tahu isterimu akan percaya Tuhan kerana engkau?” Pengarang berasa terjemahan dua ayat ini dalam “Berita Baik Hari Ini” lebih koheren, logik dan maksudnya juga lebih jelas. Pada ketika itu, injil telah tersebar ke Korintus. Tentu sekali terdapat banyak pasangan yang hanya satu pihak yang telah percaya. Maka, Paulus menggunakan dua ayat ini untuk menunjukkan kepada pemercaya bagaimana mengendalikannya. Hari ini, sekiranya terdapat keadaan sedemikian, juga patut merujuk cadangan Paulus untuk menguruskannya dengan wajar.

g. Berkahwin/ Dinikah lagi

Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk berkahwin dengan sesiapa yang dikehendakinya, asalkan dengan seiman. Tetapi menurut pendapat Paulus (yang mengatakan ini atas gerakan Roh Kudus), ia lebih berbahagia, kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya (1 Kor 7:39-40). Seorang janda yang hanya menjadi isteri kepada satu suami adalah yang dihormati orang (1 Tim 5:9). Namun, bagi janda muda yang tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka berkahwin lagi, melahirkan anak dan menguruskan kerja rumahtangga agar tidak memberi kesempatan difitnah orang (1 Kor 7:9; 1 Tim 5:14).

iii. Setiap orang harus menghormati perkahwinan

Perkahwinan yang sewajarnya adalah yang kudus dan menggembirakan. Ini disebabkan ia ditetapkan Allah sendiri dan diberkati Allah. Sebaliknya, perkahwinan yang tidak wajar adalah yang cemar, dan membawa penderitaan. Ini adalah kerana ia dilarang oleh Tuhan dan adalah yang keji. Justeru, pemercaya harus menghormati perkahwinan. Sebelum berkahwin, antara lelaki dan perempuan (termasuk mereka yang telah bertunang) tidak boleh ada hubungan yang melampaui persahabatan (hubungan daging). Setelah berkahwin juga tidak boleh berzinah (berhubung daging dengan perempuan sundal, atau ada hubungan daging dengan pihak lain selain pasangannya).

Dalam dunia yang bengkok dan dipenuhi ‘konsep moral moden’ yang salah, belia harus banyak memberi perhatian terhadap hal ini. Ramai belia sukakan pemikiran yang terbuka sehingga menjadi mangsa bagi pemikiran yang terbuka. Apakah sembarangan dalam hubungan lelaki dan perempuan serta tidak menghormati perkahwinan adalah pemikiran terbuka? Sekiranya itu adalah konsep moral yang membelakangi Alkitab, merosakkan sistem perkahwinan Tuhan yang kudus, maka kita harus menolaknya. Janganlah kita dibingungkan oleh konsep moral yang moden dan pemikiran baru; sepatutnya tenangkan fikiran dan renungkan, adakah ia menepati pengajaran Alkitab? Adakah berfaedah bagi kita? Lebih-lebih lagi saudari, sekiranya ada hubungan dengan teman lelaki atau tunangnya sebelum kahwin, bukan sahaja akan menjadi kesudahan yang mendukakan, biarpun dapat dinikahkan, namun masih tidak dapat dielakkan daripada perkara yang malang. Bagi mereka yang melakukan dosa ini, bukan sahaja kehilangan peluang berkahwn di aula gereja untuk menerima berkat daripada Tuhan dan seiman, bahkan setelah kahwin, suami bukan sahaja tidak berterima kasih atas kerelaan menyerah diri kepadanya, sebaliknya curiga terhadapnya, apakah dia juga ada hubungan dengan lelaki lain sebelum berkahwin? Juga mungkin dihina oleh sanak- saudara dan kawan bahawa dia seorang perempuan yang tidak kudus dan tidak serius dalam hal ini. Ini adalah kesan yang selalu terjadi pada hakikatnya namun yang tidak pernah dijangka oleh gadis-gadis yang belum berkahwin sebelum ia berlaku.

Untuk mengelakkan terjadinya perkara yang sungguh menakutkan ini, kita perlu perhatikan pakaian dan dandanan lebih-lebih lagi perlu elakkan temujanji perseorangan antara lelaki dan perempuan, dan percintaan yang membabi buta. Kita harus menyerahkan perkara seumur hidup yang penting ini kepada Tuhan, mendapat bantuan para diaken, pendeta gereja untuk memperkenalkan jodoh bagi kita, di samping menghormati pandangan ibu bapa kedua-dua pihak. Tenangkan diri untuk meneliti dan merenung bahkan bersungguh-sungguh dalam doa memohon pimpinan Tuhan untuk menyempurnakan hal yang penting ini. Juga berharap para belia yang telah bertunang dapat berjaga-jaga, menghormati diri, dengan hati suci menantikan ketibaan hari perkahwinan yang diaturkan Tuhan; setiap orang dapat melangsungkan perkara yang menggembirakan di hadapan Tuhan dan berkat saudara- saudari.

Haruslah kita jadikan kegagalan Daud sebagai pengajaran kita. Perlu ingat seorang yang sangat rohani juga mungkin gagal dari segi hubungan lelaki dan perempuan (rujuk 2 Kor 12:5; Ibr 4:15). Juga harus ingat “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkahwinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah (Ibr 13:4).

“Cabul” dan “zinah” dalam terjemahan Bahasa Inggeris adalah “whoremongers and adulterers”. (ertinya pelanggan perempuan sundal dan lelaki yang berlaku curang). Bahasa Jepun menterjemahkannya sebagai “mereka yang tidak baik perbuatan, dan melakukan perzinahan”. Dari sini dapat diketahui bahawa Tuhan akan menghakimi pezinah ini termasuk mereka yang ada hubungan dengan orang sundal.

 

B. Kedudukan suami isteri

Masyarakat pertanian pada zaman kuno adalah masyarakat yang “memberatkan lelaki dan meringankan/ menghina perempuan”. Namun, ada juga tempat yang mengamalkan sebaliknya iaitu “memberatkan perempuan dan meringankan/ menghina lelaki”. Kini banyak masyarakat bertamadun memperjuangkan keserataan lelaki dan perempuan. Mana satukah anggapan yang bersesuaian dengan kebenaran Alkitab?

