Kebaikan Doa

Terdapat banyak kebaikan doa dan sukar untuk dihuraikan semuanya, hanya membincangkan beberapa butir sebagai rujukan dalam penyempurnaan rohani.

 1. Dapat menghasilkan buah bibir (Ibr  13 : 15  ruj  Yes 62 : 6 – 7).
  • Berdoa seperti memberi  persembahan (Mzm   141 : 2 ,  116 : 17).
  • Dikenyangkan dengan kebaikan (Ams  12 : 14 , 116 : 17).
 2. Supaya dosa diampuni, kejahatan disucikan  (1 Yoh 1 : 9).
  • Dosa akan  diampuni (Yak 5 : 15).
  • Doa berkasih dapat menutupi banyak sekali dosa (1 Ptr  4 : 7 – 8 , 1 Yoh 5 : 16).
 3. Dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat (Yak 5 : 14 – 15 , Mrk 9 : 28 – 29).
  • Berdoa dan berpuasa dapat mengusir semua syaitan (Mat  17 : 21).
  • Firman Tuhan Yesus adalah pedang Roh (Ef 6 :  17 – 18).
 4. Supaya mencapai pertumbuhan kerohanian dan dibangunkan (1 Kor 14 : 4).
  • Mencapai pertumbuhan hikmat rohani dan memahami kehendak Tuhan (Yak 1: 5, Ef  1 : 17 – 18 , Kol  1 : 9 – 10).
  • Menambah iman, memperoleh kekuatan (Luk  17 : 5 , Ef  3 : 16 , Kis 4 :  31).
 5. Dapat hidup tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim 2 : 1 – 3).
  • Lepas dari penderitaan (Yak  5: 13 , Ayb  42 : 10).
  • Memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal (Flp  4 : 6 – 7 , Mzm 145 : 18 – 19).
 6. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan (2 Tes  3 : 1).
  • Allah akan membuka pintu untuk pemberitaan bagi  kita (Kol 4 : 3 , 1 Tim 2 : 1 – 4).
  • Pasti menghasilkan banyak buah (Yoh 15 : 16)
 7. Suci dan tak bercacat (Flp  1 :  9 – 11)
  • Telah melakukan kehendak Tuhan (1 Tes  5 : 17 – 18).
  • Telah menyelesaikan misi (ruj  Yoh   15 : 16   , Yes 62 : 6 – 7).
 8. Untuk  hidup yang kekal (Yud 20 – 21)
  • Tahan berdiri di hadapan Tuhan (Luk  21 : 36).
  • Menikmati  kebahagiaan (Luk 12 : 37 , 1 Ptr 4 : 7 – 8)

Kesimpulan : Tuhan, kaya bagi semua orang yang berseru kepadaNya  (Rm  10 :  12).

 

Sebab-sebab Doa Tidak Dikabulkan

Doa sesetengah orang besar kuasanya, tetapi juga terdapat doa sesetengah orang tidak dikabulkan, apakah sebab-sebabnya ? Di sini menurut Alkitab telah disenaraikan butir-butir seperti berikut:-

1. Hati berasa bimbang (Yak 1 : 6 – 7)

 • Teriakan yang kosong tidak didengari (Ayb 35 : 13).
 • Berseru dalam kesetiaan akan didengari (Mzm 145 : 18 – 19).

2. Keras hati tidak mendengar panggilan Tuhan (Za 7 : 12 – 13)

 • Sesiapa yang tidak mendengar perintah Tuhan, Tuhan juga tidak akan mendengarkannya (1 Sam 15 : 23 – 28).
 • Allah akan mendengarkan orang yang melakukan kehendakNya (Yoh 9 : 31 , ruj Yoh 15 : 7).

3. Tiada kasih (Ams 21 : 13)

 • Orang kaya yang tiada kasih (Luk 16 : 19 – 2).
 • Orang yang memperhatikan orang lemah akan diluputkan Tuhan dari celaka (Mzm 41 : 2).

4. Tidak mengampuni orang (Mat 6 : 14 – 15)

 • Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan (Yak 2 : 13, Mat 18 : 21 – 35).
 • Kita mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni kita (Mat 6 : 12 – 14).

5. Berbuat jahat (Yes 1 : 15 – 16, Yeh 8 : 17 – 18)

 • Sekalipun orang yang berkelakuan tidak baik (tidak menahan kakinya) berpuasa dan berdoa, Tuhan juga tidak dengar (Yer 14 : 10 – 12).
 • Doa orang jujur dikenan Tuhan (Ams 15 : 8).

6. Orang durhaka (Ayb 27 : 8 – 9)

 • Lenyap harapan orang fasik (Ayb 8 : 13).
 • Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan (2 Ptr 2 : 9).

