Kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi

Ayat suci : “Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi” (Yak 1:9).

Penerokaan pelbagai kerja suci gereja, memerlukan kekuatan segenap jemaah yang sehati, sejalan, dan saling bantu-membantu. Namun, tidak dapat dinafikan, dalam pasukan kerja suci, kerana ada perbezaan antara individu atau kasih karunia yang berlainan, maka terwujudlah individu yang cemerlang. Pada waktu itu, adakah kita akan berasa sukacita kerana dia lebih cemerlang daripada saya? Ada kala, kita akan menggantikan perasaan sukacita dengan perasaan iri hati!

Seseorang yang tidak dapat menerima pencapaian orang lain, tidak mendatangkan kerugian ke atas orang lain, tetapi sebaliknya merosakkan akhlak, penyempurnaan rohani diri sendiri; yang lebih harus berwaspada adalah, halangan dari segi ini akan berkemungkinan terbentuk sekiranya usia manusia semakin meningkat, pengalaman lebih banyak, tahap pendidikan yang lebih tinggi, dan memiliki bakat yang hebat.

Musa berkata kepada Yosua: “Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!” (Bil 11:29). Apa yang ingin disampaikan Musa kepada Yosua bahawa, adalah baik Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi, itu merupakan karunia Tuhan.

Menerusi pepatah ini, dapatlah kita melihat kerohanian yang tinggi dan luhur pada Musa. “Kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi”, merupakan tahap tertinggi dalam menerima pencapaian orang lain.

Tutuplah Mulutmu

Ayat suci : “Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri.” (Ams 27:2)

Ada sebuah cerita : Seekor kura-kura, berasa teruja terhadap burung yang terbang dengan bebas di langit. Pada suatu hari, dia melihat burung helang berterbangan bebas di langit, maka bertanya kepada burung helang: “Sekiranya kamu mengajar saya terbang, maka saya akan menghadiahkan harta kekayaan di lautan kepada kamu.” Namun, burung helang tidak dapat memikirkan cara untuk mengajar kura-kura. Pada suatu hari, kura-kura menggigit batang kayu di mulutnya, dan akhirnya berjaya terbang di langit.

Binatang-binatang di bumi ketika melihat kura-kura yang berterbangan di langit, berasa amat hairan, masing-masing bertanya: “Siapakah yang sedemikian bijak, yang memikirkan cara yang sebegitu baik? ” Si kura-kura takut tidak diketahui orang bahawa ia yang sebenarnya memikirkan cara itu, maka segera mengatakan: “Sayalah! “.

Pada ketika ia membuka mulutnya dan berkata, maka ia jatuh dari langit ke atas bumi, dan hancur.

Alkitab mencatatkan: “Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.” (Ams 16:18).

Tuhan akan selalu memberkati orang yang rendah hati. Kita seharusnya memberikan kemuliaan kepada Tuhan dalam segala perkara. Ketika pemujian dan bunyi tepukan menimpa anda, hendaklah tutup mulutmu.

Buah Pemikiran daripada “Penyempurnaan Rohani”

Dalam kehidupan kepercayaan, lazim didengar mengenai topik berkaitan penyempurnaan rohani, pemberitaan dan pengajaran di atas mimbar, dorongan nasihat antara sesama pemercaya, harapan terhadap diri pada teman sekerja, kesemuanya mengharapkan diri menjadi seorang yang menyempurnakan rohani, menjadi seorang yang menggenapkan kerja penyempurnaan rohani. Sesungguhnya, penyempurnaan rohani adalah berkaitan dengan kebangkitan atau keruntuhan jiwa rohani individu, juga berkesinambungan dengan kejayaan dan kegagalan kerja suci gereja.

Ketika saya tidak berhenti-henti menyelidiki dua perkataan “penyempurnaan rohani” ini, didapati “penyempurnaan rohani” bukan sahaja boleh diertikan sebagai “latihan untuk kerohanian”, dalamnya terselindung usaha manusia, pengejaran dalam tekad hati, serta sasaran yang hendak dicapai; dari aspek lain, “penyempurnaan rohani” juga boleh ditafsirkan sebagai “pembaikan oleh Roh Kudus” (Yoh 15:2) atau “pembinaan semula oleh Roh Kudus” (Yeh 36:26), yang dinyatakan olehnya adalah kerja inisiatif daripada Tuhan dan prosesnya (Ef 2:10; I Kor 15:10).

Bagaikan Saul yang setelah melalui pembinaan semula oleh Roh Kudus, dahulunya adalah orang yang mendurhaka terhadap injil, kemudiannya berubah menjadi Paulus yang sanggup melepaskan nyawa dan melupakan kematian demi injil, dari manusia lama dibina semula menjadi manusia baru (Tit 3:5; Ef 4:23-24), dari manusia baru menjadi perabot yang dipandang berat dan digunakan Tuhan.

Sama juga bagi Petrus, dahulunya yang penakut (Luk 22:54-60), menurut kepada keinginan manusia (Mat 16:22-23), kemudiannya berubah menjadi kuat dan berani (Kis 4:19-20; 5:29), bahkan menyempurnakan kerja suci menurut kehendak Tuhan (I Pet 5:1-3).

Rasul Yohanes juga mempunyai pengalaman yang sama, dahulunya perangai yang panas barah (Luk 9:54); kemudiannya berubah menjadi rasul kasih (rujuk surat Yohanes I, II & III).

Ini menunjukkan, penyempurnaan rohani boleh menghasilkan kesan yang begitu indah! Roh Kudus sentiasa diam dalam manusia, membaiki dan membersihkan benda-benda yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan, agar manusia menjadi kudus, berbuah banyak. Sehubungan itu, kita hendaklah belajar bersandar kepada kekuatan Roh Kudus (Rom 8:13), menuruti kehendak Roh Kudus (Rom 8:5-6; Gal 5:16, 6:8), memohonkan kepenuhan Roh Kudus dalam doa (Yud 20), tidak mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kepercayaan (Ef 4:30), jangan padamkan Roh (I Tes 5:19), biarkanlah Roh Kudus benar-benar bermaharaja dalam kehidupan. Demikianlah, kerohanian kita barulah dapat mencenderung ke arah kesempurnaan Bapa di syurga menerusi “penyempurnaan rohani”.