1. Penciptaan lelaki dan perempuan

Walaupun dalam penciptaan Tuhan ada lelaki dan perempuan, namun Dia bukan menciptakan lelaki dan perempuan secara serentak, juga tidak menggunakan cara yang sama untuk mencipta lelaki dan perempuan. Apabila Tuhan mencipta manusia, pertama- tama mencipta lelaki diikuti dengan perempuan (Kej 2:21-22; 1 Tim 2:13).

Perempuan adalah dicipta dari tulang rusuk dan daging lelaki. Dengan itu, Adam berkata, “Ini adalah tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku” (Kej 2:21-23). Mencipta lelaki, dalam bahasa asal adalah ‘bara’, bermaksud “mencipta” (Kej 1:21); juga gunakan ‘yat sar’ yang bermaksud “membentuk/menjadikan” (Kej 2:7). Tetapi mencipta perempuan pula menggunakan perkataan ‘banah’, bermaksud “membina” (Kej 2:22), dari sini dapat diketahui, Tuhan “mencipta” dan “membentuk” lelaki berdasarkan rupa diri-Nya, tetapi mencipta perempuan di atas dasar lelaki, sama seperti isteri Kristus – gereja benar, yang dibina di atas dasar suaminya, Kristus (Ef 2:19-22). Maka Paulus berkata, “Kerana suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat; isteri sama seperti tubuh suami, seperti jemaat adalah tubuh Kristus” (Ef 5:23, 28-29).

2. Suami isteri dipersatukan/ adalah satu tubuh

Perempuan bukan dicipta perseorangan tetapi adalah dicipta dari tubuh lelaki. Setelah meningkat dewasa, dua orang dipersatukan menjadi satu daging (Ef 5:31). Dengan itu, suami isteri bukan adalah dua orang tetapi telah dipersatukan menjadi satu daging (Mrk 10:8). Dalam Kejadian Fasal 1-3 menyebut tentang “manusia” (termasuk suami isteri), petikan asal menggunakan adam “manusia”, atau “manusia itu dan isterinya”. Contohnya, Tuhan menciptakan “manusia” berdasarkan rupanya sendiri; lalu menempatkan “manusia” yang diciptakan-Nya di Taman Eden; Tuhan memerintahkan “dia” jangan memakan buah larangan; “manusia itu dan isterinya” mendengar suara Tuhan; Tuhan memanggil “manusia” itu; berfirman kepada “Adam” …dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu dan sebagainya. Jelas bahawa dalam pandangan Tuhan, suami isteri adalah satu tubuh dan bukan dua orang.

Dalam bahasa asal ‘i ysh’ “lelaki” atau “suami”, digunakan dalam konteks: Tuhan mengambil tulang rusuk dari “manusia itu” untuk mencipta seorang perempuan; “Seorang laki-laki” akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya dan sebagainya. Jelas, lelaki yang belum kahwin masih belum merupakan seorang yang sempurna. Oleh itu, sehingga kini perkataan “pasangan/ sebelah aku” masih biasa digunakan. ‘i ysh’ juga digunakan dalam konteks: memberi “suaminya” lalu “suaminya” juga makan; “suami”mu anda akan berkuasa atasmu dan sebagainya. Jelas, setelah isteri meninggalkan suami, akhirnya berdosa dan membabitkan suami (1 Tim 2:14); setelah berdosa, kembali menjadi dua orang insan dan suami berkuasa atasnya. Sekiranya dapat dilahirkan kembali, maka dapat dipersatukan dengan suaminya dan suami tidak berkuasa atasnya.

Tuhan Yesus juga menegaskan, suami isteri bukanlah dua orang tetapi adalah satu tubuh (Mat 19:51; Mrk 10:8). Oleh itu, kedudukan suami isteri bukanlah “lelaki mulia dan perempuan hina”. Ini disebabkan jika wujudnya dua orang barulah ada perbandingan kedudukan. Jika hanya seorang sahaja maka tidak dapat membandingkan lagi. Kempen hak perempuan adalah kempen orang kafir. Bagi seseorang yang telah dilahirkan kembali kempen ini tidak diperlukan.

Hubungan di antara suami isteri adalah hubungan kepala dan tubuh. Seseorang tidak boleh kekurangan kepala, pada masa yang sama juga tidak boleh tidak ada tubuh. Walaupun kepala adalah tuan seluruh tubuh, banyak perkara utama adalah diputuskan oleh kepala, tetapi kita tidak boleh nafikan jasa tubuh terhadap seluruh tubuh adalah tidak kurang dari kepala.

Catatan: Memandangkan suami isteri adalah seorang, maka tidak patut menyebut ibu bapa suami atau ibu bapa isteri sebagai “ayah kamu” atau “ibu kamu” tetapi menyebut mereka berdasarkan tempat. Contohnya: “ayah yang di Taipei”, “ibu yang di Tai Chung” dan sebagainya.

 

C. Bagaimana Suami Isteri Saling Melayani?

1. Suami harus mengasihi isteri

Tuhan menciptakan manusia bukan dengan menggunakan dua genggam tanah untuk mencipta kedua-dua suami dan isteri, sebaliknya mencipta suami dahulu, kemudian menggunakan sebahagian tulang dan daging suami untuk mencipta isteri. Dengan itu, Adam berkata, isterinya adalah “tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku” (Kej 2:21-23). Jelas dilihat bahawa isteri adalah sebahagian tubuh suaminya. Dengan itu, Paulus berkata: “Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya” (Ef 5:28-29).

Gereja adalah dicipta dari rusuk Tuhan Yesus (Ruj Yoh 19:34-35), isteri adalah dicipta dari rusuk suaminya (Kej 2:21-22). Jadi, Paulus berkata: “Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi Jemaat dan telah menyerahkan diriNya baginya” (Ef 5:25). Yohanes berkata, “Kita mengasihi, kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita” (1 Yoh 4:19). Dalam Bahasa Inggeris (versi King James) ayat ini berbunyi “we love him, because he first love us”. Jadi Paulus berkata, “Bagaimana pun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya” (Ef 5:33). Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Cina adalah: “isteri juga harus…” Bahasa asal pula menterjemahkan sebagai “But, indeed, let each one of you, individually, so love his own wife as himself, that even the wife may reverence her husband”. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi gereja, kemudian gereja menghormati Tuhan Yesus. Suami harus terlebih dahulu mengasihi isteri dahulu, barulah kemudian mengharapkan isteri menghormatinya.