7. Yang salah berdoa – meminta yang tidak patut (Yak 4 : 3 – 4)

 • Permohonan yang mengingkari firman Tuhan tidak dikabuli Tuhan (Luk 9 : 51 – 56 , Mrk 10 : 35 – 38).
 • Meminta menurut kehendak Tuhan pasti dikabuli (1 Yoh 5 : 14 – 15).

8. Yang berdosa (Yes 59 : 1 – 2)

 • Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa (Yoh 9 : 31).
 • Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telingaNya dengar doa mereka (1 Ptr 3: 12 , Ams 10 : 24 , 15 : 29).

 

Persahabatan Doa

1. Makna penubuhan persahabatan doa

 • Mendirikan pengejaran kerohanian peribadi, memupuk ketekunan dalam doa, mengalami sukacita dalam kepenuhan Roh Kudus, menunjukkan kuasa doa ( Kis 1 : 14 , Mat 18 : 19 ).
 • Memupuk semangat kekeluargaan yang saling prihatin, saling mendoakan, menyelesaikan masalah, persekutuan rohani yang berat sama dipikul ringan sama dijinjing ( Yak 5 : 16 ).
 • Merangsangkan kesan ketekunan doa yang sehati, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, menggerakkan kerja suci demi meneguhkan firman yang diberitakan ( Mrk 16 : 20 , Kis 12 : 5–7).

2. Perlaksanaan persahabatan doa:

 • Setiap anggota di merata tempat menetapkan doa masing-masing serta memimpin ahli keluarga berdoa.
 • Sesi doa persahabatan yang tetap.
 • Doa khas.

(1) Hal yang cemas : Apabila seiman ditimpa hal yang tidak diingini, harus meminta bantuan doa melalui telefon dengan cepat.

(2) Jangka panjang : Penyakit jangka panjang atau simbaptisan.

(3) Waktu biasa : Jika ahli persahabatan mempunyai hal dalam keluarga yang harus dibantu

doa, boleh minta bantuan doa bila-bila masa sahaja.

3. Perkongsian dan persahabatan doa

 • Jika terdapat hal bantuan doa, haruslah ambil berat dan menyusulinya.

(1) Adakah telah digenapi Tuhan ?

(2) Adakah perlu terus membantu doa atau berhenti ?

 • Jika memperoleh anugerah melalui bantuan doa, harus menjemputnya memberi saksian dan mengucap syurkur dalam kebaktian persahabatan supaya setiap ahli dapat mengongsikan anugerah Tuhan.

 

Kebaikan Berdoa dengan Tekun

Kitab bacaan : Luk 18 : 1 

Tuhan Yesus mahu pemercaya selalu berdoa kepada Tuhan, menggunakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar mendengarkan permohonan janda miskin, apatah lagi Bapa yang pengasih. Berikut mengkaji kebaikan berdoa dengan tekun.

1. Mendapat petunjuk Tuhan ( Mzm 25 : 12 , 14 )

 • Kornelius sentiasa berdoa kepada Allah ( Kis 10 : 1 – 2 , Rm 12 : 12 ).
 • Kornelius mendapat petunjuk Tuhan ( Kis 10 : 3 – 5 , 34 – 36 , 42 , 44 , 47 – 48 ).
 • Demi jalan di atas jalan Tuhan, harus berdoa dengan tekun ( Kis 16 : 6 – 10 , Kol 1 : 9 -10 ).

2. Mendapat jagaan Tuhan ( Yes 26 : 3 )

 • Daniel tidak takut larangan raja dan meneruskan kebiasaan doa ( Dan 6 : 11 , Why 2 : 10 ).
 • Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkannya ( Dan 6 : 23 , Ibr 11 : 33 , 1 Ptr 5 : 8 – 9 ).
 • Persekitaran makin teruk, maka makin berdoa ( Kis 16 : 25 – 30 , Flp 4 : 6 – 7 ).

3. Tuhan turut bekerja sama ( Mrk 16 :20 )

 • Paulus berpuasa dan berdoa ( Kis 13 : 1 – 3 , 14 : 23 ).
 • Meminta saudara-saudari membantu doa ( Ef 6 : 19 , Kol 4 : 3 – 4 ).
 • Tuhan turut bekerja sama, mujizat amat nyata (Kis 13 : 9 – 11 , 19 : 11 – 12 , 18 – 20 ).

* Harus mempelajari Yakub menangis dan memohon, sentiasa menantikan Allah (Hos 12 : 4 – 6).

Renungan Semasa Doa Perjamuan Kudus

Haleluya!

Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi:

Betapa kami rindu Engkau! Kerana Kamu mengasihi kami, mengorbankan diri demi kami, telah menanggungkan hukuman dosa bagi kami, menyelamatkan kami menjauhi dari kuasa si iblis, meninggalkan kematian. Kami telah diselamatkan, tetapi Engkau telah menerima hukuman. Kami berteriak gembira, tetapi ini adalah kesudahan penderitaanMu di atas kayu salib…

Pada masa ini, kami umpama datang ke Golgota, berdiri di bawah salibMu untuk memandang kepadaMu. Kami umpama melihat kedua-dua tangan dan kakiMu dipaku atas kayu, melihat darah bernilaiMu mengalir dari kayu salib. Kami melihat tubuhMu yang telah dipukul, sehingga semua bahagian tubuhMu telah cedera. Kami melihat wajahMu yang murung dan sakit, penderitaan selama enam jam. Hati kami telah pecah. Ya Tuhan yang dikasihi! Apakah yang harus kami lakukan untuk menyembuhkan kecederaanMu dan menghiburkan hatiMu yang luka?!

Yesus yang dikasihi: membenarkan kami rabah tubuhMu, menggunakan tangan kami mngenakan minyak kasih untuk Engkau supaya lukaMu dapat sembuh. Kami rela dipapah oleh tanganMu yang dipaku, mengikutiMu selamanya, berada di sisiMu, mengasihiMu untuk selama-lamanya! Amin.

Kehidupan Berdoa

Manusia hidup dalam dunia yang banyak kesusahan, membawa tubuh jasmani pasti akan ditimpa penderitaan dan kesukaran. Setiap hari pasti mempunyai banyak masalah yang harus diselesaikan atau menghadapi kesesakan dalam kehidupan, atau tubuh jasmani ditimpa penyakit, atau menerima tamparan dari segi rohaniah, atau menghadapi kegagalan dalam kerjaya, atau rintangan dalam percintaan, ataupun kemalangan dalam jalan raya. Semua ujian ini selain harus menghadapinya keseorangan dengan tabah, manusia akan mencari bantuan yang berfaedah pada saat kelemahan jasmaniah dan batiniah.

Raja Daud pernah mengarang mazmur kepada Tuhan di syurga: “Engkau yang mendengarkan doa. KepadaMulah datang semua yang hidup.” ( Mzm 65 : 3 ) Kerana masalah yang tidak dapat diselesaikan manusia, hanya berdoa kepada Tuhan di surga yang pengasih, Dia pasti mendengarkan permohonan kita, mencurahkan kasih karunia menolong kita.

1) Makna Doa

Doa bermaksud seruan dan permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sewaktu manusia ditimpa kesesakan demi mencari bantuan dan damai sejahtera yang khas. Dengan ringkas, doa merupakan “manusia berhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan”. Seperti Mazmur yang berbunyi: “Percayalah kepadaNya (Tuhan) setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapanNya, Allah ialah tempat perlindungan kita.” ( Mzm 62 : 9 ). Kesimpulannya, doa seperti pernafasan rohani, merupakan hal yang penting untuk meneruskan kehidupan rohani.

4 maksud yang terkandung dalam doa:-

 • Memuji dan mengucap syukur: Kerana Tuhan memberikan segala-galanya, menjaga kehidupan, menyembuhkan penyakit, mengampuni dosa manusia.
 • Berhubung dengan Tuhan secara rohani: Kerana Dia penuh kasih , adil dan kudus, merupakan Bapa bagi manusia.
 • Meminta bantuan Tuhan: Kerana Dia Maha Tahu, Maha Ukase, penuh kasih setia, berbelas kasihan.
 • Mengaku dosa dengan Tuhan: Kerana Dia menguasai segala sesuatu, membalas kebaikan dan menghukum kejahatan, adalah yang Maha Tinggi.

2) Motif Doa

Manusia merupakan binatang bertaraf tinggi yang rasional, berpemikiran, berhikmat dan bijaksana. Apabila melakukan sesuatu pasti membawa sebabnya. Motif manusia berdoa kepada Tuhan adalah seperti berikut:-