Petrus berkata: “Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, iaitu kehidupan” (I Ptr 3:7). Petrus juga menegaskan, sekiranya suami menghormati dan bertimbang rasa terhadap isteri, doa tidak akan terhalang (1 Ptr 3:7). Paulus beranggapan suami tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya (Kol 3:19), haruslah tanpa marah dan tanpa perselisihan menadahkan tangan yang suci untuk berdoa di mana-mana (1
Tim 2:8).

2. Isteri harus taat/ tunduk kepada suami

Hubungan antara suami dan isteri adalah seperti gereja dan Kristus serta tubuh dan kepala. Jadi, Paulus menyarankan, “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kerana suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat (Ef 5:22-23; Kol 5:18). Juga berkata, “Kerana itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu” (Ef 5:24). Paulus dengan khasnya menegaskan “segala sesuatu” (in everything), maksudnya “dalam segala hal”.

Petrus juga meminta, perlu tunduk juga kepada suami yang belum percaya (1 Ptr 3:1-6). Pendahuluan bagi 1 Petrus Fasal 3 sepatutnya bersambungan dengan Fasal 2 dan tidak patut dipisahkan. Ini kerana dalam bahasa asal Alkitab fasal 2, pendahuluannya ada ‘homoios’, dalam Bahasa Inggeris ialah ‘likewise’. Terjemahan Baru Bahasa Cina juga ditambah dengan “demikian juga”. Butir utama pengakhiran fasal 2 adalah: “Bukan sahaja (taat) kepada yang baik dan peramah, malah kepada yang bengis… jika kamu berbuat baik dan kerana itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.” (1 Ptr 2:18, 20) Petrus meminta agar yang menjadi isteri dapat tunduk juga kepada suami dirinya. Ini bukan adalah permintaan yang tidak wajar. Petrus beranggapan sekiranya isteri dapat tunduk kepada suami, biarpun suami yang tidak percaya kebenaran, mungkin dia akan berbalik kepada Tuhan kerana perbuatan isterinya. Bukan kerana perkataan isterinya tetapi kerana tingkah-laku isterinya, iaitu perbuatan yang suci hasil daripada perasaan takut akan Tuhan (1 Ptr 3:1-2). “Murni dan salehnya hidup” dalam bahasa asal diterjemahkan sebagai “conduct chaste with fear”, dalam Bahasa Inggeris (Versi King James) pula adalah “chaste conversation coupled with fear”. Dengan itu adalah lebih sesuai diterjemahkan sebagai “perbuatan kudus yang padan dengan hati takut akan Allah atau perbuatan kudus yang dihasilkan dari takut akan Tuhan”.

Bagaimana dapat menyatakan perbuatan ini? Petrus seterusnya berkata, “Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, iaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Tetapi perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.” (1 Ptr 3:3-4) “Janganlah” – dalam bahasa asal, Bahasa Inggeris dan Versi Chinese Union adalah “Janganlah menitikberatkan” dan bukan “Janganlah hanya menitikberatkan”. Paulus juga berkata, “Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana; rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.” (1 Tim 2:9-19). Salomo berkata, “Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan Tuhan dipuji-puji” (Ams 31:30). Juga dikatakan “seperti anting-anting emas pada jungur babi, demikian perempuan cantik yang tidak susila.” (Ams 11:22). Kita harus ingat, apa yang paling meresahkan suami adalah “isteri yang bertengkar” (Ams 19:13; 21:9, 19).

Tunduk kepada suami, jangan “mengajar” dan “menguasainya”. Melainkan perlu tenang dan tunduk sepenuhnya untuk belajar (1 Tim 2:11-12). Terjemahan dalam Versi Chinese Union adalah “Saya tidak mengizinkan perempuan berkhutbah, juga tidak mengizinkannya menguasai lelaki.” Dalam bahasa asal pula adalah “I do not permit women to teach or to assume authority over a man.” Terjemahan Bahasa Cina lebih kurang sama dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Jepun: “Saya tidak membenarkan perempuan mengajar lelaki dan menguasai lelaki.”

3. Suami isteri harus saling melayani dengan menggunakan cara yang sepatutnya/sesuai.

Paulus menyarankan, “Hendaklah suami memenuhi kewajipannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa terhadap tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, kerana kamu tidak tahan bertarak.” (1 Kor 7:3-5)

Kesimpulan Paulus dalam hal pelayanan di antara suami isteri adalah: “Bagaimana pun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: Kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghomati suaminya” (Ef 5:33) . “Menghormati” dalam bahasa asal adalah “phobeo”, Bahasa Inggeris adalah ‘reverence’ bermaksud “takut” dalam “takut akan Tuhan”. Di samping itu, suami juga “menghormati” isteri (I Ptr 3:7), dalam bahasa asal adalah ‘time’ yang bermaksud “menyayangi benda bernilai”, dalam Bahasa Inggeris adalah ‘honour’ iaitu “menghormati seseorang”. Dengan itu suami “menghormati” isteri kerana mengasihinya, manakala isteri “menghormati” suami kerana takut akan Tuhan. Dalam Terjemahan Baru Bahasa Cina menggunakan perkataan “takut dan hormat kepada” suami dan “menghormati” isteri, ini lebih sesuai.

 

D. Pembahagian Kerja di antara suami isteri:

1. Suami

a. Rajin bekerja untuk mengukuhkan ekonomi keluarga.

Adam bertanggungjawab untuk mengusaha dan memelihara taman Eden (Kej 2:15). Nuh seorang petani yang rajin mengusahakan kebun anggurnya (Kej 9:20). Abraham seorang penggembala (Kej 13:2). Ishak menanam dan juga menternak lembu dan kambing (Kej 26:12). Demi mengahwini isteri, Yakub bekerja selama 20 tahun untuk pakciknya (Kej 31:38- 41). Yusuf menjadi penguasa dan memerintah atas seluruh tanah Mesir bagi Firaun (Kej 41:37-43). Musa pada asalnya adalah anak puteri Mesir, kemudiannya menggembala kawanan domba mertuanya (Kel 3:1). Paulus seorang penginjil yang setia, namun apabila diperlukan, dia juga bekerja sendiri iaitu menjadi tukang khemah (Kis 18:3). Paulus juga menasihati seiman adalah baik bekerja keras, tidak malas dan melakukan yang baik dengan tangan sendiri, supaya dapat menyara hidup sekeluarga dan dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan (Ef 4:28; 1 Tes 4:11-12; 2 Tes 3:12-13; Ruj: Ams 19:13; 20:13).

Bukan sahaja tekun dalam pekerjaan, tetapi juga harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, dengan demikian akan mendapat berkat dari Tuhan (Ul 11:13-17). Ishak mendengar perintah Tuhan dan tidak pergi ke Mesir ketika terjadi kelaparan, dia akhirnya diberkati Tuhan dan memperoleh hasil seratus kali lipat (Kej 26:1-13).

b. Mendidik anak

Suami dalam dunia biasanya menganggap tugas mereka ialah bekerja untuk memperoleh keuntungan bagi diserahkan kepada isteri; manakala hal pendidikan anak-anak adalah tugas isterinya. Namun, Paulus menyarankan, “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan” (Ef 6:4; Kol 3:21) . Maka, selain “memelihara”, apa yang lebih penting adalah “mendidik”. Dalam Bahasa Inggeris ialah ‘bring up’. Di samping itu, harus “mendidiknya berdasarkan pengajaran Tuhan” dan bukan mengikut “kehendak sendiri” atau “pengetahuan dunia”. Dalam Efesus Fasal 6, ayat 1 mengatakan, “Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian”. “Orang tua” dalam petikan asal adalah “goneus”, dalam Bahasa Inggeris adalah “parents”. Ayat 2-3 mengatakan, “Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi”. “Ayah dan ibu” di sini dalam bahasa asal adalah ‘pater meter’, dalam Bahasa Inggeris adalah ‘father and mother’. Jelas bahawa sasaran yang dihormati oleh anak-anak adalah “ibu bapa”. Namun, ‘bapa’ dalam ayat 4: “Hai bapa-bapa…” adalah ‘pater’ dalam bahasa asal, dalam Bahasa Inggeris adalah ‘Father’ dan tidak termasuk ibu. Tentu sekali kita tidak boleh mengatakan bahawa ibu tidak mempunyai tanggungjawab untuk mendidik anak; namun, sekurang-kurangnya ayah hendaklah memikul tanggungjawab utama mendidik anak. Juga tidak boleh menafikan bahawa bagi ayah yang beriman teguh, iman anak-anaknya juga lebih teguh (Ruj: Ul 11:19- 20).

2. Isteri

Tuhan menciptakan perempuan supaya lelaki mempunyai pembantu yang sesuai. (Dalam Kejadian, “perempuan” dan “isteri” mengikut bahasa asal adalah perkataan yang sama, yakni ‘ishah’, “lelaki” dan “suami” pula adalah menggunakan ‘ish’). Alkitab mencatatkan, “Isteri yang cekap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan” (Ams 31:10-11). Tuhan menciptakan manusia supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ini adalah suatu berkat (Kej 1:28). Sejak nenek moyang berdosa, perempuan dikutiki, jadi melahirkan anak menjadi satu kesakitan (Kej 3:16). Namun, perempuan akan diselamatkan kerana melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan (I Tim 2:15).

Terdapat dua tafsiran bagi “diselamatkan kerana melahirkan anak” dalam Versi Chinese Union:

a. Diselamatkan kerana melahirkan anak, diselamatkan melalui hal melahirkan anak.

b. Tuhan dapat menyelamatkan mereka untuk melalui kesakitan melahirkan anak, pasti diselamatkan dalam hal melahirkan anak (Terjemahan Baru). Bahasa Inggeris dan terjemahan bahasa asal adalah sama dengan penjelasan ke-2: “Not with standing she shall be saved in childbearing (Versi King James)” “she shall be preserved through the childbearing (Terjemahan langsung bahasa asal)”. Pengarang beranggapan bahawa penjelasan yang ke-2 adalah lebih sesuai. Sekiranya saudari kudus, beriman, dan mempunyai kasih, maka melahirkan anak adalah berkat dan bukan kutuk.

Paulus berharap agar perempuan yang tua hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cekap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang (Tit 2:3-5). Mengurus rumah tangga adalah pekerjaan yang paling utama dan paling bernilai di dunia, ia juga adalah kerja yang suci yang diserahkan Tuhan kepada setiap isteri. Namun, ia telah dilalaikan oleh wanita yang bekerja dalam masyarakat industri hari ini. Ini adalah satu perkara yang menyedihkan. Apa yang lebih malang, bukan sahaja ada sebahagian wanita tidak menguruskan rumah tangga bahkan tidak menjaga anak-anak yang dilahirkannya. Kita memetik sedikit maklumat perubatan untuk sekali lagi merenungkan keajaiban penciptaan Tuhan terhadap manusia dan kehendak Tuhan yang baik.

i. Mengikut perangkaan dunia perubatan, bagi wanita yang pernah melahirkan anak, peratus dijangkiti kanser rahim adalah lebih rendah; begitu juga peratus dijangkiti barah buah dada oleh ibu yang menyusui anak sendiri adalah lebih rendah.

ii. Dalam naskah ke 551 bagi “Dunia hari ini” catatan mengenai “satu soalan berkenaan dengan hidup mati bersama dengan ratus ribu bayi”:

a. Di Chile, sejak 20 tahun, peratus bagi ibu yang menyusui anak telah menurun dari 95% kepada 6%. Peratus kematian bagi bayi yang minum susu tepung adalah lebih tinggi daripada bayi yang disusui oleh ibunya sendiri, iaitu 3 kali ganda.

b. Glukos yang terkandung dalam susu ibu adalah sungguh penting bagi perkembangan otak bayi pada peringkat awalnya. Susu ibu juga dapat melindungi bayi dari selesema, penularan kesakitan usus dan perut, dan cirit birit. Bayi yang disusui ibu juga lebih aktif dan stabil sifat keperibadiannya.