 • Keupayaan manusia terhad: Manusia wujud serentak dalam tubuh jasmani dan rohani, maka dihadkan oleh tubuh jasmani. Tak kira intelek, kekuatan tubuh, kepandaian atau kehidupan amatlah terhad. Maka tidak dapat berhadapan dengan semua kenyataan. Apabila memerlukan bantuan, akan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
 • Tuhan Maha Wujud: Umat Kristian perlu berdoa, kerana mengenali Tuhan adalah roh, walaupun tidak dapat dilihat , tidak dapat disentuh, tetapi sememangnya Dia memenuhi segala sesuatu dengan sesungguhnya, di mana-mana dan bila masa pun Dia akan mendengar doa kita, dapat menghulurkan tangan memberi bantuan untuk menyelamatkan kita. Tak kira di lautan, daratan, udara, di atas gunung atau gurun tandus, Dia dapat menjadi tempat perlindungan kita.
 • Tuhan Maha Tahu: Tuhan mengetahui segala pertuturan, perbuatan, pemikiran dan isi hati kita. Maka Tuhan dapat memahami, merasai, membantu, menghiburkan dan menyelesaikan semua ketidakadilan, kegelisahan, kekuatiran, kesengsaraan dan ketakutan yang tidak difahami orang lain. Maka Dia merupakan kawan karib pemercaya, juga sandaran manusia untuk selama-lamanya.
 • Tuhan Maha Kuasa : Kerana keupayaan manusia adalah terhad, maka bantuan dari manusia juga terhad. Tuhan yang Maha Agung telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, juga mencipta tubuh jasmani dan batin kita, pasti Dia berupaya menyelesaikan masalah kita. Hal yang mustahil bagi manusia adalah tidak mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita memusatkan hati dan fikiran bersandar kepadaNya dan berdoa kepadaNya.
 • Dia merupakan Bapa bagi semua manusia: Manusia dan Tuhan mempunyai hubungan bapa dan anak. Jika manusia sentiasa berdoa, selalu berhubung dengan Bapa secara rohani, maka hubungan bapa dan anak yang erat ini akan mendapat penjagaan dan penyertaan Bapa sehingga memperoleh damai sejahtera.

3.Kesan Doa

Sifat keilahian dan kuasa kekal Tuhan Allah semesta alam memang tidak dapat dinafikan. Umat Kristian yang percaya kepada Yesus sebagai juruselamat, Tuhan yang Esa, dapat menyembahNya dengan roh dan kebenaran. Berdoa kepadaNya dengan mencurahkan isi hati, memperoleh anugerah yang menghairankan dariNya. Menurut pengalaman Gereja Yesus Benar, kesan-kesan doa adalah seperti berikut:-

 • Tubuh dan batin dipelihara sehingga memperoleh damai sejahtera.
 • Penyakit disembuh Tuhan sehingga memperoleh kelegaan.
 • Kerasukan syaitan diusir Tuhan sehingga menjadi waras.
 • Bahaya dilindungi Tuhan sehingga tidak apa-apa.
 • Perbuatan jahat diubah Tuhan sehingga menjadi baik.
 • Keras hati dipimpin Tuhan sehingga percaya Tuhan.
 • Melakukan kesalahan diampuni Tuhan sehingga memperoleh kesenangan.
 • Kesusahan ditunjuk Tuhan sehingga terlepas darinya.
 • Kebodohan diberi hikmat oleh Tuhan sehingga menjadi pandai.
 • Orang mati diselamatkan Tuhan sehingga dibangkitkan.

4. Cara-cara Doa

Allah itu Roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran ( Yoh 4 : 24 ). Maka, tidak kira di tempat mana atau pada masa bila, harus berdoa kepada Tuhan Yesus dengan hati yang jujur serta menyebut: “Dalam nama Tuhan Yesus berdoa” (permulaan), lalu menyebut: “Haleluya ! Puji Tuhan” (berulang dan tidak berhenti) kemudian mengakhiri doa dengan menyebut: “Amin”, bermaksud perkenankanlah hendaknya dari hati yang ikhlas. ( Note: “Haleluya” merupakan bahasa Ibrani, digunakan secara menyeluruh, merupakan kata-kata untuk memuji Tuhan yang Esa di syurga. (ruj : Why 19 : 1)

Jika anda berada dalam kelemahan jasmani dan batin, amat memerlukan pertolongan Yesus, boleh menyebut “Dalam nama Tuhan Yesus berdoa” dan selepas itu menyebut dengan sungguh-sungguh: “Haleluya, puji Tuhan Yesus ! Mohon Tuhan Yesus mencurahkan rahmat dan membantuku”. Tuhan yang mendengarkan doa pasti akan menyelesaikan masalah anda tepat pada waktuNya.

Semasa berdoa harus berlutut (menunjukkan kesalehan) jika boleh, atau berdiri, dua tapak tangan berjabat dengan bersilang dan diletak di depan dada, mata ditutup supaya tenang, kemudian memulakan doa dengan hati yang ikhlas dan jujur.