c. Terjalin satu hubungan yang erat di antara ibu yang menyusui dan bayinya. Ini berfaedah bagi psikologi kedua-dua pihak.

d. Menyusui bayi bukan sahaja tidak merosakkan kesihatan ibu bahkan dapat memperbaiki kesihatan ibunya.

e. Menyusui bayi sama sekali tidak meyebabkan tubuh ibu menjadi hodoh.

f. Bagi wanita Amerika Syarikat yang pernah berusaha mengesyorkan penggunaan botol bayi kini kembali lagi untuk menggunakan cara menyusui bayi melalui diri. Wanita lepasan universiti yang menggunakan cara yang sama adalah melebihi 4 kali lipat ganda daripada wanita biasa.

g. Ada seorang professor mencadangkan supaya menubuhkan sebuah organisasi yang dipimpin oleh wanita yang lebih lanjut usia untuk membimbing wanita yang muda. Beliau menyebut kerja ini sebagai “mengajar para ibu menjadi ibu”.

Dalam Amsal Fasal 31 telah memperingatkan suami dan perbuatan yang harus ada pada isteri cekap, sebagai matlamat yang diusahakan oleh seiman.

i. Suami:

a. Tidak boleh berzinah (3; Ruj: 5:15-22; 6:23-35; 7:1 17; 23:27-28).

b. Tidak boleh mabuk anggur (4-7; Ruj: 23:20-21, 29-35; 21:17; 20:1).

c. Tidak boleh malas, harus berusaha melakukan pekerjaan (8-9; Ruj:
6:6-11, 24-27; 13:4, 11; 20:4; 22:29; 23:21, 24,30-34; 28:19-20)

ii. isteri

a. Membantu suami supaya suami beroleh keuntungan seumur hidup
(10-12)

b. Rela melakukan pekerjaan (13), wanita miskin rela bekerja, tidak bersungut-sungut.

c. Bangun awal, menyediakan makanan untuk seisi keluarga dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan (15). Wanita kaya – tidak kerana kaya lalu tidak kerja, sebaliknya masih membagikan tugas kepada pelayan-pelayan.

d. Melakukan kerja keluarga dengan sepenuh hati (16-18, 27)

e. Menyediakan dan menguruskan pakaian dan hiasan seisi keluarga (19,
21-22)

f. Mengulurkan tangan kepada yang miskin (20; Ruj: 19:17; 28:27)

g. Menyebabkan suaminya terkenal (23)

h. Mulut dibuka dengan hikmat; pengajaran lemah lembut dan di lidahnya
(26; Ruj: Ef 4:29; 1 Tim 5:13)

i. Dipuji oleh suami dan anak (28)

Semoga Tuhan memberkati, memimpin setiap keluarga agar dapat melakukan kehendak Tuhan untuk menjalani kehidupan keluarga yang bahagia. Bahkan orang dunia dapat memuliakan nama Bapa kerajaan Syurga melalui keluarga yang bahagia ini (Mat 5:16).

Ketiga: Perkataan Kepada Ibu Bapa

Dipetik dari “Bagaimana Menjadi Ibu Bapa” (Oleh: Tao Sen)

Setelah menjadi ibu bapa, seolah-olah telah memikul satu pekerjaan sepenuh masa yang khas. Sekiranya ingin memberi satu definisi kepada ibu bapa yang ideal, kita boleh katakan, “ibu bapa yang ideal hendaklah dapat mengasuh anak sehingga menjadi riang dan bijak melalui kelemah-lembutan dan kasih serta pengetahuan sains, psikologi kanak-kanak.”

Dalam pengertian ini, ia bukan sekadar perbuatan fizikal untuk melahirkan anak, juga bukan dengan cara “cuba dahulu, kalau salah belakang kira” untuk mengasuh dan mendidik anak.” Mendidik anak adalah satu amanat yang berat tetapi adalah kerja yang paling bernilai dalam dunia. Hadiah yang dapat diberi seorang ibu kepada dunia adalah mendidik seorang yang riang gembira.

Cara ibu bapa yang baik mendidik anak adalah menambah penggunaan pengetahuan sains selain kasih. Sekiranya dapat membimbing ibu bapa mempelajari pengetahuan perkembangan anak, maka ibu bapa yang mempunyai kasih dapat mendidik anaknya sebagai orang dewasa yang riang dan bijak. Ini adalah tujuan terutama bagi didikan ibu bapa terhadap anak-anaknya.

Namun, masyarakat kini tidak pernah memberikan latihan yang praktikal untuk menjadi ibu bapa yang baik. Setiap jenis pekerjaan ingin mengupah pekerja yang berpengalaman, hanya menjadi ibu bapa dikecualikan. Ketika seorang wanita menjadi ibu, seolah-olah masyarakat berkata kepadanya, “Kini anda telah menjadi ibu, sungguhpun kami tidak mengajar kamu bagaimana melakukannya, namun, lakukanlah dengan sedaya upaya dan sepenuh hati saja”. Apakah begitu mudah sahaja? Pada hakikatnya yang sebenarnya, ibu bapa yang baik adalah ahli psikilogi dan guru khas anak anda. Ini kerana anda perlu memahami psikologi kanak-kanak; di samping itu, anda adalah guru yang paling utama dalam seumur hidup anak anda, seorang pembimbing, secara tidak disedari, pimpinan anda adalah lebih utama berbanding dengan apa yang dipimpin di sekolah.

Namun, manusia biasanya tidak pernah menerima apa-apa latihan, tidak mempunyai kelayakan sebagai ahli psikologi atau guru, mungkin pernah mempelajari banyak mata pelajaran di sekolah, namun, hanya sebahagian kecil sahaja dapat belajar pemahaman terhadap bayi dan kanak-kanak.

Ahli psikologi kanak-kanak dan guru biasanya bekerja selama 8 jam sehari. Mereka mempunyai masa rehat seharian, seminggu yang tetap, bahkan ada cuti tahunan. Tetapi berlainan denan anda, ini menyebabkan tugas anda menjadi lebih berat. Selain itu, ketika ahli psikologi kanak-kanak dan guru bersama dengan kanak-kanak yang pelbagai ragam, tumpuan mereka diserakkan ke atas kanak-kanak yang ramai, dengan itu, mereka tidaklah terlalu mengkhuatiri anak seperti seorang ibu terhadap anaknya. Tambahan pula, disebabkan anak tersebut bukan dilahirkan sendiri, maka dalam memahami tentang kanak-kanak atau menyelesaikan masalah mereka tidaklah terlalu berperasaan.

Dalam masyarakat kita, tidak ada kerja yang lebih berat daripada kerja sebagai ahli psikologi kanak- kanak merangkap guru. Gabungan dua pihak ini adalah “ibu bapa baik” yang kita bicarakan.

Adalah perlu belajar dalam perwatakan sebagai ibu bapa:

Kita semua perlu belajar menjadi ibu bapa yang baik. Apabila mempelajari kemahiran yang baru, tidak kira belajar memandu, memainkan organ ataupun mendidik anak, kita selalu memperolehi rahsianya dengan belajar dari kesilapan. Namun, cara “cuba dahulu, kalau salah belakang kira” adalah cara yang paling tidak ekonomi.

Contohnya anda tidak pernah memainkan daun terup, kini berketetapan untuk mempelajarinya. Sekiranya dapat berusaha gigih menuju ke depan, suatu hari nanti pasti dapat menguasainya. Namun, kiranya segala pembelajaran adalah berdasarkan usaha sendiri untuk menguasainya, maka adalah membazirkan semangat dan tenaga. Kalau ada seorang yang mahir dalam bidang ini mengajar anda, tentu sekali senang untuk menguasainya.

Saya sangat sudi mengongsikan dengan anda pengalaman dalam pekerjaan dan pengalaman saya sebagai ibu bapa selama 20 tahun.

Sekiranya sebuah buku ingin dijadikan pengantara pengetahuan di antara pembaca dan pengarang dengan jayanya, maka ia perlu seperti perbualan yang berjaya. Dengan itu, saya cuba menangkap persoalan pembaca dengan tepatnya lalu diberi penerangan. Di samping itu, elakkan dari memetik teori sains. Saya cuba menjadikan buku ini seperti perbualan yang menyenangkan, sama seperti kita sedang berbual sambil minum. Contohnya: saya terus mengungkitkan pengalaman saya mendidik anak; walaupun buku ini adalah berdasarkan eksperimen dan kajian ahli sains, namun saya tidak memasukkan sekaligus teori sains ke dalam buku, tetapi hanya menyebut sedikit kajian yang berkaitan, tidak sama sekali menyingkirkan teori sains tetapi juga tiada yang tidak praktikal; ini adalah usaha saya ketika mengarang buku ini.

Saya khasnya mengambil berat terhadap dua jenis pembaca, yang pertama adalah mereka yang belum menjadi ibu bapa, mereka boleh mengambil kesempatan untuk membuat persediaan sebelum anak- anak mereka dilahirkan. Tentu sekali, hanya berpandukan buku sahaja tidak dapat mendidik anak, tetapi perlu menggunakan kebenaran buku utnuk diserap ke dalam kehidupan realiti anak. Di samping itu, setiap anak mempunyai keperibadian masing-masing. Jadi harus mengajar berdasarkan keperluan sasaran.

Buku ini seperti buku lain yang berkaitan dengan didikan anak hanyalah pedoman secara amnya. Ibu bapalah yang paling tahu tentang anaknya. Sekiranya perasaan anda adalah songsang dengan apa yang tercatat dalam buku ini, maka lupakan sahaja apa yang dikatakan dalam buku ini, ikutilah perasaan sendiri!

Ketika melakukan sesuatu perkara buat kali pertama, pasti akan berasa kurang menyenangkan dan berharap ada sesuatu yang boleh menjadi rujukan. Setelah ada pengalaman, akan rasa lebih berkeyakinan. Namun, tetap berpegang pada cara lama bukan sahaja menyebabkan kita tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan individu bahkan menimbulkan masalah.

Berdasarkan pengalaman saya, adalah lebih berkeyakinan apabila mendidik anak yang ke-2 dan ke-3 berbanding dengan masa baru menjadi ibu bapa. Salah satu sebab adalah dapat mempelajari dari didikan terhadap anak sulung. Kesilapan yang timbul pada anak sulung biasanya lebih banyak berbanding anak yang seterusnya.

Saya juga khasnya mengambil berat terhadap seorang anak yang tidak cukup 5 tahun, seorang pembaca yang sedikit lebih tua daripada anak-anak yang lain. Ketika mereka membaca buku ini, besar kemungkinan akn berkeluh-kesah dan menyesali perbuatan pada awalnya, bahkan rasa serba salah terhadap anaknya. Saya harap tidak berlaku demikian. Di bawah kolong langit tidak ada ibu bapa yang berniat menyakitkan hati anak. Bukankah setiap ibu bapa melakukannya dengan gentar? Bahkan profesor psikologi juga sukar mengelakkan kesilapan. Dengan itu, janganlah serba salah. Kita harus berusaha dengan sepenuhnya, bersikap untuk berusaha sepenuhnya terhadap tanggungjawab semulajadi ini. Bukankah anda rela membaca buku ini menunjukkan anda mengambil perhatian dan menyayangi anak anda? Kalau bukan demikian, bagaimana mungkin kamu sanggup membaca buku ini demi kebaikan mereka?

Konsep Pernikahan Dalam Alkitab

Konsep Pernikahan Dalam Alkitab

Pernikahan adalah perkara utama dalam hidup manusia. Biasanya belia-beliawanis menaruh pengharapan terhadap pernikahan dan menantikan pernikahan ini. Dalam keadaan “Lelaki yang dewasa harus bernikah dan perempuan yang dewasa harus dinikahi” yang dilaungkan oleh angkatan tua dan merupakan konsep yang ditanamkan dalam masyarakat, belia-beliawanis ini melangkah masuk ke dalam pintu pernikahan secara tergesa-gesa, kemudian mula mencari perjalanan yang bahagia ini. Akibatnya, ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Peratus perceraian semakin meningkat, muncullah keluarga yang hanya ada ibu atau ayah sahaja. Kekacauan dalam masyarakat akibat masalah yang timbul oleh kanak-kanak dan remaja….Ini telah memberitahu kita bahawa sistem pernikahan dalam masyarakat sekarang berada dalam saat genting.