1) Bahasa dalam doa

 • Berdoa dengan akal budi menggunakan bahasa yang difahami (1 Kor 14 : 15).
 • Berdoa dengan bahasa roh menggunakan bunyi gulungan lidah dari gerakan Roh Kudus (1 Kor 14 : 14 – 15 , Rm 8 : 26 – 27).
 • Berdoa dalam hati melalui roh kepada Tuhan (Yoh 4 : 24 , Neh 2 : 4).

2) Cara-cara berdoa

 • Berlutut (Kis 20 :36 , Luk 22 : 41 , 45).
 • Bersujud (Bil 16 : 22 , Why 4 : 9 – 10).
 • Berdiri (Mrk 11 : 25 , Mzm 135 : 2).

3) Masa berdoa

 • Pagi (Mrk 1 : 35 , Mzm 5 : 4).
 • Malam (Luk 6 : 12 , Mzm 77 : 3).
 • Menetapkan waktu (Dan 6 : 11 , Mzm 55 : 18).
 • Setiap waktu (Ef 6: 18 , Kej 24 : 11 , 12 , 26 , 27 , 52).
 • Tetaplah berdoa (1 Tes 5 : 17 , Mzm 71 : 8 , 88 : 2).

4) Tempat berdoa

 • Kamar (Mat 6 : 6 , Kis 9 : 40).
 • Bait Suci (Mat 21 : 13 , Kis 3 : 1).
 • Gunung / tempat yang sunyi (Luk 9 : 28 , 5 : 16).
 • Di mana-mana (1 Tim 2 : 8 , Yoh 4: 21 – 23).

5.Doa yang berkesan

Doa yang sama, mengapa terdapat doa seseorang dikabuli Tuhan dan berkesan? Tetapi doa seseorang tidak dikabuli Tuhan dan tidak mempunyai pengalaman? Ini bergantung kepada beberapa sebab berikut, ia merupakan syarat-syarat yang harus ada pada orang yang berdoa:

i) Beriman (Mat 21 : 22)

 • Percaya Allah ada, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia ( Ibr 11 : 6 ).
 • Percaya kuasa Tuhan yang sepenuhnya ( Mrk 10 : 46 – 52 ).
 • Percaya janji Tuhan dengan penuh keyakinan ( Rm 4 : 20 – 21 ).

ii) Berkasih ( 1 Yoh 3 : 22 – 23 ).

 • Berdamai dan tidak membenci, doa baru berkesan ( Mat 5 : 23 , 18 : 35 ).
 • Orang yang melaksanakan kasih, doa pasti dikabuli ( Mzm 41 : 1 , Ams 21 : 13 ).
 • Sehati dan saling mengasihi, Tuhan pasti akan mengenapi apa yang diminta ( Mat 18 : 19 ).

iii) Dalam kebenaran ( Yoh 4 : 24 ).

 • Tuhan melihat hati ( 1 Sam 16 : 7 ).
 • Tulus ikhlas, tidak berpura-pura ( 2 Tim 1 : 3 – 5 ).
 • Bersungguh hati dalam kesetiaan ( 2 Taw 16 : 9 , Mzm 145 : 18 – 19 ).

iv) Harus rendah hati ( Yak 4 : 6 )

 • Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati ( 1 Ptr 5 : 5 ).
 • Mengakui kelemahan sendiri, jangan meninggikan diri ( Luk 18 : 9 – 14 ).
 • Doa yang rendah hati akan dikasihani ( 2 Taw 23 : 10 – 13 )?

v) Bertekun ( Rm 12 : 12 ).

 • Sikap tidak malu, bergumul ( Luk 11 : 8 , Rm 15 : 30 – 32 ).
 • Doa dengan tidak jemu-jemu pasti dikabuli ( Luk 18 : 1 – 8 ).
 • Permohonan ikhlas dengan tangisan pasti dikasihani ( Yes 38 : 4 , 5 ).

vi) Melakukan kebenaran ( Yak 5 : 16 ).

 • Tuhan berkenan kepada doa orang jujur ( Ams 15 : 8 , 29 ).
 • Tuhan dengar doa orang benar ( Mzm 34 : 5 ) ?
 • Allah tidak mendengar doa orang berdosa ( Yoh 9 : 31 , Ams 28 : 9 ).

vii) Bersandar Roh Kudus ( Yud 20 )

 • Roh Kudus berdoa untuk orang kudus sesuai dengan kehendak Allah ( Rm 8 : 26 -27 ).
 • Berdoa dan memohon setiap waktu di dalam Roh Kudus ( Ef 6 : 18 ).
 • Berdoa dalam Roh Kudus supaya batin dikuatkan dan diteguhkan ( Ef 3 : 15 – 16 ).