Bagi belia masyarakat yang hidup di tengah angakatan yang kucar-kacir ini, seharusnya berwaspada, harus menjadikan pengajaran dalam kitab sebagai panduan untuk mendirikan konsep pernikahan agar dapat memahami kehendak Tuhan. Elakkan dari mengulangi kesalahan manusia duniawi, kerana itu akan membangkitkan murka Allah. Disebabkan mereka yang tidak percaya Tuhan melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan bangkit amarahNya. Begitu juga mereka yang tidak menghormati Tuhan dalam hal pernikahan.

Petikan ini akan berdasarkan kitab untuk membuat penjelasan dan pengkajian secara teliti terhadap konsep pernikahan. Berharap belia dapat merendahkan diri dan merenungkan firman Tuhan, untuk membina konsep yang menepati Allah, pastilah diberkati seumur hidupnya oleh Tuhan. Berikut akan dikaji tentang asal-usul pernikahan, kekudusan pernikahan dan tujuan pernikahan:-

A. Asal-usul pernikahan

a. Pernikahan diasas oleh Tuhan.

Upacara pernikahan manusia yang pertama adalah yang diacarakan oleh Tuhan. Dia bukan sahaja adalah pengacara, juga adalah telangkai. Alkitab mencatatkan: “Tuhan Allah berfirman: Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia…..tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu, dibangunNyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehinga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.” (Kej 2:18,20-25).

Keluarga adalah pertubuhan yang paling asas bagi masyarakat manusia, juga merupakan tempat untuk melanjutkan generasi manusia. Pernikahan itu adalah permulaan pembentukan unit ini. Tuhan telah menciptakan dunia ini, menciptakan lelaki dan perempuan menurut gambarNya. Tuhan telah menetapkan sistem pernikahan, memimpin mereka – Adam dan Hawa, untuk membentuk sebuah keluarga, barulah memulakan sejarah manusia. Di sini jelas menunjukkan, pernikahan adalah yang kudus, kerana ia didirikan oleh Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan seperti yang dimaklumi ramai bahawa ia adalah satu tanda perjanjian bagi rakyat (John Selden, 1584-1654), ataupun untuk kehidupan, ataupun untuk menjadi suatu pengurusan dalam tujuan memuaskan nafsu daging. Pemikiran yang menitikberatkan teori

pentingkan sumbangan dan faedah ini pasti mengalami keadaan di mana berkahwin demi sesuatu faedah dan bercerai demi faedah tersebut. Tidak dapat tahan uji.

b. Pernikahan dipimpin oleh Tuhan.

Tuhan telah mendirikan pernikahan, juga memimpin seseorang untuk mencari pasangan hidupnya. Tuhan memimpin Hawa ke depan Adam, menyerahkannya kepada Adam. Adam tidak sedaya upaya mencari pasangannya, melainkan membiarkan Tuhan menentukan segalanya. Tuhan menciptakan manusia, juga menciptakan segalanya. Ini adalah pilihan Tuhan dan bukan manusia.

Dalam zaman lalu, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat, bahawa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan- perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan: “RohKu tidak akan selama- lamanya tinggal di dalam manusia, kerana manusia itu adalah daging.” (Kej 6:1-3). Anak Allah menuruti kehendak dirinya untuk memilih perempuan yang cantik menjadi isterinya, mereka tidak menghormati Tuhan dalam hal pernikahan. Manusia zaman sekarang melaungkan cinta bebas. Dalam hal pernikahan, berpendapat bahawa adalah berhak untuk menentukan pernikahannya, mementingkan ‘tarikan’ di antara lain jantina, mendirikan pernikahan di atas pilihan manusia, Tuhan tidak berkenannya juga tidak akan diberkati Tuhan. Hamba tua Abraham yang setia pergi mencari jodoh bagi Ishak atas arahan tuannya. Dengan susah payah datang ke rumah Ribka, berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan: “Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya.” (Kej 24:48). Akhirnya, Ribka masuk ke dalam kemah Sara, memperbanyakkan keturunan Abraham. Tuhan Yesus juga termasuk dalam silsilah mereka. Betapa besarnya kemuliaan dan berkat Tuhan.

c. Pernikahan diberkati oleh Tuhan.

Pernikahan yang mementingkan pimpinan Tuhan adalah yang dikenankan, dan juga diberkati oleh Tuhan. Alkitab mencatatkan: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah: “Lihatlah Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu (Kej 1:27-29). Pernikahan adalah permulaan pemberkatan Allah. Bagi orang Cina, mendirikan rumahtangga, dan memperbanyakkan generasi merupakan pandangan yang berpengalaman. Pemberian dari segi material merupakan berkat Tuhan yang pertama dalam hal pernikahan.

Sewaktu Tuhan memimpin Hawa ke depan Adam, dia berkata : “Inilah dia, tulang dari tulangku.” Setelah Adam memperolehi pasangannya, emosinya ditenangkan, rasa sungguh indah!.

Segala yang diciptakan Tuhan indah bagiNya, hanya “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja”, kerana tidak ada orang yang membantu dan menghiburkannya.

 

B. Kekudusan pernikahan

a. Harus menghormati masa Tuhan, tidak boleh berzina.

Belia kafir langsung tidak mementingkan kesucian, bahkan mereka mencatatkan konsep kesucian itu adalah yang kuno. Adanya hubungan seks sebelum kahwin telah menjadi perkara biasa. Pernikahan adalah yang didirikan oleh Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Alkitab mencatatkan : “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkahwinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.” (Ibr 13:4). Pemercaya kristian harus menghormati penentuan dan waktu Tuhan, walaupun sudah ada pasangan yang sesuai, juga harus menjaga kesucian, dilarang mengadakan hubungan seks sebelum bernikah. Segala sesuatu ada waktunya. Amsal mencatatkan “Langkah yang tergesa- gesa tidak dapat dielakkan daripada berbuat dosa”. Semoga belia dalam Tuhan meneliti amsal ini, menghormati dan menanti waktu Tuhan tiba untuk memberkati.

b. Harus menghormati apa yang dipersatukan Allah, suami dan isteri tidak boleh bercerai.

Kebahagiaan suami isteri kristian harus didirikan atas konsep pernikahan yang tepat. Kehendak Tuhan terhadap pernikahan adalah: “Dua orang menjadi satu”, percintaan yang tidak ada kesudahannya dalam seumur hidup (I Kor 13:4-8).

Namun, disebabkan latar belakang keluarga suami dan isteri tidak sama, dengan itu, segala pemikiran, sifat, konsep, kebiasaan adalah tidak sama. Manusia masa kini sibuk dalam kehidupan, adanya pelbagai jenis tekanan, kerumitan dalam masyarakat menyebabkan mereka telah melalaikan interaksi di antara pasangan suami isteri. Keadaan ini telah mewujudkan krisis kehidupan pernikahan. Ada orang menganggap pernikahan itu adalah “kekalkan sekiranya dapat mewujudkan keharmonian dan akan bercerai kiranya tidak dapat mewujudkan keharmonian. Perceraian adalah perkara biasa”.

Pemercaya tidak boleh meneladani perkara ini yang dikeji oleh Tuhan. Sewaktu Yesus masih menyebarkan injil di dunia, orang Farisi datang mencobai Yesus, berdepan mengenai hal menceraikan isteri. Dengan tegasnya Tuhan menjawab mereka “Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu kerana itu, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Mat 19:5)

Apa sahaja keadaan yang dialami oleh suami isteri, mereka berdua harus saling menghormati, menutupi, dan saling mengampuni. Melalui interaksi, penjagaan yang teliti, rajin mengerjakan taman yang dipenuhi kasih. Sama sekali jangan menggunakan “perceraian” untuk mengugut bila tidak sependapat, sehingga terjatuh dalam jerat iblis dan kehilangan hidup kekal.

c. Harus menghormati orang yang dipilih Tuhan untuk anda, hidup secara bijaksana dengannya.

Tuhan pernah mewahyukan orang Israel melalui nabi Maleakhi “……Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh kerana Ia tidak boleh berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu.” (Mal 2:13). “Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya. “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel “Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat.” (Mal
2:15-16). Petrus juga menasihati jemaat “Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, iaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.” (I Ptr 3:7). Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan…(Efe 5:22). Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk

berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, kerana kamu tidak tahan bertarak (I Kor 7:5).

 

C. Tujuan pernikahan

a. Memperolehi keturunan yang saleh.

Setelah Tuhan mendirikan pernikahan, memberkati mereka dan berkata kepada mereka, beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu (Kel 1:28). Tuhan berharap agar melalui sistem pernikahan yang mana hanya melibatkan satu suami dan satu isteri dapat melahirkan keturunan yang saleh untuk melayaniNya. Dengan itu nabi Maleakhi bersaksi : “Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan Roh” dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya.” (Mal 2:15). Pernikahan adalah permulaan lanjutan hidup. Namun tidak boleh licik, menurut kehendak sendiri sehingga merosakkan sistem yang didirikan Tuhan. Ini akan menyebabkan keturunan anda akan meneladani perbuatan anda, sembarangan melakukan sesuatu sehingga bersalah terhadap Tuhan. Sekiranya manusia dapat menuruti kehendak Tuhan, setia menuruti firman Tuhan, keturunannya juga pasti takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan, inilah tujuan Tuhan mendirikan pernikahan.

b. Berkat yang dikaruniakan Tuhan.

Manusia dilahirkan oleh wanita, banyak mengalami penderitaan di dunia, hidupnya sama seperti embun, muncul sekejap dan akan lenyap. Orang yang hidup tahu akan mati kelak, orang mati tidak tahu apa-apa lagi, juga tidak akan menerima ganjaran. Walaupun kehidupan manusia adalah lelah, risau, kesia-siaan belaka, Tuhan memahami manusia adalah debu tanah, tetamu; dengan itu, memberikan kehidupan pernikahan yang membahagiakan manusia.

Pengarang pengkhotbah mengatakan : “Nikmatilah hidup dengan isteri yang kaukasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, kerana itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari (Pkh 9:9).

c. Supaya manusia memahami kasih Tuhan dan rahsia rohani perhubungan Yesus dengan gereja.

Perhubungan dalam kehidupan pernikahan di antara suami isteri adalah yang paling mesra dan erat dalam hidup manusia. Untuk memelihara kehidupan pernikahan yang sukacita, harus tidak henti-henti mempelajari kebenaran, saling berinteraksi, saling menerima, saling menutupi. Hubungan di antara suami isteri sama seperti hubungan di antara kepala dan tubuh. Suami adalah kepala isteri, isteri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi isteri, sama seperti mengasihi tubuhnya (Ef 5:22), Tuhan telah menyatakan kasihNya kepada orang yang percaya kepadaNya melalui pengalaman dalam kehidupan pernikahan ini. Alkitab mencatatkan: “kerana itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diriNya baginya…… Kerana kita adalah anggota tubuhNya (tulangNya dan dagingNya). Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahsia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. (Ef 5:24-25, 30-32).

Kehidupan pernikahan yang menuruti kehendak Tuhan membolehkan seseorang memahami rahsia di antara Kristus dengan gereja. Dapat memuliakan Tuhan melaluinya dan menyatakan kebenaran.

 

Kesimpulan:

Sejak nenek moyang kita jatuh tersandung, dosa menjalar ke dalam dunia. Ini menyebabkan segala yang indah cenderung kepada kebinasaan. Namun, kasih Allah dinyatakan melalui penyelamatan Yesus masih berkekalan. Kehidupan manusia pada akhir zaman ini dibanjiri dengan pergolakan seks. Keinginan nafsu manusia sama seperti binatang liar yang berkeliaran ke sana sini. Bagi belia, lebih-lebih lagi harus meneguhkan iman, memegang teguh konsep kesucian sebelum berkahwin.

Sesudah berkahwin, dapat menikmati kasih mesra yang berkelimpahan di antara suami isteri hasil dari persekutuan rohani dan jasmani. Melaluinya dapat memahami dan memuji kasih Tuhan yang kudus di mana adalah betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam. Tekun menyucikan diri melalui kebenaran Tuhan, pada hari kelak menjadi suci tak bercela, dapat bertemu Tuhan tanpa gentar pada hari kedatanganNya. Amin.